Gibalni dialog – Ko te gledam, me ti vidiš, torej obstajam …

Gibalni dialog - Ko te gledam, me ti vidiš, torej obstajam …

Očesni stik z otrokom in odziv odraslih na njegove nebesedne znake so izjemno pomembni že od rojstva dalje. Staršem in vzgojiteljem pomagam pri prepoznavanju teh znakov in pri tem, da se nanje naučijo pravilno odzivati. Ko se na primer mama odzove s celim telesom, tudi mimiko obraza, otrok začenja čutiti in se zavedati, da obstaja. Gibanje in ples na tak način omogočata staršem in otrokom, da razvijajo zdravo čustveno navezanost. Opažam, da so otroci, ki se lahko izražajo skozi gibanje zadovoljni in umirjeni. Tak otrok zaznava in se zaveda sebe, rad prihaja v svoje socialno okolje, je uglašen s seboj in okoljem in nima pretiranih težav pri separaciji od znanih ljudi ali okolja. Je sproščen, radoveden in odprt za nove, neznane izzive, dobre volje sprejema pozitivne izkušnje in se lažje spoprime s slabimi, skratka, dobro napreduje tako v psihosocialnem kot kognitivnem razvoju. Vse to velja tudi za starejše otroke, vendar zgodnji pričetek prinaša večje učinke.

Kako se zgodi ples oziroma gibalni dialog z malčki

Vstopim skozi vrata igralnice, polne dobro leto starih malčkov. Nekaj časa jih opazujem. Spontano se spustim na tla, iščem in vračam očesni stik z vsakim otrokom, sporazumevamo se brez besed. Malčki senzibilno zaznajo energijo med nami, zaupajo, radovedno pričakujejo. Glasba in ljubka igračka nas še bolj povežeta. Otroci se začno spontano gibalno odzivati na glasbo, jaz jim sledim in že plešemo. Vsa čustva se kažejo v njihovi govorici telesa. Skupaj se podamo na raziskovanje neznanega, novega, ki nam vsem prinese notranje zadovoljstvo, izpolnitev in nam daje novo moč in motivacijo za nove izkušnje. Nekaj malčkov ob strani opazuje, vendar vem, ko bodo pripravljeni, se bodo spontano aktivno vključevali v skupinsko dinamiko.

S plesom najdemo stik s samim seboj in se bolj sproščeno povežemo z drugimi

Z otroki se plesno igramo in edini motiv so ugodje, dobro počutje in zadovoljstvo, ki ga ob tem doživljajo. Ko uživamo skupaj, je otrokom tako, kot da bi sijalo sonce. Malčki domišljijo živijo. Gibalno ustvarjajo in plešejo pravzaprav sami, odrasli jim nudimo le ustrezno vzpodbudno okolje. Tako jim hkrati omogočimo, da sami udejanjijo svoje lastne ideje, kot plesna pedagoginja pa jih nadgradim in razvijam dalje. Zapletene stvari se razvijejo iz najbolj preprostih.

Seveda ne gre za strukturiran ples in ponavljanje zamisli pedagoga. Z uporabo glasbe, gibalnih iger in različnih izraznih sredstev na ustvarjalen način razvijamo otrokove naravne oblike gibanja in tako vplivamo na njegov celostni razvoj. Otroci so tako v svojem najzgodnejšem obdobju preko telesnih izkušenj, skozi igrivo plesno dejavnost in nebesedno komunikacijo na bazičnem, telesnem nivoju videni, upoštevani in sprejeti takšni, kakršni v resnici so. To je temelj in bistvo zdravega in kvalitetnega razvoja otroka v celovito osebnost, ki bo sposobna premagovati neskončne ovire na poti do samostojnega, svobodnega in zadovoljnega življenja.

V svoje skupine vključujemo otroke iz širšega kulturnega okolja in z različnimi specifikami, pri delu pa je primarni element telesna komunikacija.

Pri tem uporabljamo tehnike uglaševanja in povezovanja z otrokom preko zrcaljenja njegovih gibov. Tako z otrokom vzpostavimo stik in obenem poskušamo dobiti vpogled v njegove potrebe in emocionalno stanje. V pomoč in raziskovanje uporabljamo različne pripomočke, kot so boben, svečka, plišasta igrača, rutice, trakovi ali blazine. Otroci opazno napredujejo v tem varnem in spodbudnem okolju.

Ljubezen je nedvomno temelj vsega. In ne gre za kakšno abstraktno, temveč vsakdanjo obliko, ki jo poznamo vsi. Ljubezen, ki jo občutimo in se nas dotakne v svoji najmočnejši in najčistejši obliki, nesebični in brezpogojni.

Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Neva Kralj

Neva Kralj je plesna pedagoginja in specialistka plesne terapije, ki pleše in gibalno ustvarja z najmlajšimi, z malčki od prvega leta starosti. Je ena redkih pri nas, morda celo edina, ki z ustvarjanjem gibalnega dialoga in spodbujanjem plesnega gibanja najmlajšim omogoča, da preko giba in plesa raziskujejo sebe in svet. Več: Plesni Epicenter

Dodaj odgovor