Izplačila socialnih transferjev v letu 2018 – terminski načrt

Izplačila socialnih transferjev v letu 2018 - terminski načrt

Predvideni datumi izplačil socialnih transferjev v letu 2018

V letu 2018 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

Letos bo izplačilo dodatka za veliko družino v četrtek, 12. aprila.

Opomba: na MDDZS so 14. 3. 2018 sporočil, da bodo izplačila denarnih socialnih pomoči prestavili na začetek meseca, 23. 3. 2018 pa so to odločitev preklicali.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUARDS, Zois ŠTIPsre. 10.1.
PRO, SD, REJčet. 11.1.
ODpet.. 12.1.
DVD, DNOpet. 12.1.
KDČ, DPID, SNpon. 15.1.
DSP I. obdelavapet. 19.1.
VDsre. 31.1.
DSP II. obdelavapet. 2.2.
FEBRUARDS, Zois ŠTIPpet. 9.2.
PRO, SD, REJtor. 13.2.
ODsre. 14.2.
DVD, DNOsre. 14.2.
KDČ, DPID, SNčet. 15.2.
DSP I. obdelavasre. 21.2.
VDsre. 28.2.
DSP II. obdelavapet. 2.3.
MARECDS, Zois ŠTIPpet. 9.3.
PRO, SD, REJtor. 13.3.
ODsre. 14.3.
DVD, DNOsre. 14.3.
KDČ, DPID, SNčet. 15.3.
DSP I. obdelavasre. 21.3.
VDčet. 29.3.
DSP II. obdelavasre. 4.4.
APRILDS, Zois ŠTIPtor. 10.4.
PRO, SD, REJsre. 11.4.
ODčet. 12.4.
DVD, DNOčet. 12.4.
KDČ, DPID, SNpet. 13.4.
DSP I. obdelavapet. 20.4.
VDpon. 30.4.
DSP II. obdelavačet. 3.5.
MAJDS, Zois ŠTIPčet. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNOpet. 11.5.
ODpon. 14.5.
DVDpon. 14.5.
KDČ, DPID, SNtor. 15.5.
DSP I. obdelavapon. 21.5.
VDčet. 31.5.
DSP II. obdelavapet. 1.6.
JUNIJDS, Zois ŠTIPpet. 8.6.
PRO, SD, REJsre. 13.6.
ODčet. 14.6.
DVD, DNOčet. 14.6.
KDČ, DPID, SNpet. 15.6.
DSP I. obdelavačet. 21.6.
VDpet. 29.6.
DSP II. obdelavapon. 2.7.
JULIJDS, Zois ŠTIPtor. 10.7.
PRO, SD, REJsre. 11.7.
ODčet. 12.7.
DVD, DNOčet. 12.7.
KDČ, DPID, SNpet. 13.7.
DSP I. obdelavapet. 20.7.
IDpet 27.7.
VDtor. 31.7.
DSP II. obdelavačet. 2.8.
AVGUSTDS, Zois ŠTIPpet. 10.8.
PRO, SD, REJpet. 10.8.
ODpon. 13.8.
DVD, DNOpon. 13.8.
KDČ, DPID, SNtor. 14.8.
DSP I. obdelavator. 21.8.
IDtor. 28.8.
VDpet. 31.8.
DSP II. obdelavator. 4.9.
SEPTEMBERDS, Zois ŠTIPpon. 10.9.
PRO, SD, REJsre. 12.9.
ODčet. 13.9.
DVD, DNOčet. 13.9.
KDČ, DPID, SNpet. 14.9.
DSP I. obdelavapet. 21.9.
IDpet. 28.9.
VDpet. 28.9.
DSP II. obdelavasre. 3.10.
OKTOBERDS, Zois ŠTIPsre. 10.10.
PRO, SD, REJčet. 11.10.
ODpet. 12.10.
DVD, DNOpet. 12.10.
KDČ, DPID, SNpon. 15.10.
DSP I. obdelavapet. 19.10.
IDpon. 29.10.
VDtor. 30.10.
DSP II. obdelavapet. 2.11.
NOVEMBERDS, Zois ŠTIPpet. 9.11.
PRO, SD, REJtor. 13.11.
ODsre. 14.11.
DVD, DNOsre. 14.11.
KDČ, DPID, SNčet. 15.11.
DSP I. obdelavasre. 21.11.
IDsre. 28.11.
VDpet. 30.11.
DSP II. obdelavator. 4.12.
DECEMBERDS, Zois ŠTIPpon. 10.12.
 PRO, SD, REJsre. 12.12.
ODčet. 13.12.
DVD, DNOčet. 13.12.
KDČ, DPID, SNpet. 14.12.
DSP I. obdelavačet. 20.12.
IDpet. 28.12.
VDpet. 28.12.
DSP II. obdelavačet. 3.1.2018

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek

Ocena:
[Skupaj: 63 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor