Uspešno združevanje družine in kariere – mit ali realnost?

Družina je osnovna skupnost vsakega posameznika, ki nam še vedno nudi največ zavetja, varnosti in ljubezni. Ravno zato je nujno, da je ne zanemarjamo in da še naprej negujemo tradicijo družinskih vezi, ki je zelo pomemben del naše identitete. Obenem se zavedam, da živimo v visoko storilnostno naravnani družbi. Kako torej lahko uspešno združujemo poklicno življenje, ki nas prav tako izpopolnjuje, in zdrave odnose v družini, najbolj pomembni socialni celici?

Uspešno združevanje družine in kariere - mit ali realnost?

Na delovnem mestu preživimo vsaj tretjino dneva in mnogim staršem je težko ujeti vse urnike vrtcev, šol, obšolskih dejavnosti in vseh ostalih obveznosti. Po vsem tem tudi skupnega družinskega časa ostane bolj malo. Ravno zaradi tega verjamem, da lahko z ustrezno usmerjeno politiko ukrepov za družine spodbujamo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Kako bi lahko še izboljšali pogoje za uspešno združevanje družine in kariere?

  • Cenovno dostopnejši vrtec za vse otroke bi olajšal finančno breme družin in spodbudil še več vključenosti na trgu dela. Pri tem moramo seveda preprečevati zlorabe.
  • Delo na daljavo mora ostati stalnica v svetu zaposlitve.
  • Treba je zagotoviti tudi ustrezno razmejevanje med delom na domu in zasebnim življenjem. Pri tem imajo pomembno vlogo zaposlovalci, saj prav oni narekujejo ritem dela in način komuniciranja.

Slovenija ima visok delež zaposlenih žensk z otroki med državami EU

V Sloveniji je delež zaposlenih žensk z otroki med državami Evropske unije med najvišjimi. V Evropski uniji je bila leta 2020 stopnja zaposlenosti žensk brez otrok ali do dveh otrok v povprečju okoli 74 odstotkov, pri ženskah z večjim številom otrok pa nekaj nad 59 odstotkov.V Sloveniji podjetnice predstavljajo 8 % delovno aktivnih žensk. Med njimi je ¾ samostojnih podjetnic. Podjetij v (večinski) lasti žensk je nekaj manj kot tretjina, po zadnjih dostopnih podatkih iz 2015 jih je 28 %.

Sama sem med dolgoletnim delom v tujini opazila, da imamo v Sloveniji večinoma dobro urejene možnosti, povezane z družino in delom. Visoka je dostopnost vrtcev, zanimiv pa je podatek, da se za koriščenje starševskega dopusta v nekaterih tujih državah odloča tudi več moških kot pri nas. Še vedno pa verjamem, da je prostor za izboljšave pri vzpostavljanju okolja, ki omogoča še lažje združevanje poklicnega in družinskega življenja, zlasti prek lajšanja časovnih in finančnih obremenitev za družine.

Mojca Erjavec
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...