Nakazila iz javnih sredstev 2023 – terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2023 – terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2023 – predvideni datumi izplačil

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2023. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2023 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
Januar 2023DS, Zois STIPtorek, 10.1.
PRO, SD, REJsreda, 11.1.
ODčetrtek, 12.1.
DVD, DNOčetrtek, 12.1.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.1.
DPID DRponedeljek, 16.1.
EDpetek, 20.1.
KDtorek, 31.1.
DSP I.obdelavapetek, 20.1.
VDtorek, 31.1.
DSP II.obdelavapetek, 3.2.
Draginjski ODčetrtek, 12.1.
PRO COVID-19torek, 31.1.
Februar 2023EDpetek, 3.2.
DS, Zois STIPpetek, 10.2.
PRO, SD, REJponedeljek, 13.2.
ODtorek, 14.2.
DVD, DNOtorek, 14.2.
KDČ, DPID, SNsreda, 15.2.
DPID DRsreda, 15.2.
V, VIčetrtek, 16.2.
KDtorek, 28.2.
DSP I.obdelavatorek, 21.2.
VDtorek, 28.2.
DSP II.obdelavatorek, 7.3.
PRO COVID-19torek, 28.2.
Marec 2023EDpetek, 3.3.
DS, Zois STIPpetek, 10.3.
PRO, SD, REJponedeljek, 13.3.
ODtorek, 14.3.
DVD, DNOtorek, 14.3.
DPID DRsreda, 15.3.
KDČ, DPID, SNsreda, 15.3.
IDčetrtek, 16.3.
KDpetek, 31.3.
DSP I.obdelavatorek, 21.3.
VDpetek, 31.3.
DSP II.obdelavasreda, 5.4.
PRO COVID-19petek, 31.3.
April 2 23EDponedeljek, 3.4.
DS, Zois STIPčetrtek, 6.4.
PRO, SD, REJsreda, 12.4.
ODčetrtek, 13.4.
DVD, DNOčetrtek, 13.4.
DPID DRpetek, 14.4.
KDČ, DPID, SNpetek, 14.4.
KDpetek, 28.4.
DSP I.obdelavačetrtek, 20.4.
VDpetek, 28.4.
DSP II.obdelavapetek, 5.5.
PRO COVID-19petek, 28.4.
Maj 2023DS, Zois STIPsreda, 10.5.
PRO, SD, REJčetrtek, 11.5.
ODpetek, 12.5.
DVD, DNOpetek, 12.5.
DPID DRponedeljek, 15.5.
KDČ, DPID, SNponedeljek, 15.5.
V, VItorek, 16.5.
KDsreda, 31.5.
DSP I.obdelavapetek,19.5.
VDsreda, 31.5.
DSP II.obdelavapetek, 2.6.
PRO COVID-19sreda, 31.5.
Junij 2023DS, Zois STIPpetek, 9.6.
PRO, SD, REJtorek, 13.6.
ODsreda, 14.6.
DVD, DNOsreda, 14.6.
DPID DRčetrtek, 15.6.
KDČ, DPID, SNčetrtek, 15.6.
IDpetek, 16.6.
KDpetek, 30.6.
DSP I.obdelavatorek, 20.6.
VDpetek,30.6.
DSP II.obdelavaponedeljek, 3.7.
PRO COVID-19petek, 30.6.
Julij 2023DS, Zois STIPponedeljek, 10.7.
PRO, SD, REJsreda, 12.7.
ODčetrtek, 13.7.
DVD, DNOčetrtek, 13.7.
DPID DRpetek, 14.7.
KDČ, DPID, SNpetek, 14.7.
KDponedeljek, 31.7.
DSP I.obdelavasreda, 19.7.
VDponedeljek, 31.7.
DSP II.obdelavatorek, 1.8.
PRO COVID-19ponedeljek, 31.7.
Avgust 2023DS, Zois STIPčetrtek, 10.8.
PRO, SD, REJčetrtek, 10.8.
ODpetek, 11.8.
DVD, DNOpetek, 11.8.
DPID DRponedeljek, 14.8.
KDČ, DPID, SNponedeljek, 14.8.
KDčetrtek, 31.8.
DSP I.obdelavaponedeljek, 21.8.
VDčetrtek, 31.8.
DSP II.obdelavapetek, 1.9.
September 2023DS, Zois STIPpetek, 8.9.
PRO, SD, REJsreda, 13.9.
ODčetrtek, 14.9.
DPID DRpetek, 15.9.
DVD, DNOčetrtek, 14.9.
KDČ, DPID, SNpetek, 15.9.
IDponedeljek, 18.9.
KDpetek, 29.9.
DSP I.obdelavačetrtek, 21.9.
VDpetek, 29.9.
DSP II.obdelavasreda, 4.10.
Oktober 2023DS, Zois STIPtorek, 10.10.
PRO, SD, REJsreda, 11.10.
ODčetrtek, 12.10.
DPID DRpetek, 13.10.
DVD, DNOčetrtek, 12.10.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.10.
V, VIponedeljek, 16.10.
KDponedeljek, 30.10.
DSP I.obdelavapetek, 20.10.
VDponedeljek, 30.10.
DSP II.obdelavapetek, 3.11.
November 2023DS, Zois STIPpetek, 10.11.
PRO, SD, REJponedeljek, 13.11.
ODtorek, 14.11.
DVD, DNOtorek, 14.11.
DPID DRsreda,15.11.
KDČ, DPID, SNsreda,15.11.
KDčetrtek, 30.11.
DSP I.obdelavatorek, 21.11.
VDčetrtek, 30.11.
DSP II.obdelavatorek, 5.12.
December 2023DS, Zois STIPpetek, 8.12.
PRO, SD, REJsreda, 13.12.
ODčetrtek, 14.12.
DPID DRpetek, 15.12.
DVD, DNOčetrtek, 14.12.
KDČ, DPID, SNpetek, 15.12.
DSP I.obdelavasreda, 20.12.
VDpetek, 29.12.
IDponedeljek, 18.12.
KDpetek, 29.12.
DSP II.obdelavasreda, 3.1.2024

 

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI- vinjete družina, vinjete invalidi
PRO COVID-19- Solidarnostni dodatek za novorojence 101. čl. ZIUPOPDVE – COVID-19
Draginjski OD- Draginjski dodatek za otroke 2. čl. ZZUODOD
DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije
DSP – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
ED – energetski dodatek po 2. in 3.členu ZZUOPD (po 3.členu datum Zaključek vnosa na CSD ni potreben)
KD – komunikacijski dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)

Ocena:
[Skupaj: 0 povprečno: 0]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor