Kako po ločitvi pripraviti Učinkovit načrt starševstva

Kako po ločitvi pripraviti Učinkovit načrt starševstva

Ločitev staršev je zahteven proces tako za starše, kot tudi za otroka oz. otroke. Je dogodek, ki v svojem bistvu pomeni prekinitev partnerske zveze dveh odraslih oseb. Če sta ti dve odrasli osebi v času skupne zveze dobili tudi otroka, pa ločitev od partnerja dobi mnogo širše dimenzije.

Ločitev staršev namreč pomeni, da se je končala skupna pot dveh otroku najpomembnejših oseb v njegovem življenju – očeta in mame. Ločitev dveh odraslih je na eni strani dogodek, na drugi strani pa ločitev pomeni proces, ko morata starša dogovoriti najpomembnejšo stvar: »Kako bosta po koncu partnerske zveze skrbela za skupnega otroka v dveh ločenih domovih.«

Dejstvo je, da ima otrok rad oba starša. Ravno tako kot imata oba starša rada svojega otroka oz. otroke. Zato je naloga, ki jo imata starša v tem obdobju, izjemno zahtevna in odgovorna.

Starša morata pripraviti načrt, kako bo otrok prehajal med dvema ločenima domovoma.

Tega načrta pred ločitvijo staršev družina ni potrebovala. Saj je starša povezovala ljubezen in spoštovanje. Po ločitvi staršev tega ni več. Zato starša potrebujeta načrt, ki bo otroku predstavljal varnost, stabilnost in predvidljivost.

Brez načrta v družini lahko vlada kaos, otrok je izpostavljen konfliktom med staršema, merjenju moči med njima, psihičnim pritiskom in ostalim neprimernim ravnanjem staršev, ki lahko ogrožajo zdrav razvoj otroka. Takšen otrok se z leti lahko začne soočati z resnimi prilagoditvenimi težavami.

Priprava načrta za prihodnost otroka in družine je vse prej kot lahka naloga za starša.

Zakaj tako mislim?

Zato, ker se večina staršev ločuje prvič. Na tem mestu je zagotovo vredno pogledati na nas, na naša ravnanja in izkušnje, ter se vprašati: »Kako dobro smo v preteklosti delali stvari, ki smo jih delali prvič? Kako dobro smo vozili kolo, ko smo ga vozili prvič? Kako dobro smo vezali vezalke, ko smo jih vezali prvič?«

Z odgovorom na ta vprašanja se sam po sebi ponuja odgovor, kako zahtevna in težka naloga je pred starši. Dejstvo je, da po ločitvi od partnerja starši pogosto čutijo vrsto težkih in neprijetnih čustev, kot so žalost, jeza, strah, idr. Vse to pa le še otežuje kvalitetno izvedbo te, že tako zahtevne naloge za starše.

Sam sem po več kot 15 letih dela z družinami z ločenimi starši ugotovil, da morajo za pripravo kvalitetnega načrta starševske skrbi starši uspešno opraviti 6 ključnih korakov.

Te korake sem združil v sistem, imenovan Učinkovit načrt starševstva.

Predlagam, da kar pogledamo, kateri so ti koraki in kaj je pri njih ključnega.

KORAK št. 1

Prvo, kar morate starši v postopku ločitve narediti, je to, da morate starši OZAVESTITI, kaj je najboljše za otroka ločenih staršev. Mnogo staršev v samem začetku zmotno razmišlja, da kar je najboljše za njih, je najboljše tudi za otroka. Ali pa zaupajo kakšnih zaupanja nevrednim osebam. Naj si bo to njihov prijatelj, ki podpira »vsako« njihovo idejo, naj si bo to kak »neetičen« odvetnik, ali pa kdo drug, ki je nezanesljiv vir informacij in podpore.

Kot posledica takšnega razmišljanja si starši zastavijo napačen cilj ločitvenega postopka. Pripravijo in zagovarjajo okoliščine in način prehodov otroka med dvema domovoma, ki ne sledi resnično največji koristi njihovega otroka. Otrok, ki odrašča v takšnem okolju, je žalosten, jezen, in ni v dobrih odnosih s svojimi starši. Sčasoma se takšen otrok lahko začne soočati z resnimi prilagoditvenimi težavami.

Zato je pomembno, da starši poiščete prave in zanesljive informacije o tem, kaj je v dolgoročno največjo korist otroka ločenih staršev in da temu prilagodite tudi vaš starševski načrt.

KORAK št. 2

Po tem, ko starši ozavestite, kaj je najboljše za otroka, morate OBČUTITI, kaj se dogaja znotraj VAS – kašna so vaša čustva in občutki. Ločitev je drugi najbolj stresni dogodek v življenju posameznika. Kar pomeni, da je prisotnih ogromno težkih in neprijetnih čustev. Mnogim staršem se je težko soočiti z vsemi temi neprijetnimi čustvi. Zato se trudijo ta neprijetna čustva potlačiti in jih izriniti iz zavesti. Ta potlačena čustva potem nezavedno začnejo postopoma prevzemati nadzor nad njihovem vedenjem, komunikacijo, življenjem in nad pomembnimi odločitvami. Odločitve tega starša pa največkrat sledjo zadovoljevanju čustvenih potreb tega starša in ne največji koristi njegovega otroka. Povsem drugačne odločitve pa sprejema starš, ki ima svoja čustva pod nadzorom in se je uspešno soočil s temi čustvi.

Ključno je, da torej starši občutite svoja čustva, da jih razumete, se z njimi soočite ter naredite majhne korake v smeri krepitve lastne čustvene stabilnosti. To vam bo pomagalo vzpostaviti nadzor nad lastnimi čustvi.

Korak št. 3

V tretjem koraku morate starši OVREDNOTITI odnos in komunikacijo z bivšim partnerjem. Veliko staršev pripravi starševski načrt, ki ni prilagojen odnosu in komunikaciji med njima, bivšima partnerjema. Takšen načrt je potem izjemno težko izvajati v praksi, med staršema pa tudi po sprejetju načrta pogosto prihaja do konfliktov. Posledično je otrok ujet v konfliktu med njima. Po sprejetju starševskega načrta pa je otrok edini odgovorni za prenos informacij od enega do drugega starša. To je pogosto veliko, preveliko breme za odraščajočega otroka.

Dejstvo je, da dva sodelovalna starša, ki imata čustva pod nadzorom, ne moreta imeti enakega načrta za prihodnost družine, kot dva visoko konfliktna starša, od katerih ima vsaj eden velike težave z nadzorovanjem lastnih čustev.

Starši morate zato nujno pregledati in ovrednotiti komunikacijo z bivšim partnerjem ter načrt za prihodnost vaše družine prilagoditi tej komunikaciji.

Korak št. 4

Šele po tem, ko starši ozavestite, kaj je najboljše za otroka, ko občutite lastna čustva in dogajanje znotraj vas, in po tem ko starši ovrednotite odnos z bivšim partnerjem, šele po tem je čas da OSNUJETE podrobnosti načrta starševske skrbi. Pogosto starši pripravijo skopo definicijo časa, ki ga bo otrok preživel z obema staršema. Okvirno še izračunajo, kolikšen strošek naj bi bil otrok za vsakega starša, in to pošljejo na sodišče.

Tako skop načrt je sicer čisto primeren za starše, ki sodelujejo, so spoštljivi in imajo čustva pod nadzorom. Večji konflikt med staršema pa pomeni, da morata starša vnesti več podrobnosti v načrt starševske skrbi.

Pri iskanju idej, kaj vse vnesti v načrt, morate biti starši kreativni, iznajdljivi, skušajte predvideti čim več situacij, do katerih v prihodnosti lahko pride v vaši družini.

Korak št. 5

Po pripravi osnutka pa morate starši OCENITI, ali je načrt starševske skrbi resnično izvedljiv v praksi. Mnogo staršev pripravi načrt, ki naj bi za družino deloval in veljal vsaj mesece, če ne leta, v praksi pa niti za teden, dva ali tri ne poskusijo tega osnutka testirati v praksi.

Opažam, da se potem največkrat zgodijo dve stvari. Bodisi starši takoj, ko vidijo, da njihov starševski načrt ne deluje, zdirjajo k odvetniku, na CSD in sodišče. Vlagajo dodaten čas, energijo in denar v pripravo drugačnega, boljšega načrta starševske skrbi. Ali pa se starša po tem, ko uvidita, da načrt ne sledi resnično največji koristi njihovega otroka, dogovorita, da bosta načrt izvajala nekoliko drugače. Da ga bosta torej v praksi malce prilagodila, saj je tako boljše za otroka. Težava pa nastane, ko en starš začne kršiti te nove dogovore. Takrat ga drugi starš težko prisili, da naj se pač drži pravil, dogovora in sodne odločbe, ki je zanju »zakon«, ko pa sta oba kršila sodno odločbo.

Izjemnega pomena je torej, da starši poskusite načrt pred potrditvijo na sodišču izvajati v praksi. Le tako boste vedeli, ali ste s pripravljenim načrtom na pravi poti ali ne.

KORAK ŠT. 6

Zadnji korak na poti priprave učinkovitega načrt starševske skrbi pa je OBVLADOVANJE situacije na sodišču oz. implementacije vsebine vašega načrta v končno sodno odločbo. Starši največkrat pošljejo nek osnutek načrta za prihodnost družine s pomočjo odvetnika na sodišče, in potem čakajo. Čakajo, da sodišče obvesti center za socialno delo in jih slednji pozove na razgovor. Potem čakajo sodno obravnavo, pa odvetnika, pa sodnega izvedenca. In čakajo, čakajo in čakajo. V tem času pa zamudijo vse možnosti in priložnosti, ko bi bodisi bivšega partnerja lahko povabili na razgovor, naredili kaj na krepitvi lastne čustvene stabilnosti, ali pa prilagodili načrt specifičnemu dogajanju, ki se lahko pojavi tekom sodnega procesa.

Vsekakor staršem koristi, če poznajo princip delovanja sodišč in če imajo prave informacije, kako imeti kar največji vpliv na sodnika, socialnega delavca ter druge strokovnjake in seveda na končno sodno odločbo.

Ob opisu zgornjih nujnih korakov ste starši verjetno zaznali, kako hitro lahko naredite napake v tem postopku priprave načrta starševske skrbi. Mnogi starši se ne zavedajo dejstva, da te napake lahko dolgoročno izjemno škodljivo vplivajo na otroka.

Ob preobremenjenosti in izpostavljenosti vsem izzivom ter potencialnim težavam in napakam, s katerimi se soočajo starši v ločitvenem postopku, lahko starši namreč zelo hitro postanejo ujeti v krogu lastnih težav in izzivov, ob tem pa nehote »pozabijo« na otroka.

Ujeti so lahko v lastna nepredelana čustva v odnosu do bivšega partnerja. Otroku pa ob tem pozabijo dajati občutek brezpogojne sprejetosti in ljubezni. Ta pa je nujen za otrokov zdrav razvoj. Ta moja trditev je podkrepljena z mnogimi raziskavami, opravljenimi znotraj znanosti o Medosebnem sprejemanju in zavračanju (Interpersonal Acceptance and Rejection).

Znanstveniki in raziskovalci smo znotraj te znanosti prišli do izjemno zanimivih in ključnih ugotovitev: »Od tega, kako močan občutek sprejemanja ali zavračanja dobi otrok s strani svojih staršev, je močno odvisno njegovo funkcioniranje v prihodnosti.«

Otroci, ki doživljajo močne občutke ne-sprejemanja oz. zavračanja s strani svojih starših, se kasneje primerjalno z vrstniki veliko pogosteje soočajo s tremi vrstami prilagoditvenih težav:

  • Vedenjske težave;
  • Klinična in ne-klinična depresija;
  • Zloraba prepovedanih substanc.

Zato je res pomembno, kako starši izpeljete postopek ločitve, kakšen načrt starševske skrbi oblikujete, kako komunicirate s člani družine in kako funkcionirate v dveh ločenih domovih. Vse to pomembno vpliva na to, kako močan občutek brezpogojne sprejetosti dajete starši otroku.

V kolikor starši iščete informacije in pomoč za pripravo načrta starševske skrbi, vas vabim na BREZPLAČNI spletni dogodek z naslovom Najin otrok, najina odločitev.

Na tem dogodku boste starši:

  • slišali zgodbe otrok ločenih staršev;
  • kako pravilno postopati v zgoraj omenjenih šestih korakih;
  • dobili zelo konkretne informacije, ki jih lahko nemudoma vnesete v vaše razmišljanje o prihodnosti vaše družine.

Več o samem dogodku in o prijavi na dogodek lahko najdete na povezavi:

https://www.matejzaplotnik.com/najin-otrok_najina-odlocitev

Lepo vabljeni.

Želim vam oblilo uspehov pri načrtovanju življenja otroka v dveh ločenih domovih.

Matej Zaplotnik, avtor knjige Starševstvo po ločitvi

 

Matej Zaplotnik
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Matej Zaplotnik

Sem Matej Zaplotnik, diplomirani socialni pedagog, zaposlen kot vzgojitelj za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vzgojnem zavodu ter ustanovitelj Svetovalno izobraževalnega centra MIT, katerega vizija je: »Vse o ločitvi na enem mestu.« V Centru MIT želimo ponuditi čim bolj celostno pomoč in podporo družinam, ki se soočajo z ločitvijo staršev. V ta namen nudimo svetovanje, mediacijo, pripravljamo predavanja, izdajamo strokovno gradivo na to temo itd.

Dodaj odgovor