Nakazila iz javnih sredstev 2018

Nakazila iz javnih sredstev 2018

Predvideni datumi nakazil iz javnih sredstev v letu 2018

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2018. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila meseca. Letos dodatek za veliko družino izplačan 12. aprila.

V letu 2018 vlada obljublja nakazila iz javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

Opomba: na MDDZS so 14. 3. 2018 sporočil, da bodo izplačila denarnih socialnih pomoči prestavili na začetek meseca, 23. 3. 2018 pa so to odločitev preklicali.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUARDS, Zois ŠTIPsre. 10.1.
PRO, SD, REJčet. 11.1.
ODpet.. 12.1.
DVD, DNOpet. 12.1.
KDČ, DPID, SNpon. 15.1.
DSP I. obdelavapet. 19.1.
VDsre. 31.1.
DSP II. obdelavapet. 2.2.
FEBRUARDS, Zois ŠTIPpet. 9.2.
PRO, SD, REJtor. 13.2.
ODsre. 14.2.
DVD, DNOsre. 14.2.
KDČ, DPID, SNčet. 15.2.
DSP I. obdelavasre. 21.2.
VDsre. 28.2.
DSP II. obdelavapet. 2.3.
MARECDS, Zois ŠTIPpet. 9.3.
PRO, SD, REJtor. 13.3.
ODsre. 14.3.
DVD, DNOsre. 14.3.
KDČ, DPID, SNčet. 15.3.
DSP I. obdelavasre. 21.3.
VDčet. 29.3.
DSP II. obdelavasre. 4.4.
APRILDS, Zois ŠTIPtor. 10.4.
PRO, SD, REJsre. 11.4.
ODčet. 12.4.
DVD, DNOčet. 12.4.
KDČ, DPID, SNpet. 13.4.
DSP I. obdelavapet. 20.4.
VDpon. 30.4.
DSP II. obdelavačet. 3.5.
MAJDS, Zois ŠTIPčet. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNOpet. 11.5.
ODpon. 14.5.
DVDpon. 14.5.
KDČ, DPID, SNtor. 15.5.
DSP I. obdelavapon. 21.5.
VDčet. 31.5.
DSP II. obdelavapet. 1.6.
JUNIJDS, Zois ŠTIPpet. 8.6.
PRO, SD, REJsre. 13.6.
ODčet. 14.6.
DVD, DNOčet. 14.6.
KDČ, DPID, SNpet. 15.6.
DSP I. obdelavačet. 21.6.
VDpet. 29.6.
DSP II. obdelavapon. 2.7.
JULIJDS, Zois ŠTIPtor. 10.7.
PRO, SD, REJsre. 11.7.
ODčet. 12.7.
DVD, DNOčet. 12.7.
KDČ, DPID, SNpet. 13.7.
DSP I. obdelavapet. 20.7.
IDpet 27.7.
VDtor. 31.7.
DSP II. obdelavačet. 2.8.
AVGUSTDS, Zois ŠTIPpet. 10.8.
PRO, SD, REJpet. 10.8.
ODpon. 13.8.
DVD, DNOpon. 13.8.
KDČ, DPID, SNtor. 14.8.
DSP I. obdelavator. 21.8.
IDtor. 28.8.
VDpet. 31.8.
DSP II. obdelavator. 4.9.
SEPTEMBERDS, Zois ŠTIPpon. 10.9.
PRO, SD, REJsre. 12.9.
ODčet. 13.9.
DVD, DNOčet. 13.9.
KDČ, DPID, SNpet. 14.9.
DSP I. obdelavapet. 21.9.
IDpet. 28.9.
VDpet. 28.9.
DSP II. obdelavasre. 3.10.
OKTOBERDS, Zois ŠTIPsre. 10.10.
PRO, SD, REJčet. 11.10.
ODpet. 12.10.
DVD, DNOpet. 12.10.
KDČ, DPID, SNpon. 15.10.
DSP I. obdelavapet. 19.10.
IDpon. 29.10.
VDtor. 30.10.
DSP II. obdelavapet. 2.11.
NOVEMBERDS, Zois ŠTIPpet. 9.11.
PRO, SD, REJtor. 13.11.
ODsre. 14.11.
DVD, DNOsre. 14.11.
KDČ, DPID, SNčet. 15.11.
DSP I. obdelavasre. 21.11.
IDsre. 28.11.
VDpet. 30.11.
DSP II. obdelavator. 4.12.
DECEMBERDS, Zois ŠTIPpon. 10.12.
 PRO, SD, REJsre. 12.12.
ODčet. 13.12.
DVD, DNOčet. 13.12.
KDČ, DPID, SNpet. 14.12.
DSP I. obdelavačet. 20.12.
IDpet. 28.12.
VDpet. 28.12.
DSP II. obdelavačet. 3.1.2018

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varsteni odatek

Ocena:
[Skupaj: 61 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor