Nakazila iz javnih sredstev 2022 – terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2022 – terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2022 – predvideni datumi izplačil

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2022. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2022 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUAR 2022DS, Zois ŠTIPponedeljek, 10.1.
PRO COVID-19ponedeljek, 31.1.
PRO, SD, REJsreda, 12.1.
ODčetrtek, 13.1.
DVD, DNOčetrtek, 13.1.
DPID DRpetek, 14.1.
KDČ, DPID, SNpetek, 14.1.
KDponedeljek. 31.1.
DSP I. obdelavapetek, 21.1.
VDponedeljek, 31.1.
DSP II. obdelavapetek, 4.2.
FEBRUAR 2022DS, Zois ŠTIPčetrtek, 10.2.
PRO, SD, REJpetek, 11.2.
ODponedeljek. 14.2.
DVD, DNOponedeljek. 14.2.
DPID DRtorek, 15.2.
KDČ, DPID, SNtorek, 15.2.
V, VIsreda, 16.2.
KDponedeljek. 28.2.
DSP I. obdelavaponedeljek, 21.2.
PRO COVID-19ponedeljek, 28.2.
VDponedeljek, 28.2.
DSP II. obdelavapetek, 4.3.
MAREC 2021DS, Zois ŠTIPčetrtek, 10.3.
PRO COVID-19četrtek, 31.3.
PRO, SD, REJpetek, 11.3.
ODponedeljek, 14.3.
DVD, DNOponedeljek, 14.3.
DPID DRtorek, 15.3.
IDsreda, 16.3.
KDČ, DPID, SNtorek, 15.3.
KDčetrtek, 31.3.
DSP I. obdelavaponedeljek, 21.3.
VDčetrtek, 31.3.
DSP II. obdelavapetek, 1.4.
APRIL 2022DS, Zois ŠTIPpetek, 8.4.
PRO, COVID-19petek, 29.4.
OA izvedencipetek, 29.4.
PRO, SD, REJtorek, 12.4.
ODsreda, 13.4.
DVD, DNOsreda, 13.4.
KDČ, DPID, SNčetrtek, 14.4.
DPID DRpetek, 15.4.
KDpetek, 29.4.
DSP I. obdelavatorek, 19.4.
VDpetek, 29.4.
DSP II. obdelavasreda, 4.5.
MAJ 2022DS, Zois ŠTIPtorek, 10.5.
PRO COVID-19torek, 31.5.
PRO, SD, REJsreda, 11.5.
ODčetrtek, 12.5.
DVD, DNOčetrtek 12.5.
DPID DRpetek, 13.5.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.5.
V, VIponedeljek, 16.5.
KDtorek, 31.5.
DSP I. obdelavapetek, 20.5.
VDtorek, 31.5.
DSP II. obdelavapetek, 3.6.
JUNIJ 2022DS, Zois ŠTIPpetek, 10.6.
PRO COVID-19četrtek, 30.6.
PRO, SD, REJponedeljek, 13.6.
ODtorek, 14.6.
DVD, DNOtorek, 14.6.
DPID DRsreda, 15.6.
KDČ, DPID, SNsreda, 15.6.
IDčetrtek, 16.6.
KDčetrtek, 30.6.
DSP I. obdelavaponedeljek, 20.6.
VDčetrtek, 30.6.
DSP II. obdelavapetek, 1.7.
JULIJ 2022OA izvedencipetek, 29.7.
DS, Zois ŠTIPpetek, 8.7.
PRO COVID-19petek, 29.7.
PRO, SD, REJsreda, 13.7.
ODčetrtek, 14.7.
DVD, DNOčetrtek, 14.7.
KDČ, DPID, SNpetek, 15.7.
DPID DRpetek, 15.7.
KDpetek, 29.7.
DSP I. obdelavatorek, 19.7.
VDpetek, 29.7.
DSP II. obdelavaponedeljek, 1.8.
AVGUST 2022DS, Zois ŠTIPsreda, 10.8.
PRO, SD, REJsreda, 10.8.
ODčetrtek, 11.8.
DVD, DNOčetrtek, 11.8.
KDČ, DPID, SNpetek, 12.8.
DPID DRponedeljek, 16.8.
KDsreda, 31.8.
DSP I. obdelavapetek, 19.8.
VDsreda, 31.8.
DSP II. obdelavapetek,  2.9.
SEPTEMBER 2022DS, Zois ŠTIPpetek, 9.9.
PRO, SD, REJtorek, 13.9.
ODsreda, 14.9.
DVD, DNOsreda, 14.9.
DPID DRčetrtek, 15.9.
KDČ, DPID, SNčetrtek, 15.9.
IDpetek, 16.9.
KDpetek, 30.9.
DSP I. obdelavasreda, 21.9.
VDpetek, 30.9.
DSP II. obdelavatorek, 4.10.
OKTOBER 2022DS, Zois ŠTIPponedeljek, 10.10.
OA izvedencipetek, 28.10.
PRO, SD, REJsreda, 12.10.
ODčetrtek, 13.10.
DVD, DNOčetrtek 13.10.
KDČ, DPID, SNpetek, 14.10.
DPID DRpetek, 14.10.
V, VIponedeljek, 17.10.
KDpetek,  28.10.
DSP I. obdelavasreda, 19.10.
VDpetek, 21.10.
DSP II. obdelavapetek, 4.11.
NOVEMBER 2022DS, Zois ŠTIPčetrtek, 10.11.
PRO, SD, REJpetek, 11.11.
ODponedeljek, 14.11.
DVD, DNOponedeljek, 14.11.
DPID DRtorek, 15.11.
KDČ, DPID, SNtorek, 15.11.
KDsreda, 30.11.
DSP I. obdelavaponedeljek, 21.11.
VDsreda, 30.11.
DSP II. obdelavapetek, 3.12.
DECEMBER 2022DS, Zois ŠTIPpetek, 9.12.
PRO, SD, REJtorek, 13.12.
ODsreda, 14.12
DPID DRčetrtek, 15.12.
DVD, DNOsreda, 14.12.
KDČ, DPID, SNčetrtek, 15.12.
IDpetek, 16.12.
KDpetek, 30.12.
DSP I. obdelavaponedeljek, 19.12.
VDpetek, 3o.12.
DSP II. obdelavatorek, 3.1.’2023

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI- vinjete družina, vinjete invalidi
PRO COVID-19- Solidarnostni dodatek za novorojence 101. čl. ZIUPOPDVE – COVID-19
DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije
KD – komunikacijski dodatek
DSP – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)

Ocena:
[Skupaj: 0 povprečno: 0]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor