Državne štipendije 2023 – višina in datumi izplačil

Državne štipendije 2023 – višina in datumi izplačil

 

Do štipendije so upravičeni dijaki oz. študenti, pri katerih mesečni prihodek na družinskega člana ne presega 1.218,08 €.

Zneski so 1. 3. 2023 posodobljeni.

Izplačila državnih štipendij v letu 2023

Izplačila državne štipendije so 10. v mesecu. Če 10. pade na soboto ali nedeljo, je izplačilo že v petek. V letu 2023 so predvideni naslednji termini izplačil državnih štipendij:

 • torek, 10. januar 2023
 • petek, 10. februar 2023
 • petek, 10. marec 2023
 • četrtek, 6. april 2023
 • sreda, 10. maj 2023
 • petek, 9. junij 2023
 • ponedeljek, 10. julij 2023
 • četrtek, 10. avgust 2023
 • petek, 8. september 2023
 • torek, 10. oktober 2023
 • petek, 10. november 2023
 • petek, 8. december 2023

Višina državnih štipendij v letu 2023

Višina osnovnega zneska državne štipendije v letu 2019 za polnoletne in mladoletne dijake.

DRPovprečni mesečni prihodek na člana družinepolnoletnimladoletni
 1 do 369,11 € 258,87 € 129,44 €
 2nad 369,11 € do 442,94 € 218,01 € 109,01 €
 3nad 442,94 € do 516,76 € 177,13 € 88,56 €
 4nad 516,76 € do 652,12 € 136,25 € 68,13 €
 5nad 652,12 € do 787,44 € 95,38 € 47,75 €
 6nad 787,44 € do 1.008,93 € 71,85 € 35,92 €
 6nad 1.008,93 € do 1.218,08 € 62,54 € 31,27 €

Dodatki na osnovni znesek državne štipendije

Dodatek za bivanje v višini 94,78 €.

Do dodatka za bivanje so upravičeni prejemniki štipendije, ki so začasno prijavljeni v kraju izobraževanja, ki je vsaj 25 km oddaljen od kraja bivanja. Pri tem ne sme biti lastnik ali solastnik nepremičnine, v kateri biva in za najemnino plačuje najmanj 65 € in pri tem najemnina ni subvencionirana.

Prejemnik dodatka za bivanje ni upravičen do subvencioniranja mesečne vozovnice.

Dodatek za uspeh

Dodatek za uspeh za dijake se izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. In sicer:

 • 20,14 € za povprečno oceno od vključno 4,0 do vključno 4,25
 • 26,06 € za povprečno oceno nad 4,25 do vključno 4,50
 • 35,55 € za povprečno oceno nad 4,50 do vključno 4,75
 • 47,40 € za povprečno oceno nad 4,75

Dodatek za uspeh za študente se tudi izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu, pei čemer mora imeti najmanj tri številčno izražene ocene.

 • 20,14 € za povprečno oceno od vključno 8,00 do vključno 8,25
 • 26,06 € za povprečno oceno nad 8,25 do vključno 8,50
 • 35,55 € za povprečno oceno nad 8,50 do vključno 9,00
 • 47,40 € za povprečno oceno nad 9,00

Študent v prvem letniku ni upravičen do dodatka za uspeh, razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehnično izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja.

Dodatek za prejemnike štipendije s posebnimi potrebami

Štipendistom s posebnimi potrebami pripada dodatek 59,24 € mesečno.

Vloga za uveljavljanje pravice do državne štipendije

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo avgusta.

Študenti prvo vlogo vložijo septembra.

Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije lahko za mladoletne dijake vložijo starši, tako da:

Če so polnoletni dijaki oz. študentje brez partnerja in otrok, lahko sami oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije:

Ocena:
[Skupaj: 5 povprečno: 4.4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor