Izplačila socialnih transferjev v letu 2017 – terminski načrt

Predvideni datumi izplačil socialnih transferjev v letu 2017

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017 - terminski načrt

V letu 2017 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

MesecVrsta prejemkaIzplačilo
JANUARDS, Zois ŠTIPtor. 10.1.
PRO, SD, REJsre. 11.1.
ODčet. 12.1.
DVD, DNOčet. 12.1.
KDČ, DPID, SNpet. 13.1.
DSP I. obdelavapet. 20.1.
VDtor. 31.1.
DSP II. obdelavapet. 3.2.
FEBRUARDS, Zois ŠTIPpet. 10.2.
PRO, SD, REJpon. 13.2.
ODtor. 14.2.
DVD, DNOtor. 14.2.
KDČ, DPID, SNsre. 15.2.
DSP I. obdelavator. 21.2.
VDtor. 28.2.
DSP II. obdelavapet. 3.3.
MARECDS, Zois ŠTIPpet. 10.3.
PRO, SD, REJpon. 13.3.
ODtor. 14.3.
DVD, DNOtor. 14.3.
KDČ, DPID, SNsre. 15.3.
DSP I. obdelavator. 21.3.
VDpet. 31.3.
DSP II. obdelavator. 4.4.
APRILDS, Zois ŠTIPpon. 10.4.
PRO, SD, REJtor. 11.4.
ODsre. 12.4.
DVD, DNOsre. 12.4.
KDČ, DPID, SNčet. 13.4.
DSP I. obdelavačet. 20.4.
VDpet. 28.4.
DSP II. obdelava čet. 4.5.
MAJDS, Zois ŠTIP sre. 10.5.
PRO, SD, REJ, DNOčet. 11.5.
ODpet. 12.5.
DVDpet. 12.5.
KDČ, DPID, SNpon. 15.5.
DSP I. obdelava pet.19.5.
VDsre. 31.5.
DSP II. obdelavapet. 2.6.
JUNIJDS, Zois ŠTIPpet. 9.6.
PRO, SD, REJtor. 13.6.
OD.sre. 14.6.
DVD, DNOsre. 14.6
KDČ, DPID, SNčet. 15.6.
DSP I. obdelavasre. 21.6.
VDpet. 30.6.
DSP II. obdelavator. 4.7.
JULIJDS, Zois ŠTIPpon. 10.7.
PRO, SD, REJsre. 12.7.
ODčet. 13.7.
DVD, DNOčet. 13.7.
KDČ, DPID, SN pet. 14.7.
DSP I. obdelavapet. 21.7.
IDpet 27.7.
VDpon. 31.7.
DSP II. obdelavapet. 4.8.
AVGUSTDS, Zois ŠTIPčet. 10.8.
PRO, SD, REJčet. 10.8.
ODpet. 11.8.
DVD, DNOpet. 11.8.
KDČ, DPID, SNpon. 14.8.
DSP I. obdelavapon. 21.8.
ID pon. 28.8.
VDčet. 31.8.
DSP II. obdelavapon.4.9.
SEPTEMBERDS, Zois ŠTIPpet. 8.9.
PRO, SD, REJsre. 13.9.
ODčet. 14.9.
DVD, DNOčet. 14.9.
KDČ, DPID, SNpet. 15.9.
DSP I. obdelavačet. 21.9.
IDčet. 28.9.
VDpet. 29.9.
DSP II. obdelavasre. 4.10.
OKTOBERDS, Zois ŠTIPtor. 10.10.
PRO, SD, REJsre. 11.10.
ODčet. 12.10.
DVD, DNOčet. 12.10.
KDČ, DPID, SNpet. 13.10.
DSP I. obdelavapet. 20.10.
IDpet. 27.10.
VDpon. 30.10.
DSP II. obdelavapet. 3.11.
NOVEMBERDS, Zois ŠTIPpet. 10.11.
PRO, SD, REJpon. 13.11.
ODtor. 14.11.
DVD, DNOtor 14.11.
KDČ, DPID, SNsre. 15.11.
DSP I. obdelavator. 21.11.
IDtor. 28.11.
VDčet. 30.11.
DSP II. obdelavapon. 4.12.
DECEMBERDS, Zois ŠTIPpet. 8.12.
 PRO, SD, REJsre. 13.12.
ODčet. 14.12.
DVD, DNOčet. 14.12.
KDČ, DPID, SNpet. 15.12.
DSP I. obdelavator.19.12.
IDčet. 28.12.
VDpet. 29.12.
DSP II. obdelavačet. 4.1.2018

Legenda

OD – otroški dodatek
DVD – dodatek za veliko družino
DNO – dodatek za nego otroka
PRO – pomoč ob rojstvu otroka
SD – starševski dodatek
DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.)
SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust)
KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok)
REJ – rejnine (vklj.s prisp.)
ID – izvozne dajatve
DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija
DSP I. in II. – denarna socialna pomoč
VD – varsteni odatek

Ocena:
[Skupaj: 56 povprečno: 4.5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor