Kaj storiti ob neizbiri otroka v vrtec

Te dni bomo starši predšolskih otrok prejeli obvestila o (ne)izbiri otrok v vrtec, se veselili bližajočega se  novega obdobja in izzivov v življenju našega malčka ali pa se razočarano spraševali, v kateri zasebni vrtec ali zasebno varstvo vključiti našega otroka in kje bo zanj še kako prosto mesto. Starši, soočeni z obvestilom o neizbiri njihovih otrok v vrtec bodo prisiljeni poiskati druge, praviloma dražje alternative varstva in vzgoje njihovih malčkov. Pa lahko starši kakorkoli vplivamo na odločitev komisije za sprejem otrok?

Kaj storiti ob neizbiri otroka v vrtec

Pravne možnosti staršev neizbranih otrok ob prejemu obvestila o neizbiri

Prvi korak staršev je, da dobro preberejo obvestilo o neizbiri in preračunajo točke, ki so jih prejeli skladno s kriteriji sprejema otrok v vrtec. Nato sledi možnost  vložitve ugovora na svet vrtca, in sicer v roku 15 dni po vročitvi obvestila staršem. Pri tem je dobro vedeti, da obstaja zakonska domneva, da starši prejmejo obvestilo šele osmi dan od odpreme dokumenta na pošto, kar pomeni v praksi, da imajo starši praviloma slabe tri tedne časa za vložitev ugovora od prejema obvestila o neizbiri.

V kolikor se starši odločijo za ugovor je potrebno vedeti, da Zakon o vrtcih ne dopušča ugovora na veljavne kriterije in težo posameznega kriterija, kar pa ne pomeni, da nimajo pravnih sredstev zoper tiste kriterije, za katere menijo, da so v nasprotju z Ustavo RS in nedopustno diskriminatorni – v nasprotju s pravnim načelom enakosti pred zakonom. Nekatere občine še vedno v svoje pravilnike o sprejemu otrok v vrtec uvrščajo kriterij zaposlenosti staršev, kar je  sodišče v enem od svojih  primerov že interpretiralo kot potencialno spornega in v nasprotju z načelom socialne države ter cilji socialne pravičnosti.

Razlogi za ugovor

Ugovor se praviloma vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev, lahko pa tudi zaradi procesnih kršitev. Med slednje se zlasti štejejo neustrezne obrazložitve, prekoračeni roki pri delu komisije za sprejem otrok, neustrezna sestava udeležencev seje komisije, itd.

Ugovorov zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev je lahko toliko kot je kriterijev za sprejem otrok v vrtec. Te kriterije imajo občine postavljene zelo različno, zato  jih je nemogoče našteti. Iz sodne prakse sta znana primera napačnega tolmačenja kriterija »starša študenta« oziroma kriterija »enostarševske družine«.

Sodišče je kot napačno štelo stališče komisije za sprejem otrok in sveta vrtca, da mora biti pri kriteriju »starš študent« starš vpisan v redni študij, kar je po mnenju sodišča zmotno. Izredni in redni študij sta pri tem kriteriju enakovredna. No, vsaj morala bi biti, glede na jasno stališče sodišča. Pri kriteriju »enostarševske družine« pa ni pogoj pravnomočna sodna odločba o varstvu in vzgoji otrok, ampak zadošča že potrdilo sodišča, da pred njim teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.

O ugovoru odloča svet vrtca v 15 dneh po prejemu ugovora. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor, o katerem odloči Upravno sodišče RS. V kolikor bi sodišče odpravilo akt sveta vrtca, takšna sodba ne bi posegla v pravnomočno urejena razmerja med vrtcem in ostalimi vpisanimi otroci v ta vrtec, bi pa lahko starši dokazovali in uveljavljali škodo, ki bi jim nastala zaradi nezakonite odločitve sveta vrtca.

Iskreno želimo, da bodo vaši otroci izbrani v želeni vrtec, v kolikor pa boste prejeli obvestilo o neizbiri,  skrbno preverite število točk po veljavnih kriterijih.

KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o.

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.)ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).
kurikulum
Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.) ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).

Dodaj odgovor