Subvencija kosila za učence v letu 2022

Subvencija kosila za učence v letu 2019
Foto: Casey Lehman

Pri subvencijah kosila za učence ni nobenih sprememb glede na preteklo leto, prav tak kot pri subvencijah malice za učence in dijake.

Kako pridobiti subvencijo za kosilo

V večini primerov za subvencijo kosila ni treba oddajati vloge, saj šole upoštevajo podatke iz veljavnih odločb o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Na kosilo pa se mora učenec prijaviti.

Če veljavne odločbe o državni štipendiji ali otroškem dodatku  nimate, morate na pristojni Center za socialo delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila

Lastniki digitalnega potrdila lahko izpolnite elektronsko vlogo.

Višina subvencije za kosilo v letu 2022

Višina subvencije za kosilo je za vse najnižje tri dohodkovne razrede polna od dohodkovnega razreda, v kateri po odločbi za otroški dodatek ali državno štipendijo spada član družine. Subvencija znaša:

  • 100 % cene kosila za 1., 2. in 3. dohodkovni razred (do 382,82 € povprečnega mesečnega dohodka na člana družine)

Če kosila zaradi odsotnosti otroka ne odjavite pravočasno, boste zanj plačali polno ceno.

Veljavnost subvencije za kosilo

Subvencija kosila za učence velja za celo šolsko leto, zato nove vloge v prehodu v novo koledarsko leto ni treba vlagati. To pomeni, da učencu, ki ima veljavno odločbo za otroški dodatek ali državno štipendijo in se je prijavil pred začetkom pouka, subvencija velja od prvega šolskega dne dalje. Če je se na kosilo prijavil pozneje, velja subvencija od dneva prijave.

Subvencija pripada od dneva, ko je priznana pravica do otroškega dodatka ali državne štipendije. Ker vlogo za otroški dodatek in/ali državno štipendijo oddajamo avgusta, odločbo pa dobimo šele septembra, se že plačani obroki poračunajo za nazaj.

Če družina nima veljavnih odločb za otroški dodatek ali državno štipendijo in jih tudi ne bo imela, ker do njih ni upravičena, se subvencija kosila računa z dnem oddaje vloge za subvencijo kosila na pristojni Center za socialno delo. Za čas od dneva vložitve do dneva izdaje odločbe se plačane obroke kosila ustrezno poračuna.

Ocena:
[Skupaj: 22 povprečno: 4.5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor