Dohodnina – uveljavite olajšavo za družinske člane

Uveljavite olajšavo za družinske članeVsako leto je do 5. februarja čas, da pošljete obrazec za uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov pri obračunu dohodnine. V letu 2018 5. februar pade na ponedeljek, zato je rok za oddajo vloge ravno 5. februar. Vendar pa to velja samo za papirnato verzijo vloge. Če oddate vlogo preko sistema eDavki, je rok za oddajo vloge 20. februar.

Naredite testni izračun dohodnine in se odločite, komu se bolj splača uveljavljati vzdrževane družinske člane in v kakšnem razmerju. Povezavo na vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane dobite spodaj.

Kdo lahko odda vlogo za uveljavljanje olajšave za družinske člane?

Vlogo pošljete vsi tisti, ki med letom niste uveljavljali družinskih članov pri akontaciji dohodnine in vsi tisti, ki želite uveljavljanje spremeniti.

Kako je z olajšavami pri obračunu dohodnine za leto 2017

Splošna olajšava

Splošna olajšava je odvisna od tega, koliko je znašal skupni dohodek v letu 2017.

Če je skupni dohodek:

 • do 11.166,37 €, je olajšava 6.519,82 €
 • nad 11.166,37 do 12.570,89, je olajšava 4.418,64 €
 • nad 12.570,89, je splošna olajšava 3.302,70 €

Osebne olajšave

 • Olajšava za invalida s 100 % okvaro znaša 17.658,84  € (letno).
 • Olajšava za dijake in študente s stalnim prebivališčem v Sloveniji znaša 2.477,03 €.

Olajšava za vzdrževane otroke

Pri obračunu dohodnine za leto 2017 velja naslednja lestvica za olajšave:

Letna olajšava v evrihMesečna olajšava v evrih
Za prvega vzdrževanega otroka2.436,92203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo8.830,00735,83
Za drugega vzdrževanega otroka2.649,24220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka4.418,54368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka6.187,85515,65
Za petega vzdrževanega otroka7.957,14663,09

Za vse nadaljnje otroke se olajšava poveča za 1.769,30 € (147,44 € mesečno).

Olajšava za druge vzdrževane družinske člane

Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana je letna olajšava 2.436,92 (203,08 € mesečno).

Olajšava za dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje

Če ste dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovani, lahko uveljavljate olajšavo do 2819,09 € letno.

Za koga lahko sploh uveljavljam olajšavo pri obračunu dohodnine?

Olajšavo lahko uveljavljate za otroke:

 • do 18. leta starosti,
 • od 18. do 26. leta starosti, ki se šola na srednji, višji ali visoki stopnji,
 • po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
 • starejše od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje,
 • za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

In za ostale vzdrževane družinske člane:

 • zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši 203,08 € mesečno, in razvezanega zakonca zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec,
 • starše oziroma posvojitelje zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od 203,08 € mesečno,
 • druge člane kmetijskega gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje.

Kako razdelim olajšavo za vzdrževane družinske člane med partnerja?

Olajšavo za vzdrževane družinske člane naj bi načeloma uveljavljal starš z višjimi dohodki. Zakonodaja pa zaradi ločenih staršev omogoča tudi delitev olajšave na oba starša.

Iz lestvice olajšav je razvidno, da se za drugega in več otrok olajšava povečuje, zato je pri delitvi smiselno, da oba starša prijavita vse otroke, delež pa določata z obdobjem uveljavljanja olajšave.

Kako torej razdeliti olajšavo za vzdrževane družinske člane?

Vzdrževane družinske člane naj uveljavlja tisti starš, ki ima višje dohodke in zato pade v višji davčno stopnjo.

Če imata oba starša primerljive dohodke oz. sta v istem davčnem razredu, si je olajšavo smiselno porazdeliti. Vsakemu tako pripada še  sorazmerni delež za drugega in več otrok. Če imate dva otroka, je vsekakor bolje, da v tem primeru vsak starš prijavi oba, ne pa vsak enega.

Naredite testni izračun dohodnine 2017 in se odločite

Na spletni strani FURS se lahko tudi neprijavljeni oz. tisti brez certifikata poslužite obrazca za testni izračun dohodnine za leto 2017. Lahko pa uporabite tudi informativni izračun dohodnine.

Kje dobim obrazec za uveljavljanje olajšav za družinske člane?

Obrazec dobite na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga tudi prenesete s spletne strani  FURS. Bodite pozorni. Če spreminjata podatke oba starša, morata oba poslati vlogo.

Kam pošljem obrazec?

Podpisani obrazec za uveljavljanje olajšav dostavite osebno ali pošljete po pošti na pristojni finančni urad. Seznam uradov z naslovi je tukaj. Obrazec pa lahko pošljete tudi preko sistema eDavki, po novem digitalno potrdilo ni več potrebno.

Je kaj narobe, če zamudim rok 5. februar?

V letu 2017 je 5. februar v ponedeljek, zato je ta datum tudi rok za oddajo papirnatega obrazca. Če obrazec oddajate preko sistema eDavki, je rok 20. februar.

Če zamudite rok za oddajo obrazca za uveljavitev davčnih olajšav za vzdrževane člane, morate počakati na informativni izračun dohodnine, ki ga FURS pošilja v dveh svežnjih (za vse, ki uveljavljate olajšave za vzdrževane družinske člane, je to konec maja meseca) in se potem nanj pritožiti. A v tem primeru boste preveč odmerjeno dohodnino dobili vrnjeno pozneje.

Rok za ugovor je 30 dni od datuma odpreme informativnega izračuna dohodnine.

Kakšne so ugodnosti, če oddam obrazec za uveljavljanje olajšave za VDČ preko sistema eDavki?

Vsako leto na FURS prispe preko 220.000 papirnatih vlog, ki jih morajo uslužbenci vnašati v sistem, kar jim vzame približno mesec dni časa.  Če je vloga oddana preko sistema eDavki, je obdelava podatkov hitrejša, zato na Fusru spodbujajo oddajo elektronskega obrazca z naslednjimi ugodnostmi:

 • Obrazec lahko preko sistema eDavki pošljemo vse do 20. februarja,
 • digitalno potrdilo za oddajo obrazca ni več potrebno, saj so poenostavili prijavo,
 • preplačano dohodnino bodo vrnili na račun štiri dni pred iztekom roka.

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2017

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2017 je sledeča:

Letna davčna osnova (v €)Dohodnina (v €)
do 8.021,3416 %
nad 8.021,34 do 20.400,0027 % nad 8.021,34 + 1.283,41
nad 20.400,00 do 48.000,0034 % nad 20.400,00 + 4.625,65
nad 48.000,00 do 70.907,2039 % nad 48.000,00 + 14.009,65
nad 70.907,2050 % nad 70.907,20 + 22.943,46

Lahko pa si pomagate s spodnjim izračunom dohodnine za leto 2017

Davčna osnova
Dohodnina:
Ocena:
[Skupaj: 269 povprečno: 4.6]

Morda vas zanima tudi ...