Državne štipendije 2021 – višina in datumi izplačil

 

Državne štipendije 2021 - višina in datumi izplačil

Od 1. 1. 2019 so do štipendije upravičeni dijaki oz. študenti, pri katerih mesečni prihodek na družinskega člana ne presega 680,56 € (d0 5 . dohodkovnega razreda).

Izplačila državnih štipendij v letu 2021

Izplačila državne štipendije so 10. v mesecu. Če 10. pade na soboto ali nedeljo, je izplačilo že v petek. V letu 2021 so predvideni naslednji termini izplačil državnih štipendij:

 • petek, 8. januar 2021
 • sreda 10. februar 2021
 • sreda, 10. marec 2021
 • petek, 9. april 2021
 • ponedeljek, 10. maj 2021
 • četrtek, 10. junij 2021
 • petek, 9. julij 2021
 • torek, 10. avgust 2021
 • petek, 10. september 2021
 • petek, 8. oktober 2021
 • sreda, 10. november 2021
 • petek, 10. december 2021

Višina državnih štipendij v letu 2021

Višina osnovnega zneska državne štipendije v letu 2019 za polnoletne in mladoletne dijake.

DRPovprečni mesečni prihodek na člana družinepolnoletnimladoletni
 1 do 319,01 € 194,56 € 97,28 €
 2 od 319,02 € do 382,82 € 163,84 € 81,92 €
 3od  382,83 € do 446,62 € 133,12 € 66,56 €
 4 od 446,63 € do 563,60 € 102,40 € 51,20 €
 5 od 563,61 € do 680,56 € 71,68 € 35,84 €

Dodatki na osnovni znesek državne štipendije

Dodatek za bivanje v višini 81,92 €.

Do dodatka za bivanje so upravičeni prejemniki štipendije, ki so začasno prijavljeni v kraju izobraževanja, ki je vsaj 25 km oddaljen od kraja bivanja. Pri tem ne sme biti lastnik ali solastnik nepremičnine, v kateri biva in za najemnino plačuje najmanj 65 € in pri tem najemnina ni subvencionirana.

Prejemnik dodatka za bivanje ni upravičen do subvencioniranja mesečne vozovnice.

Dodatek za uspeh

Dodatek za uspeh za dijake se izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu. In sicer:

 • 17,408 € za povprečno oceno od vključno 4,0 do vključno 4,25
 • 22,528 € za povprečno oceno nad 4,25 do vključno 4,50
 • 30,72 € za povprečno oceno nad 4,50 do vključno 4,75
 • 40,96 € za povprečno oceno nad 4,75

Dodatek za uspeh za študente se tudi izračuna glede na višino uspeha v preteklem letu, pei čemer mora imeti najmanj tri številčno izražene ocene.

 • 17,408 € za povprečno oceno od vključno 8,00 do vključno 8,25
 • 22,528 € za povprečno oceno nad 8,25 do vključno 8,50
 • 30,72 € za povprečno oceno nad 8,50 do vključno 9,00
 • 40,96 € za povprečno oceno nad 9,00

Študent v prvem letniku ni upravičen do dodatka za uspeh, razen na prehodu iz srednje poklicne na poklicno-tehnično izobraževanje in na prehodu iz prve na drugo stopnjo visokošolskega izobraževanja.

Dodatek za prejemnike štipendije s posebnimi potrebami

Štipendistom s posebnimi potrebami pripada dodatek 51,20 € mesečno.

Vloga za uveljavljanje pravice do državne štipendije

Vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije lahko za mladoletne dijake vložijo starši, tako da:

Če so polnoletni dijaki oz. študentje brez partnerja in otrok, lahko sami oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije:

Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor