Vpis otroka v 1. razred osnovne šole 2020

Februar je tu in pričenjajo se vpisi v 1. razred osnovne šole za predšolske otroke.

Vpis otroka v 1. razred osnovne šole

Vpis otroka v 1. razred – letos v šolo letnik 2014

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. To pomeni,da bomo letos vpisovali otroke, rojene leta 2014.

Odlog pričetka šolanja

Če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo, se otroku lahko pričetek šolanja odloži za eno leto na predlog:

  • staršev,
  • zdravstvene službe ali
  • komisije za usmerjanje.

To pomeni, da otroka v šolo vpišemo in potem na predlog enega od naštetih komisija odloči o tem, če je otrok pripravljen za vstop v šolo. To mora staršem sporočiti vsaj tri mesece pred pričetkom šolanja.

Vlogo za odložitev v šolo morate oddati najkasneje dva tedna po vpisih. Ponavadi za odlog zaprosijo starši otrok, rojenih v drugi polovici decembra.

V katero šolo vpisati otroka – šolski okoliš

Otroka vpisujemo v tisto šolo, ki spada v naš šolski okoliš. V kateri šolski okoliš spadamo, lahko preverimo na portalu Ministrstva za šolstvo, znanost in razvoj v spletni aplikaciji Sokol:

Nekatere šole imajo skupni šolski okoliš, kar pomeni, da si šole otroke iz skupnega šolskega okoliša pred vpisom v šolo razdelijo glede na razpoložljive kapacitete.

A nič ne hitite. Osnovna šola vam bo poslala vabilo za vpis v šolo. Evidenco pridobi iz registra prebivalcev na podlagi stalnega ali začasnega prebivališča otroka. Če kljub temu vabila niste dobili, lahko otroka vpišete na podlagi dokumenta, ki dokazuje prebivališče otroka, šola vas namreč mora vpisati.

Kdaj otroka vpisati v 1. razred OŠ?

Osnovna šola, ki je “pristojna” za vašega otroka, vam bo poslala vabilo na vpis. Nekatere šole vpisujejo otroke že v začetku februarja, druge pozneje. Vsekakor pa morate otroka vpisati v šolo iz vašega šolskega okoliša.

Vpis otroka v drugo šolo

Če želite, da bi otrok hodil v drugo osnovno šolo, morate to sporočiti obema šolama – šoli, v katero ste vpisali otroka, in šolo, v katero želite otroka prepisati – najkasneje dva tedna po vpisih.

Otroka smo vpisali. Kaj pa zdaj?

Prvi korak pri všolanju otroka je za vami. Pravzaprav je že precej korakov za vami, a se tega verjetno niste niti zavedali. Priprava na šolo so namreč vse otrokove izkušnje in znanja, ki jih pridobi v predšolskem obdobju. Preverite, če je vaš otrok zrel za šolo in kako ga nanjo pripraviti, kliknite na povezavo: Je moj otrok zrel za šolo? Kako ga nanjo pripraviti?

Kdaj otroka izpisati iz vrtca?

Ko je otrok sprejet v šolo, nas čaka izpis iz vrtca, a se s tem ne mudi. Nekateri starši otroka izpišejo še pred poletjem, drugi pa ga pustijo v vrtcu do zadnjega dne. Odločitev o izpisu je na strani staršev.

Če otroka ne izpišete iz vrtca do konca avgusta, ga vrtec izpiše sam. Ste dobili odlog všolanja? Poskrbite, da bo tudi naslednje vrtčevsko leto imel svoje mesto v vrtcu in da ga ne bo vrtec izpisal samodejno po koncu vrtčevskega leta. Obvestite jih.

Ocena:
[Skupaj: 23 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor