Subvencija malice za učence in dijake v letu 2019

V letu 2019 pri subvenciji za malico za študente in dijake tako kot pri subvenciji kosila za učence ni nobenih novosti.

Subvencija malice za učence in dijake v letu 2019

Kako pridobiti subvencijo za malico

Ker šole upoštevajo podatke iz veljavnih odločb za državno štipendijo ali otroški dodatek, v večini primerov staršem vloge ne bo treba oddajati. Še vedno pa je potrebna prijava na malico.

Če veljavne odločbe o državni štipendiji ali otroškem dodatku  nimate, morate na pristojni Center za socialo delo vložiti Vlogo za uveljavljanje pravice do subvencije malice oz. subvencije kosila

Lastniki digitalnega potrdila lahko izpolnite elektronsko vlogo.

Višina subvencije za malico

Subvencija malice za učence predvideva polno subvencijo, medtem ko subvencija malice za dijake predvideva tudi delno subvencijo. Poglejmo, kdo je do nje upravičen.

Subvencija malice za učence

Brezplačna malica (100 % subvencija) je predvidena za naslednje učence, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico:

 • za učence, ki po veljavni odločbi za otroški dodatek ali državno štipendijo, pri katerih mesečni dohodek na osebo ne ne presega 545,98€,
 • za učence, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za učence, ki so zaprosili za azil
 • za učence, ki živijo v vzgojno izobraževalnih zavodih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali v domove in obiskujejo šolo izven zavoda.

Subvencija malice za dijake

Subvencija malice za dijake, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico, je naslednja:

 • 100 % subvencija: do 432,67 € mesečnega dohodka na osebo (1. do 4. dohodkovni razred)
 • 70 % subvencija: od 432,68 do 545,98  mesečnega dohodka na osebo (5. dohodkovni razred)
 • 40 % subvencije: od 545,99 do 659,30 mesečnega dohodka na osebo (6. dohodkovni razred)

Poleg tega je polna (100 %) subvencija za malico predvidena še:

 • za dijake, ki so v rejniški družini na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino,
 • za dijake, ki so zaprosili za azil
 • za dijake, ki živijo v vzgojno izobraževalnih zavodih otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ali v domove in obiskujejo šolo izven zavoda.

 Veljavnost subvencije za malico

Subvencija malice se prizna za obdobje enega šolskega leta.

 • Če imate veljavno odločno za otroški dodatek ali državno štipendijo in se učenec oz. dijak prijavi na malico pred začetkom šolskega leta, velja subvencija od prvega šolskega dneva, drugače pa od dneva prijave na malico.
 • Če nimate veljavne odločbe za otroški dodatek ali državno štipendijo, pripada subvencija od dneva priznanja pravice za državno štipendijo ali otroški dodatek. Učencu oz. dijaku se  obroke, plačane do izdaje odločbe, ustrezno poračuna.
 • Če odločbe za otroški dodatek ali državo nimate in je niti ne boste imeli, subvencija za malico pripada z dnem, ko oddate vlogo za subvencijo malice in je vlogi ugodeno. Učencu oz. dijaku se  obroke, plačane do izdaje odločbe, ustrezno poračuna.

Za veliko večino staršev torej velja, da se je dovolj pravočasno prijaviti na malico in poskrbeti, da imate veljavno odločbo za otroški dodatek ali državno štipendijo Če pa teh ni ni ne bo, poskrbeti za pravočasno vlogo za subvencijo malice (in kosila).

Ocena:
[Skupaj: 5 povprečno: 4.8]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor