Koristni dokumenti za starše

Tukaj bomo nabirali tako ali drugače zanimive dokumente za starše in malo manj zanimive za otroke.

Vloge

  Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/1)
» 75,7 KiB - zadetkov: 3.246 - 8. 1. 2015
S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

  Vloga očeta za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka (obr. S-1/2)
» 316,2 KiB - zadetkov: 2.970 - 8. 1. 2015
S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja mati.

  Vloga za izredno denarno socialno pomoč
» 76,6 KiB - zadetkov: 3.241 - 8. 1. 2015

  Vloga za PONOVNO uveljavljanje otroškega dodatka in subvencije vrtca
» 680,1 KiB - zadetkov: 10.123 - 8. 1. 2015

  Vloga za štipendijo za deficitarne poklice 2017/2018
» 1,9 MiB - zadetkov: 799 - 19. 7. 2017
Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2017/2018 (230. javni razpis).

  Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za nego otroka
» 67,2 KiB - zadetkov: 2.982 - 8. 1. 2015

  Vloga za uveljavitev pravice ob rojstvu otroka
» 70,1 KiB - zadetkov: 2.926 - 8. 1. 2015
Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen nakupu opreme za novorojenca. Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima mati ali oče s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki dejansko živita v Republiki Sloveniji.

  Vloga za uveljavljanje državne štipendije
» 44,4 KiB - zadetkov: 3.040 - 8. 1. 2015

  Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
» 73,6 KiB - zadetkov: 23.075 - 8. 1. 2015
otroški dodatek, socialno denarno pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca, subvencija malice, subvencija kosila, subvencija najemnine