Državne štipendije 2019 – višina in datumi izplačil

 

Državne štipendije 2019 - višina in datumi izplačil

Zaradi odprave varčevalnih ukrepov bodo od 1. 1. 2019 do štipendije upravičeni tudi tisti dijaki oz. študenti, pri katerih mesečni prihodek na družinskega člana spada v 6. dohodkovni razred (od 576,90 do 659,30 €).   Tako bo do državne štipendije upravičenih še dodatnih 8.500 dijakov ali študentov.

Vloge morajo v decembru 2018 vložiti:

 • vsi, ki bi spadali v 6. dohodkovni razred in jim je v preteklosti bila zaradi tega zavrnjena vloga in 
 • tisti, ki jim zaradi preseganja cenzusa državna štipendija v tekočem šolskem oz. študijskem letu miruje. 

Izplačila državnih štipendij v letu 2019

Izplačila državne štipendije so 10. v mesecu. Če 10. pade na soboto ali nedeljo, je izplačilo že v petek. V letu 2019 so predvideni naslednji termini izplačil državnih štipendij:

 • četrtek, 10. januar 2019
 • četrtek, 7. februar 2019
 • petek, 8. marec 2019
 • sreda, 10. april 2019
 • petek, 10. maj 2019
 • ponedeljek, 10. junij 2019
 • sreda, 10. julij 2019
 • petek, 9. avgust 2019
 • torek, 10. september 2019
 • četrtek, 10. oktober 2019
 • petek, 8. november 2019
 • torek, 10. december 2019

Višina državnih štipendij v letu 2019

Višina osnovnega zneska državne štipendije v letu 2019 za polnoletne in mladoletne dijake.

DRPovprečni mesečni prihodek na člana družinepolnoletnimladoletni
 1 do 309,05 € 190 € 95 €
 2 od 309,06 € do 370,86 € 160 € 80 €
 3od  370,87 € do 432,67 € 130 € 65 €
 4 od 432,68 € do 545,98 € 100 € 50 €
 5 od 545,99 € do 576,89 € 70 € 35 €
 6 od 576,90 € do 659,30 € 70 € 35 €

Dodatki na osnovni znesek državne štipendije

Dodatek za bivanje v višini 80 €.

Do dodatka za bivanje so upravičeni prejemniki štipendije, ki so začasno prijavljeni v kraju izobraževanja, ki je vsaj 25 km oddaljen od kraja bivanja. Pri tem ne sme biti lastnik ali solastnik nepremičnine, v kateri biva in za najemnino plačuje najmanj 65 € in pri tem najemnina ni subvencionirana.

Prejemnik dodatka za bivanje ni upravičen do subvencioniranja mesečne vozovnice.

Dodatek za uspeh

Dodatek za uspeh za dijake se izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. In sicer:

 • 17 € za povprečno oceno od vključno 4,0 do vključno 4,25
 • 22 € za povprečno oceno nad 4,25 do vključno 4,50
 • 30 € za povprečno oceno nad 4,50 do vključno 4,75
 • 40 € za povprečno oceno nad 4,75

Dodatek za uspeh za študente se tudi izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. Če je študent opravil določeno število obveznosti v kreditnih točkah ECTS od skupno 60 možnih oz določen odstotek obveznosti, če le-te niso opredeljene v ETSC ali pa se razlikujejo od 60.

 • 17 € za povprečno oceno 50 ali več ECTS (oz. 80 % obveznosti letnika), nad 8,00
 • 22 € za povprečno oceno 50 ali več ECTS (oz. 80 % obveznosti letnika), nad 9,00
 • 30 € za povprečno oceno 55 ali več ECTS (oz. 90 % obveznosti letnika), nad 8,00
 • 40 € za povprečno oceno 55 ali več ECTS (oz. 90 % obveznosti letnika), nad 9,00

Študent v prvem letniku ni upravičen do dodatka za uspeh.

Dodatek za prejemnike štipendije s posebnimi potrebami

Štipendistom s posebnimi potrebami pripada dodatek 50 € mesečno.

Vloga za uveljavljanje pravice do državne štipendije

Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije lahko za mladoletne dijake vložijo starši, tako da:

Če so polnoletni dijaki oz. študentje brez partnerja in otrok, lahko sami oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije:

Ocena:
[Skupaj: 15 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor