Dodatek za veliko družino 2022

Dodatek za veliko družino je družinski prejemek, ki ga država namenja družinam s tremi ali več mladoletnimi otroki oz. otroki, ki so jih starši dolžni preživljati, a niso starejši od 26. let. V okviru protikorona zakona bodo velike družine upravičene tudi do solidarnostnega dodatka.

Dodatek za veliko družino 2022

Višina dodatka za veliko družino 2022

Dodatek za veliko družino je odvisen od števila vzdrževanih otrok:

  • 424,30 € za družine s tremi otroki
  • 515,60 € za družine s štirimi ali več otroki.

Izplačilo dodatka za veliko družino v letu 2022

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki ga upravičenci dobijo enkrat letno.

V letu 2022 je datum za izplačilo dodatka za veliko družino predvidoma 13. aprila.

Energetski vavčer za velike družine

V letu 2022 so velike družine upravičene do energetskega vavčerja. Ta znaša:

  • 150 € za upravičence dodatka za veliko družino,
  • dodanih 50 € za družine, ki imajo štiri ali več otrok.

Energetski vavčer bo izplačan do 15.aprila 2022.

Upravičenci do dodatka za veliko družino 2022

Do dodatka za veliko družino je upravičen en od staršev, ki živi z otroki v skupnem gospodinjstvu. Družinski prejemek ni več pomemben, saj od 1. 1. 2019 cenzusa več ni, tako da dodatek za veliko družino prejmejo vsi upravičenci.

Vloga za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino

Vlogo oddate v tekočem letu za tekoče leto. Dobite jo tukaj:

Vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino vložijo samo tisti upravičenci, ki ne dobivajo otroškega dodatka in tisti, ki niso vloge oddali že lani. Za vse, ki ste vložili vlogo za otroški dodatek oz. vlogo za povečanje števila članov družine, vloga ni potrebna, saj center o dodatku za veliko družino odloči po uradni odločbi.

Če se družina v tekočem letu poveča s treh na štiri otroke ali več, je treba do konca leta vložiti vlogo, razen če je družina upravičena do otroškega dodatka. Takrat center za socialno delo o razliki odloči po uradni dolžnosti.

Ocena:
[Skupaj: 14 povprečno: 4.4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor