Do višje denarne socialne pomoči le z novo vlogo, vendar pa lahko ostanete tudi brez nje

Do višje denarne socialne pomoči le z novo vlogo, vendar pa lahko ostanete tudi brez nje

Državni zbor je aprila z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih dvignil višino osnovne socialne pomoči. Ta bo od 1. junija 2018 znašala 385,05 €, od 1.1. 2019 dalje pa 331,26 €. Vendar pa se socialna denarna pomoč od 1. 6 2018 ne bo povišala samodejno. Oddati boste namreč morali novo vlogo.

Kdaj oddati vlogo za denarno socialno pomoč, da bom upravičen do višjega zneska?

Vsi, ki menijo, da so upravičeni do denarne socialne pomoči in odločbe za socialano denarno pomoč še nimajo, lahko vlogo oddajo že v maju in si tako s 1. junijem pridobijo pravico do denarne socialne pomoči.

Če že imate veljavno odločbo za denarno socialno pomoč, lahko do konca julija 2018 zaprosite za preračun denarne socialne pomoči. V tem primeru se šteje, da je bila vloga vložena 31. maja 2018 ter se potem na novo preveri, če še vedno izpolnjujete zakonsko določene pogoje za upravičenost do denarne socialne pomoči od 1. 6. 2018 dalje. Vendar pa lahko pri ponovnem preverjanju CSD ugotovi, da ne izpolnjujete več pogojev in pravice do denarne socialne pomoči ne boste imeli več.  Odločitev je vaša.

Kje dobim vlogo za denarno socialno pomoč?

Vlogo za denarno socialno pomoč lahko vložite na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Kateri znesek DSP se bo upošteval pri določanju upravičenosti do državne štipendije?

Pri določanju upravičenosti do državne štipendije se bo upošteval znesek z odločbe za denarno socialno pomoč, en pa fiktivni znesek denarne socialne pomoči, ki bi jo dobili, če bi zahtevali ponovni izračun, a se za to zaradi možnosti neizpolnjevanja pogojev niste odločili.

Kdo je upravičen do denarne socialne pomoči?

Do denarne socialne pomoči ste upravičeni, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

  • državljan Republike Slovenije in v njej tudi stalno prebivate,
  • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in v njej tudi stalno prebivate,
  • oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,

hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

  • kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
  • kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po ZUPJS.

Vir: MDDZS

Ocena:
[Skupaj: 12 povprečno: 4.1]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor