Učitelji, vzgojitelji, če ne poskrbite zase, kaj lahko daste drugim?

S svojo energijo vplivate na energijo cele Slovenije. Se zavedate, da jo prenašate na generacije otrok?

Ob prebiranju knjige Bruna Šimleše Šola življenja, sem se spomnila učiteljev, s katerimi se srečujem v zadnjih dvajsetih letih. Veliko sem jih srečala kot svetovalna delavka in kot predavateljica po različnih šolah.

»Če želite resnično živeti ter sebi in drugim dati najboljše, potem morate najprej poskrbeti zase. Morate se napolniti, da bi lahko komu kaj dali. Preprosto – morate se napolniti, če želite resnično živeti, ne pa samo životariti!« pravi Bruno Šimleša v uvodu svoje knjige.

Učitelji, vzgojitelji, če ne poskrbite zase, kaj lahko daste drugim?

Zakaj nagovarjam vas, učitelje?

Živim z učitelji, imam jih pred sabo in so:

  • izčrpani,
  • nemotivirani,
  • nezadovoljni,
  • “bentijo” nad starši in otroki,
  • jezni na javnost, ki jih ne ceni,
  • prestrašeni zaradi groženj staršev s pravniki in inšpekcijskimi nadzori,
  • prepričani, da nihče ne ceni njihovega dela,
  • nesigurni vase spričo nenehnih sprememb v šolstvu …

Kaj je pripeljalo do tega, da učitelji ne znajo poskrbeti zase? Kdo je učiteljem vzel avtoriteto?

Ja, res je. Spremembe v šolstvu so nenehne, učitelj ima v razredu do 28 učencev, od tega tretjino s posebnimi potrebami, tretjina je nadarjenih, nekaj tujcev, ki ne zanjo slovensko… In za vse te učence je potrebno pripraviti individualizirane programe, cela gora dokumentacije. Pedagoški proces je zahteven, »družba« zahteva od učiteljev, da otroke ne samo naučijo, ampak da jih tudi vzgojijo.

Ali se straši zavedajo, kaj je njihova naloga in kaj naloga šole?

V spominu imam zadnji roditeljski sestanek, kamor so me povabili, ker starši ne zmorejo sprejeti, da njihovi otroci v tretjem razredu ne prinašajo domov samih odličnih ocen. Niso pomembni otroci, ocene jih bolijo in za slabše ocene pa krivijo učiteljico.

Straši so bili jezni na »šolo«, ker jih preveč obremenjuje. Eden izmed očetov mi je mahal pod nos s študijo, kjer je bilo zapisano, da v Honkongu straši ne vedo, kaj otroci delajo v šoli. »Šola« staršev ne obremenjuje. Oglasila se je mama, ki je povedala, da naša »šola« od staršev res preveč zahteva, ker morajo v prvem razredu svojemu otroku prebrati 5 knjig za bralno značko in v prvem razredu morajo straši pomagati otrokom narediti družinsko drevo.

To je le nekaj cvetk, s katerimi se srečujejo učitelji pri svojem delu. Učitelji morajo biti pripravljeni na taka vprašanja in morajo znati na njih argumentirano odgovoriti ter strokovno zagovarjati svoje stališče.
Ja, prijetna naloga staršev je, da berejo knjige svojim otrokom, da jim razložijo, kdo je njihova sestrična, če je že obiščejo ne.

Učitelji pa na vse te pritiske odgovarjajo s svojimi osebnimi zgodbami, z »nažiranjem samih sebe«, kar se odraža na njihovem zdravju. Postajajo iz dneva v dan bolj jezni in žalostni. Životarijo, ker drugi niso v skladu z njihovimi pričakovanji.

Kakšno popotnico dajejo takšni učitelji našim učencem?

Katere korake boste storili, da ne boste životarili, ampak živeli življenje? To življenje, ki ga imate, ni generalka, ne bo ponovitve, tukaj ste; UČITELJI danes in sedaj.

Na delavnicah osebnostne rasti, ki so namenjene prav učiteljem, ali na seminarju, ki ga organiziram 19. 3. 2016 v Marini Portorož, boste spoznali proces osebnostne rasti po programu, ki je zasnovan na teoriji izbire, transakcijske analize in nevrolingvističnega programiranja. Skozi proces dela na delavnicah in z uporabo različnih tehnik želim učiteljem posredovati, kako delati in živeti drugače.

Nekaj namigov, kaj boste »pridobili«:

Spoznali boste, da:
1. nikogar ne morete spremeniti, lahko spremenite le odnos do njega.
2. Poiskali boste notranje vire moči, ki vam bodo pomagali prebuditi otroka v sebi.
3. Naučili se boste veščin komunikacije s starši na način, da boste najprej poskrbeli zase.
4. Naučili se boste obdržati avtoriteto v razredu kljub težavnim posameznikom v njem.
5. Znali boste videti probleme in razmejiti odgovornost zanje.
6. sicer zaradi udeležbe na delavnicah ne boste brez problemov, le spremenili boste odziv nanje. Življenje boste vzeli v svoje roke in začutili svobodo.
Pa še to: Učitelji (ne vsi) ste razvajeni glede plačila izobraževanj. Ja, zmanjkalo je denarja vodstvom šol za plačilo izobraževanj. Tokrat gre za investicijo vase in nihče vam tega ne more vzeti. Vase boste morali investirati sami, tudi rezultat bo samo vaš. Vendar šteje to, kar boste pridobili: izboljšali si boste kvaliteto življenja in s tem se bo izboljšala kvaliteta življenja vaših najdražjih in kvaliteta življenja bodočim generacijam vaših učencev.

Vabilo na seminar je na spodnjih fotografijah. Za povečavo klikni nanje.

Kakšno moč imate, kajne?

Šimleša v svoji knjigi piše: »Medtem ko sem pri vseh drugih zelo strpen do njihove občasne ali trajne izgubljenosti, bi morali biti ljudje, ki delajo z ljudmi, resnično urejene in zgrajene osebe, ki tudi sami živijo navdihujoče.« Za tiste, ki delajo z mladino pa to velja na kvadrat.

Če se na posamezni šoli ali vrtcu zbere vsaj 5 učiteljev, ki bi si želelo izboljšati kvaliteto svojega življenja, izpeljem delavnice tudi na šoli. Običajno trajajo dve uri, in sicer enkrat mesečno.
V mesecu marcu pripravljam energetsko delavnico, 25. 3. 2016 od 17.00 do 20.00 ure v Marini Portorož, kamor niso vabljeni le učitelji, in celodnevni seminar, 19. 3. 2016 od 9.00 do 17.00 ure, prav tako v Marini Portorož.
Pišite na naslov carobnapalcica@gmail.com, in poslali vam bomo ponudbo. Pobožajte se »od znotraj«.

Neva Strel Pletikos
Latest posts by Neva Strel Pletikos (see all)
Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor