Njihov sistem izobraževanja navdušuje svet

V prispevku so primerjali finski in ameriški šolski sistem. Sami presodite, kateremu je naš sistem bližji.

Po veliki izobraževalni reformi pred štiridesetimi leti je finski šolski sistem na vrhu mednarodnega seznama izobraževalnega sistema. Kako jim to uspeva?

Njihov sistem izobraževanja navdušuje svet

Enostavno – nasprotujejo stalnemu ocenjevanju in centraliziranemu modelu, ki ga uporabljajo zahodne države.

Finski otroci gredo v prvi razred s sedmimi leti.

Redko imajo teste ali domače naloge, vse dokler ne pridejo v najstniško obdobje.

Otroka se prvih šest let osnovne šole na noben način ne ocenjuje.

Ni lestvice, ni primerjave, ni konkurence med učenci, šolami in regijami.

Obstaja samo en obvezen standardizirani izpit in to šele, ko otroci dopolnijo 16 let.

Vsi otroci, pametni ali ne, so v istem razredu.

Finska porabi okoli 30 % manj denarja po študentu kot ZDA.

V prvih devetih letih šolanja 30 % otrok prejema dodatno pomoč.

66 % srednješolcev gre naprej na fakultete (več kot kjerkoli v Evropi).

Razlika med najslabšim in najboljšim študentom je najmanjša na svetu.

Pri znanstvenih predmetih so omejeni na 16 učencev, da bi lahko vedno delali praktične eksperimente.

93 % Fincev zaključi srednjo šolo (17.5 % več kot v ZDA).

43 % finskih srednješolcev gre naprej v strokovne šole.

Finski osnovnošolci imajo skupaj 75 minut odmora dnevno, medtem ko je povprečje v ZDA 27 minut.

“Otroke pripravljamo, da se naučijo, kako se učiti, ne pa, da opravijo izpit”, je povedal Pasi Sahlberg, nekdanji učitelj matematike in fizike, zdaj minister za šolstvo in kulturo.

Učitelji preživijo samo štiri ure dnevno v razredu, dve uri na teden pa porabijo za strokovno usposabljanje.

Finska ima enako število učiteljev kot New York, vendar  veliko manj učencev (600.000 učencev v primerjavi z 1,1 milijona)

Šolski sistem v celoti financira država.

Vsi profesorji morajo imeti zaključene magisterije, ki jih v celoti subvencionira država.

Nacionalni kurikulum vsebuje samo osnovne smernice.

Učitelje izbirajo le med 10 % najboljših učencev.

V letu 2010 se je na 660 mest za učitelje v osnovnih šolah prijavilo 6.600 kandidatov.

Povprečna začetna plača finskega učitelja je bila leta 2008 okoli 25.000 €.

Učitelji niso plačani po uspešnosti.

Učitelji imajo enak položaj v družbi kot zdravniki in advokati.

Mednarodne standardizirane meritve so pokazale, da so finski otroci na vrhu ali zelo blizu vrha v naravoslovnih vedah, branju in matematiki.

Adam Taylor

Ocena:
[Skupaj: 9 povprečno: 4.1]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor