Pomagajmo otroku razviti notranjo motivacijo za učenje

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Pomagajmo otroku razviti notranjo motivacijo za učenje

Piše Lea Čerin

“Zakaj se moram učiti ravno zdaj, ko zunaj sije sonce? Zakaj se moram učiti predmet, ki me niti malo ne zanima? In zakaj se moram učiti za test, ki ga bomo pisali šele čez teden dni?”

Kadar se učimo zaradi notranjih, lastnih interesov, govorimo o notranji motivaciji za učenje. Po takšnem principu se učijo predvsem mlajši otroci, ki jih žene želja po odkrivanju.

Kadar pa se učimo zaradi obljubljene nagrade ali pričakovane kazni, pa govorimo o zunanji motivaciji. Pri starejših otrocih začne prevladovati ravno ta tip motivacije, saj se učijo zaradi ocen in pričakovanj staršev. Žal pa je tudi šolski sistem naravnan k zunanji motivaciji s storilnostjo, tekmovalnostjo, ocenami in oblikami dela. Čeprav oba tipa motivacije vplivata drug na drugega, je notranja motivacija pričakovano bolj učinkovita in trajna. Znanja pridobljena z notranjo motivacijo so stabilnejša, v primerjavi z zunanjo motivacijo, kjer se znanje hitreje izgublja.

Samoiniciativa pri učenju je vrlina redkokaterega šolarja, čeprav si starši močno želimo, da bi otrok sam prevzemal pobudo in odgovornost za učenje. Le-ta pa se ne razvije od danes na jutri in podpora staršev je še kako pomembna. Nekateri samoiniciativo razvijejo šele v srednji šoli, ko se posvetijo stvarem, ki jih zanimajo (npr. bodoči poklic).
Včasih ni prave motivacije, ker ne vemo za kaj se učimo. Takrat je smiselno postaviti osebno pomembne cilje, saj pri učenju pomaga že to, da vemo, za kaj se truditi. Postavimo cilj, ki je prilagojen otrokovi starosti (poigrajmo se s plakatom, naredimo ‘vision board’ ipd.)

Da le-ta ne bi bil preveč oddaljen in nedosegljiv, ga lahko razdelimo na delne, kratkoročne cilje. Majhni uspehi, ki jih dosegamo sproti so spodbuda, ki nas vodijo do našega glavnega cilja. Otrokov dolgoročni cilj je lahko postavljen za konec posameznega ocenjevalnega obdobja, za konec šolskega leta ali celo konec šolanja. Predvsem mladostnik potrebuje jasen in strukturiran cilj, ki ne sme biti ne pretirano ne premalo zahteven.

Motivacija drastično pade, ko določen predmet ni zanimiv. Vsaj nekoliko povečati motivacijo pri takem predmetu lahko poskusimo tako, da snov povežemo s tistim, kar je zanimivo za otroka – vključiti v vsakdanjik ali poguglati, kje bi to lahko potrebovali. Učenec, ki ga matematika niti malo ni zanimala, je zastrigel z ušesi, ko je slišal, da s pomočjo matematičnega znanja lahko razvijemo računalniško igro. Učencu, ki ni bil naklonjen učenju tujih jezikov, je mednarodna izmenjava dijakov vzbudila zanimanje.

Motiviranost je verjetno najtežji pogoj k uspešnemu učenju. Vedno, kadar gre za učenje iz izkušenj ali za učenje nečesa, kar nas zanima, se učimo z lahkoto in večinoma brez napora. Največkrat še vemo ne, da je to učenje. Enostavno se pozanimamo, razmislimo, poskušamo, vztrajamo … To so situacije, ko smo za učenje (notranje) motivirani.

Pri predmetih, ki otroka ne zanimajo, pa mu poskusimo najti privlačne točke. Popolnoma pričakovano pa je, da vsakega otroka vsi predmeti ne zanimajo. Vsakega napredka zato ne prezrimo, ampak ga opazimo in pohvalimo. S tem dajemo pozitivno povratno informacijo in ustvarjamo pozitivno spodbudo za nove cilje in naloge.

Ocena:
[Skupaj: 4 povprečno: 3.8]

Morda vas zanima tudi ...

Lea Cerin

Sem žena in mama trem deklicam ter ustanoviteljica Rumene hiške. Otrokom in staršem svetujem pri učenju, da bo le-to učinkovito in zabavno. Vsak otrok ima svoj naravni način učenja. Če ga pri učenju upošteva, je le-to bolj uspešno. Če so otroci pri učenju bolj uspešni, pa so tudi bolj zadovoljni sami s seboj. Cilj Rumene hiške je otroke naučiti predvsem samostojnega učenja, na sebi lasten in zabaven način.

Dodaj odgovor