Radovednost je zasidrana v otrocih

Radovednost je zasidrana v otrocih

Obstajajo različni slogi poučevanja, med zelo učinkovite pa spada učenje prek poizvedovanja in raziskovanja, ki ima veliko opraviti s sprožanjem radovednosti med učenci.

Tovrstno poučevanje pomeni, da otroci sami odkrivajo znanja in s tem hkrati razvijajo tudi zelo pozitiven odnos do učenja samega.

»Radovednost je nekaj, kar je zasidrano v nas. Vsi smo se učili prek svojih čutov in izkušenj, ki jih spodbuja naša želja po raziskovanju in odkrivanju,« je pojasnila Katharine Knott, ravnateljica vrtca in šole IES Ljubljana International School, katere kurikulum je zasnovan na temah poizvedovanja. Te spodbujajo radovedne otroške možgane in vzbujajo dodaten interes. IES je večjezična šola, vsaka skupina otrok, že od vstopa v vrtec pri enajstih mesecih, ima dva učitelja/vzgojitelja, ki z otroki komunicirata v svojem maternem jeziku – pri enem je to slovenščina, pri drugem angleščina. Po dopolnjenem tretjem letu starosti pa vpeljejo še nemščino.

Zakaj se starši odločajo za vpis svojih otrok v IES Ljubljana International School?

»Prednost vidiva predvsem v majhnem številu otrok v skupini, kar omogoča obravnavo otroka kot posameznika z lastno pametjo in potenciali. Nekonvencionalni način podajanja znanja in občutek domačnosti (varnega, družinskega okolja) omogoča, da otrok postane svoja osebnost in razvije svoje potenciale. Občudovanja vreden je odnos učiteljic do otroka, kako jih znajo motivirati in se jim posvetijo na način, ki jim najbolje odgovarja, posledično pa se tudi se dobro izkažejo. Vsekakor pa je najlepše, ko vidiš s kakšnim veseljem in pripadnostjo otrok hodi v šolo. V današnjih dneh je to redkost,« sta povedala starša otroka, ki obiskuje IES.

Radovednost je zasidrana v otrocih

Spodbujajo vključevanje v okolje

IES Ljubljana International School je IB svetovna šola, kar pomeni, da so dosegli visoke standarde, ki so zahtevani za pridobitev avtorizacije izvajanja programa International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP). »Ponujamo unikatno izobraževalno izkušnjo, ki jo sestavljajo prijetna atmosfera, prijazno mednarodno osebje, mednarodni kurikulum in pristno dvojezično okolje,« je povedala ravnateljica.

Tako v vrtcu kot šoli se osredotočajo na posameznega otroka kot pomembnega člana skupnosti in spremljajo njegovo rast v vseh aspektih učenja in razvoja. Spodbujajo otrokovo kreativnost in neodvisnost. Ravnateljica poudarja, da dajejo velik pomen skupnosti – lokalni, nacionalni in mednarodni: »Kot skupnost, ki vključuje otroke, družine in naše učitelje si prizadevamo k ustvarjanju šolskega in vrtčevskega okolja kot čudovitega, varnega in navdihujočega mesta. Želimo ustvariti prostor, kjer se različna mnenja spoštujejo in kjer je skrb za sočloveka nekaj povsem naravnega. Dvojezično okolje spodbuja prepričanje, da smo si kljub svoji različnosti vsi na nek način podobni. Z medsebojno komunikacijo lahko dosežemo vse naše cilje.« Za starše, ki razmišljajo o vpisu otrok v njihovo šolo in vrtec, organizirajo brezplačni preizkusni dan – enodnevno integracijo in seznanitev z načinom dela v skupini. »Vpis v naš vrtec in šolo je možen vse leto, zato so starši in otroci, ki bi se nam želeli pridružiti, vedno dobrodošli,« je dodala ravnateljica.

Radovednost je zasidrana v otrocih

Pester nabor aktivnosti

Vpetost v okolje se tako začenja že pri najmlajših, ki se na dvorišču družijo s skupinami starejših otrok, večkrat pa se odpravijo tudi na izlete po okolici, kot na primer v živalski vrt, Arboretum ali na obisk bližnje kmetije. »Vpetost v okolje je resnično pomembna in ker se otroci najbolje učijo z zgledom in prakso, to redno tudi udejanjamo. V letošnjem šolskem letu smo že organizirali zanimive dejavnosti, na primer obisk delavnice glasba sveta, 1. in 2. razred sta obiskala dom za ostarele, 3. in 4. razred pa UNICEF, kjer so spoznavali pravice in odgovornosti otrok, šli so tudi v Narodno galerijo in v Arheološki park, v prihodnjih mesecih pa sledijo še druge zanimive aktivnosti.« Tudi poleti izvajajo tedenske dvojezične aktivnosti, na katerih so dobrodošli tudi otroci, ki sicer ne obiskujejo IES. Tematski tedni potekajo v mesecu juliju in so vedno mednarodno obarvani.

Sidera