Obdobje navezanosti (0 – 18 mesecev) in obdobje raziskovanja (18 mesecev – treh let)

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Obdobje navezanosti (0 - 18 mesecev) in obdobje raziskovanja (18 mesecev - treh let)

Piše dr. Tadeja Milivojevič Nemanič

Razvoj otroka – obdobje navezanosti: 0 -18 mesecev

Dojenček je družabno bitje, ki nenehno komunicira s svetom okoli sebe. V tem obdobju predvsem preko čutil; z njimi spoznava svet, v katerega je prišel. Zato je v tem obdobju pomembno spoznavanje preko telesa in čutil: crkljanje, pestovanje. , sama izkušnja ravnanja z otrokom je tista, ki otroku nudi informacije, na podlagi katerih si ustvarja sliko o svetu.

Dojenčki se v tem obdobju morajo navezati Najpomembneje, kar starši lahko storijo je, da so mu zanesljivo na razpolago/nenehno na voljo in mu dajejo toplino. Preživetje otroka je najbolje zagotovljeno, če se ohrani veza s starši.
Starši naj dojenčka zrcalijo – zvok in izraz na obrazu.

Kateri razvojni impulz se pojavi?

Razvojni impulz, ki se pojavi v tem obdobju je impulz po povezanosti.

Kaj otrok potrebuje v tem obdobju?

Impulz po varni navezanosti je zadovoljen, ko je starš/skrbnik zanesljivo na razpolago (torej ne enkrat ja, drugič ne), ko je topel in empatično uglašen z otrokovimi potrebami. Otrok potrebuje konstantnost in čustveno toplino. Najpomembneje, kar starši lahko storijo, je, da se odzivajo na otrokove potrebe in mu omogočijo, da življenje izkusi kot varen prostor ter da življenju lahko zaupa.
Starš/skrbnik naj otroka zrcali, tako zvoke kot izraze na obrazu.

Katero sporočilo je dobro, da otrok dobi?

Otrok potrebuje sporočilo, da je svet varen in da bodo njegove potrebe zadovoljene. »V redu je, da si. V redu je, da obstajaš.«

Kakšen je zdrav izhod iz tega obdobja?

Zdrav izhod iz te faze je razvoj (čustvene) varnosti in zaupanja, povezanost ter zmožnost prilagajanja na spreminjajoče okoljske zahteve. Starš/skrbnik to doseže s crkljanjem, zrcaljenjem, s telesno govorico.

Kaj je izziv za starša?

Izziv za starša je, da ni ali preveč čustveno odsoten ali pa nedosledno dostopen, torej enkrat ja, enkrat ne.

Obdobje navezanosti (0 - 18 mesecev) in obdobje raziskovanja (18 mesecev - treh let)

Razvoj otroka – obdobje raziskovanja: 18 mesecev – treh let

Otrok v tem obdobju raziskuje svet okoli sebe in se z njim povezuje. Otrok hodi, se dviga, pleza, raziskuje … Pomembno je, da mu pustimo, da gre, da izkusi, kar lahko že izkusi sam in da ne delamo stvari namesto njega. Hkrati pa malček še vedno zahteva/potrebuje prisotnost starša. V tem obdobju je za otroka pomembno, da izkusi samoto (to pa lahko izkusi le v okviru varne povezave s starši) in nevmešavanje staršev.

Kateri razvojni impulz se pojavi v določenem obdobju?

Razvojni impulz v tem obdobju je raziskovanje sveta, to pa zahteva ločitev in ponovno združenje s starši.

Kaj otrok potrebuje v tem obdobju?

V tem obdobju potrebuje starša, ki daje podporo in ki ga vzpodbuja pri odkrivanju okolja, hkrati pa postavlja ustrezne meje (glede varnosti) in je na razpolago in topel, ko se otrok vrne. Starš naj zrcali otrokovo mimiko, zvoke in gibanja. Daje naj mu dovolj priložnosti za izražanje čustev in se skuša vživeti v njegovo doživljanje sveta.

Z zakaj v tem obdobju otrok dobiva informacije in odkriva metode učenja. Vse, kar je potrebno za razvoj radovednosti, je fizična in čustvena razpoložljivost starša v trenutkih, ko si otrok po svojih raziskovanjih zaželi vrnitve in ponovne povezanosti z njim. V tem primeru otrok svet doživlja kot varen kraj, ki je vreden, da ga raziskuje.

Katero sporočilo je dobro, da otrok dobi?

»V redu je, da raziskuješ, se ločiš in potem ponovno vrneš.«

Kakšen je zdrav izhod iz tega obdobja?

Zdrav izhod iz te faze je, da otrok izkusi občutek ločevanja, hkrati pa ima občutek varnosti v povezanosti in da ohrani svojo radovednost.

Kaj je izziv za starša?

Izziv za starša je, da ni nedostopen in nezainteresiran, ko otrok raziskuje, oziroma da starš ni pretirano zaščitniški, ko otrok želi oditi v svet. Torej starš mora spustiti in hkrati biti dostopen, mora pa tudi postaviti meje, ki jih ne sme biti preveč niti premalo.

Tadeja Milivojevič Nemanič
Ocena:
[Skupaj: 6 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

Tadeja Milivojevič Nemanič

Najprej sem mama in žena, mama 3 najstnicam in 9 letnemu fantiču ter že skoraj 20 let poročena. Potem pa sem Imago terapevtka, kar sem postala po zaključenem podiplomskem študiju kemije. Odnose med atomi so profesionalno zamenjali odnosi med ljudmi, predvsem v družini. Izobraževala sem se tudi pri danskem družinskem terapevtu Jesperju Juulu, iz v čustva usmerjene terapije za pare pri dr. Leanne Campbell iz Kanade ter iz TRE, Vaj za sproščanje napetosti, stresa in travme, pri ga. Jelki Slapar.

Dodaj odgovor