Subvencija malice za učence in dijake v letu 2018

Subvencija malice za učence in dijake v letu 2018

V letu 2018 pri subvenciji za malico za študente in dijake tako kot pri subvenciji kosila za učence ni nobenih novosti.

 

Kako pridobiti subvencijo za malico

Ker šole upoštevajo podatke iz veljavnih odločb za državno štipendijo ali otroški dodatek, v večini primerov staršem vloge ne bo treba oddajati. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Če veljavne odločbe o državni štipendiji ali otroškem dodatku  nimate, morate na pristojni Center za socialo delo vložiti Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstevČe imate učenca, boste subvencijo za malico urejali hkrati s subvencijo za kosilo. Če pa je vaš otrok dijak, boste vlogo za subvencijo malice reševali posebej.

Višina subvencije za malico

Subvencija malice za učence predvideva polno subvencijo, medtem ko subvencija malice za dijake predvideva tudi delno subvencijo. Poglejmo, kdo je do nje upravičen.

Subvencija malice za učence

Brezplačna malica (100 % subvencija) je predvidena za naslednje učence, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico:

 • za učence, ki po veljavni odločni za otroški dodatek ali državno štipendijo spadajo v 1. do 5. dohodkovni razred (do 53 % povprečne neto plače na člana družine),
 • za učence, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za učence, ki so zaprosili za azil
 • za učence, ki živijo v vzgojno izobraževalnih zavodih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali v domove in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija malice za dijake

Subvencija malice za dijake, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico, je naslednja:

 • 100 % subvencija: do 42 % povprečne neto plače v Sloveniji (1. do 4. dohodkovni razred)
 • 70 % subvencija: nad 42 % do 53 % povprečne neto plače v Sloveniji (5. dohodkovni razred)
 • 40 % subvencije: nad 53 % do 64 % povprečne neto plače v Sloveniji (6. dohodkovni razred)

Poleg tega je polna (100 %) subvencija za malico predvidena še:

 • za dijake, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za dijake, ki so zaprosili za azil
 • za dijake, ki živijo v vzgojno izobraževalnih zavodih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali v domove in obiskujejo šolo izven zavoda.

 Veljavnost subvencije za malico

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 • Če imate veljavno odločno za otroški dodatek ali državno štipendijo in se učenec oz. dijak prijavi na malico pred začetkom šolskega leta, velja subvencija od prvega šolskega dneva, drugače pa od dneva prijave na malico.
 • Če nimate veljavne odločbe za otroški dodatek ali državno štipendijo, pripada subvencija od dneva priznanja pravice za državno štipendijo ali otroški dodatek. Učencu oz. dijaku se  obroke, plačane do izdaje odločbe, ustrezno poračuna.
 • Če odločbe za otroški dodatek ali državo nimate in je niti ne boste imeli, subvencija za malico pripada z dnem, ko oddate vlogo za subvencijo malice in je vlogi ugodeno. Učencu oz. dijaku se  obroke, plačane do izdaje odločbe, ustrezno poračuna.

Za veliko večino staršev torej velja, da se je dovolj pravočasno prijaviti na malico in poskrbeti, da imate veljavno odločbo za otroški dodatek ali državno štipendijo Če pa teh ni ni ne bo, poskrbeti za pravočasno vlogo za subvencijo malice (in kosila).

Ocena:
[Skupaj: 5 povprečno: 4.8]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor