Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka

Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otrokaZa tiste, ki tega še ne veste, bo morda predmetni prispevek prišel še kako prav. Ob vseh iztekajočih dogodkih v decembrskih prazničnih dnevih je šla novica  o uveljavitvi Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka morda prehitro mimo. Zakon je pričel veljati 19. 12. 2019. Povezava na novico: https://www.gov.si/novice/2019-12-13-zakon-o-izplacilu-neizplacanega-dodatka-za-nego-otroka/

Z zakonom se ureja:

  • povračilo neizplačanih dodatkov za nego otroka ter
  • povračilo sodnih in izvršilnih stroškov izkazanih s pravnomočno sodbo.

Kdo je upravičenec?

Upravičenec je eden od staršev otroka, ki mu ni bil izplačan dodatek za nego otroka:

  • zaradi prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali
  • zaradi prejemanja dodatka za tujo nego in pomoč v skladu z zakonom, ki je urejal družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, in je bil otrok v skladu z zakonom, ki ureja osnovno šolo, vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti.

Upravičenec bo torej eden od staršev, ki mu iz zgoraj navedenih razlogov dodatek za nego otroka ni bil izplačan. Upravičencem bo potrebno le izkazati, da je otrok izpolnjeval pogoje za pridobitev dodatka za nego otroka, ves čas, ko bi ga moral prejemati, kar izkažejo z zdravniško dokumentacijo oziroma dokazilom o vključenosti  v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti.

Zakon omogoča povračilo neizplačanih dodatkov za obdobje med 1. 1. 2003 in 31. 12. 2016, in sicer staršem:

  • slepih in slabovidnih otrok in
  • otrok z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.

 Način uveljavitve

Upravičenci lahko na pristojni CSD vložijo vlogo, ki ni predpisana, dovolj je, da predložijo podatke o otroku, ki mu je dodatek za nego otroka pripadal, priložijo zdravniško dokumentacijo in potrdilo o vključenosti v posebni progam izobraževanja. Zdravniška komisija bo izdala mnenje o upravičenosti do dodatka za nego otroka. CSD bo upravičencem izdal odločbo, znesek bo izplačalo MDDSZ. Neizplačane dodatke za nego otroka bo MDDSZ izplačalo po trenutno veljavnih zneskih, ki so 102,40 evrov ali 204,80 evrov, odvisno do katerega zneska bi bil starš v tistem obdobju upravičen, upravičencem bo pripadal dodatek za nego otroka najdlje od leta 2003 do 2016, in sicer v obdobju, za katerega so bili do dodatka upravičeni, a ga niso prejemali.

MDDSZ ocenjuje, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih cca 65 staršev slepih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni 1.950.000 evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo po ocenah MDDSZ upravičenih cca 336 staršev otrok v višini 9.600 evrov, kar pomeni 3.225.600 evrov sredstev.

Starši otrok, ki so prejemali dodatek za nego otroka, v zadevnem obdobju pa niso prejemali dodatka za pomoč in postrežbo, naj se po pomoč obrnejo na pristojne CSD, lahko pa opis dejanskega stanja pošljejo na e-naslov gp-mddsz@gov.si. Zaposleni MDDSZ oz. CSD jih bodo kontaktirali in jim dali nadaljnje napotke.

mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.)ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).
kurikulum
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.) ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).

Dodaj odgovor