Nakazila iz javnih sredstev 2024 – terminski načrt

 

Nakazila iz javnih sredstev 2024 – terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2024 – predvideni datumi izplačil

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2024. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2024 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
Januar 2024DS, Zois STIPsreda 10.1.
PRO, SD, REJčetrtek, 11.1.
ODpetek, 12.1.
DVD, DNOpetek, 12.1.
KDČ, DPID, SNponedeljek, 15.1.
DPID DRponedeljek, 15.1.
KDsreda, 31.1.
DSP I.obdelavapetek, 19.1.
VDsreda, 31.1.
DSP II.obdelavasreda, 2.2.
Februar 2024DS, Zois STIPpetek, 9.2.
PRO, SD, REJtorek, 13.2.
ODsreda, 14.2.
DVD, DNOsreda, 14.2.
KDČ, DPID, SNčetrtek, 15.2.
DPID DR, ODČsreda, 15.2.
V, VIpetek, 16.2.
KDčetrtek, 29.2.
DSP I.obdelavasreda, 21.2.
VDsreda, 28.2.
DSP II.obdelavatorek, 5.3.
Marec 2024DS, Zois STIPpetek, 8.3.
PRO, SD, REJsreda, 13.3.
ODčetrtek, 14.3.
DVD, DNOčetrtek, 14.3.
DPID DR, ODČpetek, 15.3.
KDČ, DPID, SNpetek, 15.3.
IDponedeljek, 18.3.
KDčetrtek, 38.3.
DSP I.obdelavačetrtek, 21.3.
VDčetrtek, 28.3.
DSP II.obdelavačetrtek, 4.4.
April 2024DS, Zois STIPsreda, 10.4.
PRO, SD, REJčetrtek, 11.4.
ODpetek, 12.4.
DVD, DNOpetek, 12.4.
DPID DRponedeljek, 15.4.
KDČ, DPID, SNponedeljek, 15.4.
KDtorek, 30.4.
DSP I.obdelavapetek, 19.4.
VDtorek, 30.4.
DSP II.obdelavapetek, 3.5.
Maj 2024DS, Zois STIPpetek, 10.5.
PRO, SD, REJponedeljek, 13.5.
ODtorek, 14.5.
DVD, DNOtorek, 14.5.
DPID DRsreda, 15.5.
KDČ, DPID, SNsreda, 15.5.
V, VIčetrtek, 16.5.
KDpetek, 31.5.
DSP I.obdelavatorek,21.5.
VDpetek, 31.5.
DSP II.obdelavatorek, 4.6.
Junij 2024DS, Zois STIPponedeljek, 10.6.
PRO, SD, REJsreda, 12.6.
ODčetrtek, 13.6.
DVD, DNOčetrtek, 13.6.
DPID DRpetek, 14.6.
KDČ, DPID, SNpetek, 14.6.
IDponedeljek, 14.6.
KDpetek, 28.6.
DSP I.obdelavasreda, 19.6.
VDpetek,28.6.
DSP II.obdelavaponedeljek, 1.7.
Julij 2024DS, Zois STIPsreda, 10.7.
PRO, SD, REJčetrtek, 11.7.
ODpetek, 12.7.
DVD, DNOpetek, 12.7.
DPID DRponedeljek, 15.7.
KDČ, DPID, SNponedeljek, 15.7.
KDsreda, 31.7.
DSP I.obdelavapetek, 19.7.
VDsreda, 31.7.
DSP II.obdelavačetrtek, 1.8.
Avgust 2024DS, Zois STIPpetek, 9.8.
PRO, SD, REJponedeljek, 12.8.
ODtorek, 13.8.
DVD, DNOtorek, 13.8.
DPID DRsreda, 14.8.
KDČ, DPID, SNsreda, 14.8.
KDpetek, 30.8.
DSP I.obdelavasreda, 21.8.
VDpetek, 30.8.
DSP II.obdelavatorek, 3.9.
September 2024DS, Zois STIPtorek, 10.9.
PRO, SD, REJsreda, 11.9.
ODčetrtek, 12.9.
DPID DRponedeljek, 16.9.
DVD, DNOčetrtek, 12.9.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.9.
IDponedeljek, 16.9.
KDponedeljek, 30.9.
DSP I.obdelavapetek, 20.9.
VDponedeljek, 30.9.
DSP II.obdelavačetrtek, 3.10.
Oktober 2024DS, Zois STIPčetrtek, 10.10.
PRO, SD, REJpetek, 11.10.
ODponedeljek, 14.10.
DPID DRtorek, 15.10.
DVD, DNOponedeljek, 14.10.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.10.
V, VIsreda, 16.10.
KDsreda, 30.10.
DSP I.obdelavaponedeljek 21.10.
VDsreda, 30.10.
DSP II.obdelavatorek, 5.11.
November 2024DS, Zois STIPpetek, 8.11.
PRO, SD, REJsreda, 13.11.
ODčetrtek 14.11.
DVD, DNOčetrtek, 14.11.
DPID DRpetek,15.11.
KDČ, DPID, SNpetek,15.11.
DSP I.obdelavačetrtek, 21.11.
VDpetek, 29.11.
DSP II.obdelavasreda, 4.12.
December 2024DS, Zois STIPtorek. 10.12.
PRO, SD, REJsreda, 11.12.
ODčetrtek, 12.12.
DPID DRponedeljek, 16.12.
DVD, DNOčetrtek, 12.12.
KDČ, DPID, SNpetek, 13.12.
DSP I.obdelavapetek, 20.12.
VDpetek, 27.12.
IDponedeljek, 16.12.
KDtorek, 31.12.
DSP II.obdelavapetek, 3.1.2024

 

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI- vinjete družina, vinjete invalidi
DPID DR – Delno plačilo za izgubljeni dohodek družinskega pomočnika (vključno s prispevki)
DS, Zois STIP – državne štipendije, Zois štipendije
DSP – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
ED – energetski dodatek po 2. in 3.členu ZZUOPD (po 3.členu datum Zaključek vnosa na CSD ni potreben)
KD – komunikacijski dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)

Ocena:
[Skupaj: 0 povprečno: 0]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor