Pozornost in koncentracija temeljna za uspešno učenje!

Pozorko - Pozornost in koncentracija temeljna za uspešno učenje

Prehod med brezskrbnim avgustom in delovnim septembrom ni pester in stresen le za učence, temveč tudi za starše. Oboji doživljamo mešane občutke, na eni strani željo po novih izzivih, znanjih, doživetjih, na drugi strani strah pred neuspehom, skrb glede učenja, nemir pred ocenjevanjem…Vsi si želimo, da bi bili naši otroci uspešni in imeli na poti usvajanja tisočletnih »modrosti« čim manj preprek in ovir.

Dandanes vse več govorimo o težavah na področju pozornosti in koncentracije. Pestrost današnjega družbeno-tehnološkega sveta se odraža tudi med poukom in v popoldanskem času. Otroci so izpostavljeni najrazličnejšim zunanjim in notranjim dražljajem, ki preusmerjajo misli in zmotijo učni proces. Marsikoga zmoti zvok mobilnega telefona, hrup iz okolice, klepetanje sošolcev pa tudi misli o facebooku, twiterju, ali zgolj o tem, kaj bo za malico, kosilo. Vpliv dražljajev se kaže tako, da otroci z mislim odtavajo, se zagledajo skozi okno, z neprimernimi izjavami motijo pouk, prosijo za večkratno razlago, zaradi nerazumevanja ne želijo opravljati šolskega dela, so površni.

Na tem mestu je pomembno, da se zavemo, da je sposobnost aktivne pozornosti (koncentracije) ena izmed temeljnih veščin in predpogoj za kakršno koli obliko učenja. Aktivna pozornost pomeni sposobnost osredotočanja na dražljaj, ki je v danem trenutku najpomembnejši (v šoli je ta dražljaj učni proces) in pri njem vztrajati. Od nje so odvisni uspeh, znanje, motivacija, sprejetost med vrstniki, odnos z učiteljem, starši pa tudi prihodnost vsakega izmed nas.

Kljub temu, da nam je bila določena stopnja aktivne pozornosti dana že z rojstvom, jo moramo vsakodnevno spodbujati, uriti, saj jo lahko le na ta način ohranjamo, izboljšujemo in razvijamo.

Pri tem sta nam lahko v veliko pomoč didaktična pripomočka:

Pozorko

Didaktični pripomoček POZORKO s 100 različnimi nalogami za spodbujanje slušne in vidne pozornosti na petih področjih učenja: branje, pisanje, govor- jezik, predstave in motorika. Kompletu je dodana koda za dostop do delovnih listov na www.pozoren.si.

Mini Pozorko

Didaktični pripomoček MINI POZORKO s 40 različnimi nalogami za spodbujanje slušne in vidne pozornosti na petih področjih učenja: branje, pisanje, govor- jezik, predstave in motorika.
Pozorko - Pozornost in koncentracija temeljna za uspešno učenje - mini pozorko

POZORKO in MINI POZORKO sta odlična pripomočka za kreativno preživljanje prostega časa, saj ustvarjata pozitivno klimo, navdušenje in zabavo!

Redno izvajanje vaj (10 min dnevno)* prispeva k:

  • izboljšanju slušne pozornosti,
  • izboljšanju vidne pozornosti,
  • podaljševanju vztrajanja v dejavnosti,
  • zmanjševanju števila napak,
  • izboljševanju tempa predelovanja informacij,
  • izboljševanju spomina,
  • odkrivanju novih poti do cilja,
  • višanju samopodobe.

*Potrjeno z raziskavo, ki je bila izvedena v eni izmed slovenskih osnovnih šol. Več na http://pozoren.si/sl/o-raziskavi

Več informacij o aktivni pozornosti (koncentraciji) in izdelkih si lahko ogledate na spletni strani in FB strani.

Kontakt