Očetovski dopust v letu 2018

Očetovski dopust v letu 2018

V letu 2018 se končuje postopno spreminjanje neplačanega očetovskega dopusta v plačanega (25 dni neplačanega se spremeni v 5 dni plačanega dopusta).  Tako so v letu 2018 očetje po novem upravičeni do 30 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, za katere  država zagotavlja očetovsko nadomestilo.

Kdaj mora oče izkoristiti očetovski dopust?

Plačani očetovski dopust:

  • Prvih 15 dni očetovskega dopusta mora oče izkoristiti v prvih šestih mesecih od rojstva otroka.
  • Preostalih 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta mora oče  izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, vendar pa najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka.

Od 1. 5. dalje bodo očetje lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.

Kdo je upravičen do očetovskega dopusta v letu 2018

Zaradi spreminjanja neplačanega dopusta v plačanega v preteklih letih, se pri dodeljevanju pravic do očetovskega dopusta stvar malce zakomplicira.

Očetje novorojenčkov v letu 2018

Če imate novorojenčka in še niste zaprosili za očetovski dopust, ste v letu 2018 upravičeni do 15 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki a morate izrabiti v prvih šestih mesecih od rojstva otroka, in do 15 dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morate izkoristiti, dokler otrok ne konča prvega razreda osnovne šole.

Očetje otrok, mlajših od treh let

Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni. Če so jih že izkoristili, bodo imeli možnost izrabiti še 5 oz. 10 dni. Če pa teh 5 oz. 10 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu.

Očetje otrok, starejših od treh let, ki še niso končali prvega razreda osnovne šole

Očetje, katerih otroci so ob uveljavitvi pravice do neplačanega očetovskega dopusta starejši od treh let, ne morejo več uveljavljati neplačanega očetovskega dopusta in ga zato ne morejo spremeniti v plačanega.

Vloga za očetovski dopust

Vlogo za očetovski dopust oddate na pristojnem Centru za socialno delo, ki pravico do očetovskega dopusta prizna z odločbo.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo.

Datumov izrabe plačanega očetovskega dopusta se v vlogi za očetovski dopust ne navaja

V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče mora izrabiti v strnjenem nizu. Te sporoči naknadno, ko ga izrabi, da lahko center za socialno delo izplača nadomestila.

Vloga za uveljavljanje pravic do očetovskega dopusta

Vlogo za uveljavljanje pravic do očetovskega dopusta dobite tukaj: vloga za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka.

Obvestilo centru za socialno delo o izrabi 5/10 dni plačanega očetovskega dopusta

Ko dobite odločbo s priznano pravico do 10 dni plačanega očetovskega dopusta, morate datum izrabe plačanega očetovskega dopusta sporočiti pristojnemu centru za socialno delo na naslednjem obrazcu: obvestilo o izrabi 5/10 dni plačanega očetovskega dopusta). Priložiti morate tudi prilogo S-1.

Ocena:
[Skupaj: 26 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor