Odnos med staršema je ključen za otroka

Družinsko življenje ni vedno tako pravljično, kot je predstavljeno v otroških slikanicah ali na sodobnih socialnih omrežjih, je pa ravno preplavljenost slednjih z idealizirano podobo družine dokaz, da sta osebna in družinska sreča naši pomembni vrednoti.

Odnos med staršema je ključen za otroka

Konflikti so del življenja

Strinjali se boste, da so konflikti del našega vsakdana in da sami po sebi niso slabi, saj so le odraz nasprotujočih si mnenj in interesov, ki so prav tako nekaj povsem človeškega. A družinsko življenje vendarle ima eno pomembno posebnost, ki je v ostalih odnosih izvzeta – otroka. Čustvena vznemirjenost, do katere lahko pride med starševskim prepirom, se lahko v nenadzorovanih pogojih prelevi v silovit obračun pred nič hudega slutečim občinstvom. Otrokov srkajoči um je dovzeten tako za dobre kot tudi za slabe vplive, zato ni vseeno, na kakšen način bosta starša rešila medsebojna nesoglasja.

Destruktivni konflikti

Potek razreševanja konflikta je za otroka pomembna učna situacija; ton glasu, hitrost govorjenja, obrazna mimika, pogled, govorica telesa, kretnje … vse to na otroku pusti poseben pečat, na nezavedni ravni se vanj vtisne in vpliva na razvoj njegovih lastnih  spoprijemalnih strategij. Če je otrok pogosto priča destruktivnim prepirom, kot so zmerjanje, žalitve, iskanje krivca in fizično obračunavanje, lahko ob neustrezni podpori razvije psihične, čustvene in vedenjske težave; depresija, osamljenost, avtoagresivno obnašanje, zloraba drog in alkohola, ipd.

Pasivno obračunavanje

Tudi izogibanje in ignoriranje nista ustrezna načina reševanja konfliktov, saj sodita med metode pasivnega obračunavanja, na katere otroci niso imuni. Otrok je zelo dojemljiv za notranja čustvena stanja svojih staršev, zato je potlačevanje čustev lahko še bolj škodljivo kot odkriti prepiri. Dolgotrajno pasivno obračunavanje lahko pri otroku povzroči anksioznost, jezo, agresijo, utrujenost. Dolgotrajna izpostavljenost travmatičnim izkušnjam zvišuje raven stresnega hormona kortizola in lahko povzroči kronični stres (slednji pa povzroča težave s spanjem, prebavo, kožo, vzdrževanjem telesne teže, ipd.).

Konstruktivni konflikti in ljubeč odnos

Bistveno za otroka je, da vidi, da se znata starša sporazumeti in poiskati rešitev, zato ni potrebe, da se med vsakim prepirom zaprete v spalnico. Namesto tega raje poskušajte ohraniti mirno kri, najprej si vzemite čas za premislek, poglejte na situacijo z različnih zornih kotov in šele nato pričnite pogovor. Uporabite miren ton glasu, govorite preudarno, ohranite partnerjevo avtonomijo in bodite spoštljivi do njega. Če opazite, da je partner še vedno pod močnim vplivom čustev in še ni pripravljen na konstruktivno rešitev situacije, se raje umaknite in počakajte s pogovorom.

Za otrokovo dobro počutje in optimalen razvoj je bistvenega pomena odnos med staršema; če odrašča v ljubečem domu, kjer je dovolj prostora za prijazne besede, pozorna dejanja, objeme, medsebojno pomoč in tolažbo, bo te elemente odnosa iskal tudi v odraslosti – tako v partnerskem kot tudi v širšem družbenem življenju. Tudi v primerih, ko starša spoznata, da so razlike med njima do te mere nepremostljive, da se odločita za ločitev, je za otrokov dobrobit najboljše, da ohranita spoštljiv odnos in kljub ločenemu življenju ne pozabita na svojo starševsko vlogo (če nove okoliščine to dopuščajo).

Ne le prijetni družinski trenutki, tudi tisti manj prijetni so za otroka poučni, saj ga seznanjajo s pomembno dimenzijo naših življenj – ni vedno vse pravljično, ni vedno vse tako, kot bi si želeli in ni vedno vse idealno. In otrok ne potrebuje idealnih življenjskih razmer in idealnih staršev, potrebuje zgolj starše, ki so dorasli svoji starševski vlogi in znajo tudi v težjih trenutkih ohraniti medsebojno spoštovanje.

Maša Sternad, socialna pedagoginja, Varstvo otrok Vrhovci

Maša Sternad

Maša Sternad

Maša Sternad, socialna pedagoginja, ustanoviteljica majhnega zasebnega varstva za predšolske otroke Vrhovci, v katerem skrbim za čim bolj prijeten in mehak prehod otrok iz intimne sfere družinskega življenja v širše družbeno okolje. Svoje poslanstvo pri delu z otroki vidim v ustvarjanju varnega, spodbudnega in sprejemajočega okolja, v katerem lahko otroci preizkušajo svoje vloge, se učijo iz lastnih izkušenj, spoznavajo meje svojega sveta ter samostojno in odgovorno stopajo širnemu svetu naproti.
Maša Sternad

Latest posts by Maša Sternad (see all)

Ocena:
[Skupaj: 3 povprečno: 4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor