Socialni transferji v letu 2016

V letu 2016 je nekaj novosti v zvezi s socialnimi transferji, saj je bil sprejet paket zakonov, ki delno odpravljajo varčevalne ukrepe, sprejete pred leti.  Poglejmo, kaj se spremeni in kaj moramo storiti, da bomo teh sprememb deležni.

Socialni transferji v letu 2016

Če vas zanimajo datumi izplačil socialnih transferjev v letu 2016, jih lahko dobite s klikom na povezavo.

Otroški dodatek

Otroški dodatek se bo v 5. in 6. dohodkovnem razredu zvišal za 10 %, na raven, kot je bil pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Do višjega otroškega dodatka bo upravičenih 97.000 otrok.  Ker se spreminja le znesek, ponovne vloge za otroški dodatek ni treba vložiti. Vložite jo šele v mesecu, ko vam preteče veljavna odločba. Otroški dodatek v 5. i. 6. dohodkovnem razredu bo zvišan šele z novo odločbo.

Več o otroškem dodatku v letu 2016.

Dodatek za velike družine

Dodatek za velike družine bo tudi v letu 2016 ostal enak kot lepo prej. Za družine s tremi otroki znaša dodatek za veliko družino 395 €, za družine s štirimi otroki ali več pa 480 €.

Več o dodatku za veliko družino 2016.

Očetovski dopust

Očetovskemu dopustu je dodanih 5 dni, tako da bodo očetje lahko imeli v letu 2016 20 dni dopusta.

Državna štipendija

Zaradi delne uvedbe 5. dohodkovnega razreda bo državno štipendijo prejelo več dijakov in študentov. Do državne štipendije bodo upravičeni tudi dijaki in študenti iz družin, katerih mesečni prihodek na člana družine znaša do 56 % povprečnega dohodka. Tako bo državno štipendijo prejelo dodatnih 3.000 dijakov in študentov.

Za uveljavitev pravice do državne štipendije morate oddati novo vlogo na pristojnem Centru za socialno delo.

Več o državni štipendiji

Subvencija kosila za učence

V letu 2016 bodo kosila za učence subvencionirane po naslednjem ključu:

  • za otroke iz družin, ki so uvrščene v 1. dohodkovni razred, bodo kosila v celoti subvencionirana,
  • do 70 % subvencij kosila so upravičeni učenci iz družin, ko so uvrščene v 2. dohodkovni razred in
  • do 40 % subvencij kosila učenci iz družin, ko so uvrščene v 3. dohodkovni razred.

Vlog za subvencijo kosila ni treba oddajati, saj se bodo upoštevali dohodkovni razredi iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. V letu 2016 bo tako do delne subvencije kosila upravičenih skoraj 29.000 otrok, saj so kosila za prvi dohodkovni razred že lani bila v celoti subvencionirana.

Več o subvenciji kosila za učence.

Denarna socialna pomoč

Pri denarni socialni pomoči in varstvenem dodatku od 1. januarja 2016 ni več varčevalnih ukrepov, saj so v celoti odpravljeni. Tako bodo denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč in posmrtnina znašali 288,81 evra.

Varstveni dodatek

Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo je od začetka leta največ 470,76 €. Tudi če imate še veljavno odločbo, morate do konca februarja oddati novo vlogo za varstveni dodatek, saj boste drugače še naprej prejemali nižji znesek.

Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor