Nakazila iz javnih sredstev 2020

 

Nakazila iz javnih sredstev 2020

Nakazila iz javnih sredstev v letu 2020 – predvideni datumi

V nadaljevanju so zbrani datumi nakazil iz javnih sredstev za leto 2020. Dodatek za veliko družino se praviloma izplačuje aprila meseca.

V letu 2020 vlada obljublja nakazila iz javnih sredstev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUAR 2020DS, Zois ŠTIPpet. 10.1.
PRO, SD, REJpon. 13.1.
ODtor. 14.1.
DVD, DNOtor. 14.1.
KDČ, DPID, SNsre. 15.1.
DSP I. obdelavapon. 20.1.
VDpet. 31.1.
DSP II. obdelavator. 4.2.
FEBRUAR 2020DS, Zois ŠTIPpon. 10.2.
PRO, SD, REJsre. 12.2.
ODčet. 13.2.
DVD, DNOčet. 13.2.
KDČ, DPID, SNpet. 14.2.
DSP I. obdelavačet. 20.2.
VDpet. 28.2.
DSP II. obdelavačet. 5.3.
MAREC 2020DS, Zois ŠTIPtor. 10.3.
PRO, SD, REJsre. 11.3.
ODčet. 12.3.
DVD, DNOčet. 12.3.
KDČ, DPID, SNpet. 13.3.
DSP I. obdelavapet. 20.3.
VDtor. 31.3.
DSP II. obdelavapet. 3.4.
APRIL 2020DS, Zois ŠTIPčet. 9.4.
PRO, SD, REJčet. 9.4.
ODtor. 14.4.
DVD, DNOtor. 14.4.
KDČ, DPID, SNsre. 15.4.
DSP I. obdelavapon. 20.4.
VDčet. 30.4.
DSP II. obdelavator. 5.5.
MAJ 2020DS, Zois ŠTIPpet. 8.5.
PRO, SD, REJ, DNOsre. 13.5.
ODčet. 14.5.
DVDčet. 14.5.
KDČ, DPID, SNpet. 15.5.
DSP I. obdelavačet. 21.5.
VDpet. 29.5.
DSP II. obdelavasre. 3.6.
JUNIJ 2020DS, Zois ŠTIPsre. 10.6.
PRO, SD, REJčet. 11.6.
ODpet. 12.6.
DVD, DNOpet. 12.6.
KDČ, DPID, SNpon. 15.6.
DSP I. obdelavačet. 18.6.
VDtor. 30.6.
DSP II. obdelavačet. 2.7.
JULIJ 2020DS, Zois ŠTIPpet. 10.7.
PRO, SD, REJpon. 13.7.
ODtor. 14.7.
DVD, DNOtor. 14.7.
KDČ, DPID, SNsre. 15.7.
DSP I. obdelavapon. 20.7.
VDpet. 31.7.
DSP II. obdelavapon. 3.8.
AVGUST 2020DS, Zois ŠTIPpon. 10.8.
PRO, SD, REJsre. 12.8.
ODčet. 13.8.
DVD, DNOčet. 13.8.
KDČ, DPID, SNpet. 14.8.
DSP I. obdelavačet. 20.8.
VDpon. 31.8.
DSP II. obdelavasre. 2.9.
SEPTEMBER 2020DS, Zois ŠTIPčet. 10.9.
PRO, SD, REJpet. 11.9.
ODpon. 14.9.
DVD, DNOpon. 14.9.
KDČ, DPID, SNtor. 15.9.
DSP I. obdelavapon. 21.9.
VDsre. 30.9.
DSP II. obdelavapet. 2.10.
OKTOBER 2020DS, Zois ŠTIPpet. 9.10.
PRO, SD, REJtor. 13.10.
ODsre. 14.10.
DVD, DNOsre. 14.10.
KDČ, DPID, SNšet. 15.10.
DSP I. obdelavasre. 21.10.
VDpet. 30.10.
DSP II. obdelavasre. 4.11.
NOVEMBER 2020DS, Zois ŠTIPtor. 10.11.
PRO, SD, REJsre. 11.11.
ODčet. 12.11.
DVD, DNOčet. 12.11.
KDČ, DPID, SNpet. 13.11.
DSP I. obdelavapet. 20.11.
VDpon. 30.11.
DSP II. obdelavapet. 4.12.
DECEMBER 2020DS, Zois ŠTIPčet. 10.12.
PRO, SD, REJpet. 11.12.
ODpon. 14.12.
DVD, DNOpon. 14.12.
KDČ, DPID, SNtor. 15.12.
DSP I. obdelavapet. 18.12.
VDsre. 3o.12.
DSP II. obdelavapon. 4.1.’21

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek

Ocena:
[Skupaj: 7 povprečno: 4.4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor