Štipendija za deficitarne poklice 2017

Štipendija za deficitarne poklice 2017

Do 20. septembra 2017 lahko dijaki, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev štipendije.

Višina in trajanje štipendije za deficitarne poklice 2017

Višina štipendije je 100 € mesečno za celotno obdobje izobraževanja.

Rok oddaje vloge za štipendijo za deficitarne poklice 2017 in postopek izbire

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice je možno oddati do vključno 20. septembra 2017. Vloga, oddane pozneje, bodo zavržene.

Čas oddaje vloge ni merilo za pridobitev štipendije. Če bo vlog, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, več kot 1.000 (toliko štipendij za deficitarne poklice je namreč na razpolago), bodo vlagatelji izbrani po naslednjih kriterijih:

 • višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
 • višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Kdo lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice 2017

Za štipendijo za deficitarne poklice lahko zaprosijo dijaki, ki se bodo v šolskem letu 2017/2018  prvič vpisali v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Seznam deficitarnih poklicev, ki pridejo v poštev za štipendijo

 1. kamnosek/kamnosekinja
 2. mehatronik operater/operaterka
 3. izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
 4. inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
 5. oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
 6. elektrikar/električarka
 7. avtokaroserist/avtokaroseristka
 8. pek/pekarka
 9. slaščičar/slaščičarka
 10. mesar/mesarka
 11. tapetnik/tapetničarka
 12. mizar/mizarka
 13. zidar/zidarka
 14. tesar/tesarka
 15. klepar-krovec/kleparka-krovka
 16. izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
 17. slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
 18. pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
 19. gozdar/gozdarka
 20. dimnikar/dimnikarka
 21. ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku
 22. mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 23. strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku
 24. kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Vprašanja in odgovori o štipendiji za deficitarne poklice

Ali štipendija za deficitarne poklice vpliva na denarne prejemke?

Štipendija za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka in je oproščena plačila dohodnine, zato nanjo ne vpliva.. Dijak lahko istočasno prejema štipendijo za deficitarne poklice in državno štipendijo, ne pa tudi kadrovske štipendije.

Koliko časa traja štipendijsko razmerje

Štipendijsko razmerje traja tri leta. Dijak lahko enkrat ponavlja isti letnik oz. ne izpoli pogojev za napredovanje v višji letnik, v tem času štipendijsko razmerje miruje.

Vloga za štipendijo za deficitarne poklice 2017

Vlogo si lahko naložite tukaj:

Priloge k vlogi za štipendijo za deficitarne poklice 2017

K vlogi morate priložiti naslednje priloge:

 • fotokopija spričevala šolskega leta 2016/2017. Če se vlagatelj v šolskem letu 2016/2017 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
 • ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas).

Način oddaje vlog

Vloge se pošlje na naslov:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska 22
1000 Ljubljana

s pripisom: »za 230. javni razpis ŠDP«

Vir: JŠRIPS

Ocena:
[Skupaj: 4 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor