Nakazila iz javnih sredstev 2021 – terminski načrt

 

Nakazila iz javnih sredstev 2021 - terminski načrt

Nakazila iz javnih sredstev 2021 – predvideni datumi izplačil

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2021. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2021 vlada obljublja nakazila javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUAR 2021DS, Zois ŠTIPpet. 8.1.
PRO, SD, REJsre. 13.1.
ODčet. 14.1.
DVD, DNOčet. 14.1.
KDČ, DPID, SNpet. 15.1.
KDpet. 29.1.
DSP I. obdelavačet. 21.1.
VDpet. 29.1.
DSP II. obdelavačet. 4.2.
FEBRUAR 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.2.
PRO, SD, REJčet. 11.2.
ODpet. 12.2.
DVD, DNOpet. 12.2.
KDČ, DPID, SNpon. 15.2.
V, VItor. 16.2.
KDpet. 26.2.
DSP I. obdelavapet. 19.2.
OA izvedencipon. 15.3.
VDpet. 26.2.
DSP II. obdelavačet. 4.3.
MAREC 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.3.
PRO, SD, REJčet. 11.3.
ODpet. 12.3.
DVD, DNOpet. 12.3.
IDtor. 16.3.
KDČ, DPID, SNpon. 15.3.
KDsre. 31.3.
DSP I. obdelavapet. 19.3.
VDsre. 31.3.
DSP II. obdelavačet. 1.4.
APRIL 2021DS, Zois ŠTIPpet. 9.4.
PRO, SD, REJtor. 13.4.
ODsre. 14.4.
DVD, DNOsre. 14.4.
KDČ, DPID, SNčet. 15.4.
KDpet. 30.4.
DSP I. obdelavasre. 21.4.
VDpet. 30.4.
DSP II. obdelavator. 4.5.
MAJ 2021DS, Zois ŠTIPpon. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNOsre. 12.5.
ODčet. 13.5.
DVDčet. 13.5.
KDČ, DPID, SNpet. 14.5.
V, VIpon. 17.5.
KDpon. 31.5.
DSP I. obdelavapet. 21.5.
OA izvedencitor. 15.6.
VDpon. 31.5.
DSP II. obdelavapet. 4.6.
JUNIJ 2021DS, Zois ŠTIPčet. 10.6.
PRO, SD, REJpet. 11.6.
ODpon. 14.6.
DVD, DNOpon. 14.6.
KDČ, DPID, SNptor. 15.6.
IDsre. 16.6.
KDsre. 30.6.
DSP I. obdelavapon. 21.6.
VDsre. 30.6.
DSP II. obdelavačet. 1.7.
JULIJ 2021DS, Zois ŠTIPpet. 9.7.
PRO, SD, REJtor. 13.7.
ODsre. 14.7.
DVD, DNOsre. 14.7.
KDČ, DPID, SNčet. 15.7.
KDpet. 30.7.
DSP I. obdelavasre. 21.7.
VDpet. 30.7.
DSP II. obdelavapon. 2.8.
AVGUST 2021DS, Zois ŠTIPtor. 10.8.
PRO, SD, REJsre. 11.8.
ODčet. 12.8.
DVD, DNOčet. 12.8.
KDČ, DPID, SNpet. 13.8.
KDtor. 31.8.
DSP I. obdelavapet. 20.8.
OA izvedencisre. 15.9.
VDtor. 31.8.
DSP II. obdelavapet. 3.9.
SEPTEMBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 10.9.
PRO, SD, REJpon. 13.9.
ODtor. 14.9.
DVD, DNOtor. 14.9.
KDČ, DPID, SNsre. 15.9.
IDčet. 16.9.
KDčet. 30.9.
DSP I. obdelavator. 21.9.
VDčet. 30.9.
DSP II. obdelavapon. 4.10.
OKTOBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 8.10.
PRO, SD, REJsre. 13.10.
ODčet. 14.10.
DVD, DNOčet. 14.10.
KDČ, DPID, SNpet. 15.10.
V, VIpon. 18.10.
KDpet. 29.10.
DSP I. obdelavačet. 21.10.
VDpet. 29.10.
DSP II. obdelavačet. 4.11.
NOVEMBER 2021DS, Zois ŠTIPsre. 10.11.
PRO, SD, REJčet. 11.11.
ODpet. 12.11.
DVD, DNOpet. 12.11.
KDČ, DPID, SNpon. 15.11.
KDtor. 30.11.
DSP I. obdelavapet. 19.11.
OA izvedencisre. 15.12.
VDtor. 30.11.
DSP II. obdelavapon. 3.12.
DECEMBER 2021DS, Zois ŠTIPpet. 10.12.
PRO, SD, REJpon. 13.12.
ODtor. 14.12.
DVD, DNOtor. 14.12.
KDČ, DPID, SNsre. 15.12.
IDčet. 16.12.
KDpet. 31.12.
DSP I. obdelavapon. 20.12.
VDčet. 3o.12.
DSP II. obdelavator. 4.1.’21

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
V, VI – vinjete družina, vinjete invalidi
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
KD – komunikacijski dodatek
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek
OA izvedenci – osebna asistenca (komisije)

Ocena:
[Skupaj: 0 povprečno: 0]

Dodaj odgovor