Izplačila socialnih transferjev v letu 2021 – terminski načrt

Izplačila socialnih transferjev v letu 2021 – terminski načrt

Predvideni datumi izplačil socialnih transferjev v letu 2021

V nadaljevanju so zbrani datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2021. Izplačilo dodatka za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2021 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUAR 2021DS, Zois ŠTIPpet. 8.1.
PRO, SD, REJsre. 13.1.
ODčet. 14.1.
DVD, DNOčet. 14.1.
KDČ, DPID, SNpet. 15.1.
KDpet. 29.1.
DSP I. obdelavačet. 21.1.
VDpet. 29.1.
DSP II. obdelavačet. 4.2.
FEBRUAR 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.2.
PRO, SD, REJčet. 11.2.
ODpet. 12.2.
DVD, DNOpet. 12.2.
KDČ, DPID, SNpon. 15.2.
V, VItor. 16.2.
KDpet. 26.2.
DSP I. obdelavapet. 19.2.
OA izvedencipon. 15.3.
VDpet. 26.2.
DSP II. obdelavačet. 4.3.
MAREC 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.3.
PRO, SD, REJčet. 11.3.
ODpet. 12.3.
DVD, DNOpet. 12.3.
IDtor. 16.3.
KDČ, DPID, SNpon. 15.3.
KDsre. 31.3.
DSP I. obdelavapet. 19.3.
VDsre. 31.3.
DSP II. obdelavačet. 1.4.
APRIL 2021DS, Zois ŠTIPpet. 9.4.
PRO, SD, REJtor. 13.4.
ODsre. 14.4.
DVD, DNOsre. 14.4.
KDČ, DPID, SNčet. 15.4.
KDpet. 30.4.
DSP I. obdelavasre. 21.4.
VDpet. 30.4.
DSP II. obdelavator. 4.5.
MAJ 2021DS, Zois ŠTIPpon. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNOsre. 12.5.
ODčet. 13.5.
DVDčet. 13.5.
KDČ, DPID, SNpet. 14.5.
V, VIpon. 17.5.
KDpon. 31.5.
DSP I. obdelavapet. 21.5.
OA izvedencitor. 15.6.
VDpon. 31.5.
DSP II. obdelavapet. 4.6.
JUNIJ 2021DS, Zois ŠTIPčet. 10.6.
PRO, SD, REJpet. 11.6.
ODpon. 14.6.
DVD, DNOpon. 14.6.
KDČ, DPID, SNptor. 15.6.
IDsre. 16.6.
KDsre. 30.6.
DSP I. obdelavapon. 21.6.
VDsre. 30.6.
DSP II. obdelavačet. 1.7.
JULIJ 2021DS, Zois ŠTIPpet. 9.7.
PRO, SD, REJtor. 13.7.
ODsre. 14.7.
DVD, DNOsre. 14.7.
KDČ, DPID, SNčet. 15.7.
KDpet. 30.7.
DSP I. obdelavasre. 21.7.
VDpet. 30.7.
DSP II. obdelavapon. 2.8.
AVGUST 2021DS, Zois ŠTIPtor. 10.8.
PRO, SD, REJsre. 11.8.
ODčet. 12.8.
DVD, DNOčet. 12.8.
KDČ, DPID, SNpet. 13.8.
KDtor. 31.8.
DSP I. obdelavapet. 20.8.
OA izvedencisre. 15.9.
VDtor. 31.8.
DSP II. obdelavapet. 3.9.
SEPTEMBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 10.9.
PRO, SD, REJpon. 13.9.
ODtor. 14.9.
DVD, DNOtor. 14.9.
KDČ, DPID, SNsre. 15.9.
IDčet. 16.9.
KDčet. 30.9.
DSP I. obdelavator. 21.9.
VDčet. 30.9.
DSP II. obdelavapon. 4.10.
OKTOBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 8.10.
PRO, SD, REJsre. 13.10.
ODčet. 14.10.
DVD, DNOčet. 14.10.
KDČ, DPID, SNpet. 15.10.
V, VIpon. 18.10.
KDpet. 29.10.
DSP I. obdelavačet. 21.10.
VDpet. 29.10.
DSP II. obdelavačet. 4.11.
NOVEMBER 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.11.
PRO, SD, REJčet. 11.11.
ODpet. 12.11.
DVD, DNOpet. 12.11.
KDČ, DPID, SNpon. 15.11.
KDtor. 30.11.
DSP I. obdelavapet. 19.11.
OA izvedencisre. 15.12.
VDtor. 30.11.
DSP II. obdelavapon. 3.12.
DECEMBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 10.12.
PRO, SD, REJpon. 13.12.
ODtor. 14.12.
DVD, DNOtor. 14.12.
KDČ, DPID, SNsre. 15.12.
IDčet. 16.12.
KDpet. 31.12.
DSP I. obdelavapon. 20.12.
VDčet. 3o.12.
DSP II. obdelavator. 4.1.’21

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI – vinjete družina, vinjete invalidi
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
KD – komunikacijski dodatek
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)

Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor