Izplačila socialnih transferjev v letu 2020 – terminski načrt

 

Izplačila socialnih transferjev v letu 2020 - terminski načrt

Predvideni datumi izplačil socialnih transferjev v letu 2020

V nadaljevanju so zbrani datumi izplačil socialnih transferjev za leto 2020. Izplačilo dodatka za veliko družino se praviloma izplačuje aprila.

V letu 2020 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUAR 2020DS, Zois ŠTIPpet. 10.1.
PRO, SD, REJpon. 13.1.
ODtor. 14.1.
DVD, DNOtor. 14.1.
KDČ, DPID, SNsre. 15.1.
DSP I. obdelavapon. 20.1.
VDpet. 31.1.
DSP II. obdelavator. 4.2.
FEBRUAR 2020DS, Zois ŠTIPpon. 10.2.
PRO, SD, REJsre. 12.2.
ODčet. 13.2.
DVD, DNOčet. 13.2.
KDČ, DPID, SNpet. 14.2.
DSP I. obdelavačet. 20.2.
VDpet. 28.2.
DSP II. obdelavačet. 5.3.
MAREC 2020DS, Zois ŠTIPtor. 10.3.
PRO, SD, REJsre. 11.3.
ODčet. 12.3.
DVD, DNOčet. 12.3.
KDČ, DPID, SNpet. 13.3.
DSP I. obdelavapet. 20.3.
VDtor. 31.3.
DSP II. obdelavapet. 3.4.
APRIL 2020DS, Zois ŠTIPčet. 9.4.
PRO, SD, REJčet. 9.4.
ODtor. 14.4.
DVD, DNOtor. 14.4.
KDČ, DPID, SNsre. 15.4.
DSP I. obdelavapon. 20.4.
VDčet. 30.4.
DSP II. obdelavator. 5.5.
MAJ 2020DS, Zois ŠTIPpet. 8.5.
PRO, SD, REJ, DNOsre. 13.5.
ODčet. 14.5.
DVDčet. 14.5.
KDČ, DPID, SNpet. 15.5.
DSP I. obdelavačet. 21.5.
VDpet. 29.5.
DSP II. obdelavasre. 3.6.
JUNIJ 2020DS, Zois ŠTIPsre. 10.6.
PRO, SD, REJčet. 11.6.
ODpet. 12.6.
DVD, DNOpet. 12.6.
KDČ, DPID, SNpon. 15.6.
DSP I. obdelavačet. 18.6.
VDtor. 30.6.
DSP II. obdelavačet. 2.7.
JULIJ 2020DS, Zois ŠTIPpet. 10.7.
PRO, SD, REJpon. 13.7.
ODtor. 14.7.
DVD, DNOtor. 14.7.
KDČ, DPID, SNsre. 15.7.
DSP I. obdelavapon. 20.7.
VDpet. 31.7.
DSP II. obdelavapon. 3.8.
AVGUST 2020DS, Zois ŠTIPpon. 10.8.
PRO, SD, REJsre. 12.8.
ODčet. 13.8.
DVD, DNOčet. 13.8.
KDČ, DPID, SNpet. 14.8.
DSP I. obdelavačet. 20.8.
VDpon. 31.8.
DSP II. obdelavasre. 2.9.
SEPTEMBER 2020DS, Zois ŠTIPčet. 10.9.
PRO, SD, REJpet. 11.9.
ODpon. 14.9.
DVD, DNOpon. 14.9.
KDČ, DPID, SNtor. 15.9.
DSP I. obdelavapon. 21.9.
VDsre. 30.9.
DSP II. obdelavapet. 2.10.
OKTOBER 2020DS, Zois ŠTIPpet. 9.10.
PRO, SD, REJtor. 13.10.
ODsre. 14.10.
DVD, DNOsre. 14.10.
KDČ, DPID, SNšet. 15.10.
DSP I. obdelavasre. 21.10.
VDpet. 30.10.
DSP II. obdelavasre. 4.11.
NOVEMBER 2020DS, Zois ŠTIPtor. 10.11.
PRO, SD, REJsre. 11.11.
ODčet. 12.11.
DVD, DNOčet. 12.11.
KDČ, DPID, SNpet. 13.11.
DSP I. obdelavapet. 20.11.
VDpon. 30.11.
DSP II. obdelavapet. 4.12.
DECEMBER 2020DS, Zois ŠTIPčet. 10.12.
PRO, SD, REJpet. 11.12.
ODpon. 14.12.
DVD, DNOpon. 14.12.
KDČ, DPID, SNtor. 15.12.
DSP I. obdelavapet. 18.12.
VDsre. 3o.12.
DSP II. obdelavapon. 4.1.’21

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varstveni dodatek

Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor