Povezava med ločitvijo staršev in namestitvijo v vzgojne zavode

Zaposlen sem kot vzgojitelj v Stanovanjski skupini Postojna, dislocirani enoti Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Že pred nekaj leti sem začel raziskovati, ali imajo otroci, nameščeni v našo stanovanjsko skupino, kakšne skupne značilnosti, lastnosti oz. ali so imeli v preteklosti kakšne podobne izkušnje. Prišel sem do spoznanja, da je v povprečju skoraj tri četrtine otrok iz družin z ločenimi starši.

Povezava med ločitvijo staršev in namestitvijo v vzgojne zavode

To je bil podatek, ki meni ni dal miru in ki me je tudi usmeril na pot ustanovitve Svetovalno izobraževalnega centra MIT. Ugotovitve, do katerih sem namreč prišel v stanovanjski skupini, sem začel preverjati tudi v ostalih vzgojnih institucijah – drugih stanovanjskih skupinah in vzgojnih zavodih. In dobil sem zelo podobne informacije. Skoraj z gotovostjo si upam trditi, da obstaja povezava med »ločitvijo staršev« in »namestitvijo otrok v vzgojne institucije« 10 in več let po ločitvi staršev.

To nenazadnje potrjujejo tudi raziskave iz tujine. Meni najbolj relevantna raziskava s tega področja je kar 25 letna raziskava (25 let so spremljali otroke od ločitve staršev v njihovem otroštvu vse do njihove odraslosti) o posledicah ločitve staršev na otroke in je predstavljena v knjigi »The unexpected legacy of divorce«. Rezultati raziskave kažejo na to, da se otroci ločenih staršev res soočajo z bistveno več težavami v odraščanju kot pa otroci neločenih staršev. Ti otroci so večkrat tekom šolanja napoteni k svetovalni službi na razgovor, pogosteje iz eksperimentiranja z drogo preidejo na uživanje droge, težave imajo pri vzpostavljanju trajnih partnerskih zvez idr. Ta študija pa navaja tudi podatke za Ameriko: več kot ¾ otrok v socialnih in vzgojno izobraževalnih ustanovah je iz družin z ločenimi starši. Povzetek te knjige si lahko preberete tudi na spletni strani Centra MIT pod zavihkom Ločitev staršev.

Zakaj je ločitev staršev tako stresna tudi za otroka

Sprva si nisem mogel predstavljati, kako je lahko tako močna povezava med tema dvema pojavoma. Ko pa sem se začel poglabljati v to problematiko, so mi stvari vse bolj jasne. Ločitev je namreč drugi najbolj stresni dogodek v življenju posameznika (takoj za smrtjo zakonca oz. partnerja). Ta podatek nam lahko pove, da je potrebno zelo veliko energije in truda, da odrasla oseba stresni dogodek »predela«, se sooči z njim in da si lahko uredi življenje na novo. Sam menim, da so otroci podoba svojih staršev in da močni stresni dogodki staršev vplivajo tudi na otroke.

Otroci »srkajo« svoje starše, v dobrem in slabem, hote ali nehote. Poleg tega, da otroci vase srkajo negativno energijo svojih staršev, pa se mnogokrat tudi starši ne uspejo dogovoriti, kako bo izgledalo družinsko življenje po ločitvi, da bo le to v največjo otrokovo korist. Pogosto je eden od staršev po ločitvi bistveno manj vključen v vzgojo otroka kot drugi, otrok pa vseeno še potrebuje tako brezpogojno ljubezen in spoštovanje tako matere kot tudi očeta, ki postavlja meje in skrbi za družino. Če katerakoli izmed teh vlog tekom odraščanja otroka oz. mladostnika izgubi svojo funkcijo, se to prej ali slej pozna tudi na odraščajočem otroku. Tudi starši pogosto negativna čustva iz propadlega partnerskega področja prenašajo na področje starševstva, zaradi česar najbolj trpijo ravno otroci. V najslabšem primeru pride do odtujitve otroka od enega starša.

Skrb zase kot prioriteta

Mnogo dejavnikov po ločitvi torej vpliva na to, kako bo družinsko življenje potekalo po razvezi staršev. Vsekakor pa je eden od pomembnih dejavnikov tudi soočanje staršev z ločitvijo: otroci bodo tako hitro predelali in sprejeli ločitev, kakor hitro jo bodo predelali njihovi starši. Starši se moramo zavedati, da je pomembno ob stresnih dogodkih najprej poskrbeti zase, da potem lahko dobro poskrbimo tudi za ljudi okoli nas. Če smo sami povsem izčrpani, izmučeni in polni negativnih čustev, bomo težko na svoje otroke prenašali optimizem in spodbude v času pomembnih življenjskih sprememb. Ta skrb lahko pomeni to, da si vzamemo vsaj nekaj minut na dan zase in se umirimo. Pomemben je tudi pogovor s prijateljem, znancem; marsikomu veliko pomeni telesna aktivnost, na katero ne smemo pozabiti – tek, košarka, ples, joga … V primeru večjih težav je prav, da starši poiščemo strokovnjaka, ki nam lahko pomaga ob izhodu iz osebne stiske. Ne tako redke so zgodbe, ko obupani starši utapljajo svojo stisko v alkoholu ali uživajo kakšne druge prepovedane substance. To so sicer ekstremni primeri neustreznega ravnanja ob osebnih stiskah, ki pa vseeno kažejo na pomembnost iskanja ustrezne pomoči, ko starši nismo kos izzivom, pred katere smo postavljeni.
Skrb zase mora biti za vsakega odraslega na prvem mestu, čeprav se to ob vseh izzivih starševstva ob odraščajočem otroku zdi skoraj misija nemogoče. Ni naključje, da tudi avtorica priročnika Vzgajati ločeno Christina McGhee v knjigi najprej ponudi konkretne nasvete, kako po ločitvi poskrbeti zase, da potem lahko poskrbimo tudi za svoje otroke.

Zaključek

Ta članek nikakor ni namenjen temu, da bi starše prestrašil in da moje besede pomenijo, da bo v primeru ločitve njihov otrok po vsej verjetnosti čez 10 let pristal v vzgojnem zavodu. Želel sem zgolj predstaviti možen dolgoročni negativni vpliv ločitve na otroke, če se pri urejanju življenja po ločitvi pozabi na otroke in njihova čustva. Ni pa to pravilo. Vzgojni zavodi so namenjeni otrokom in mladostnikom s težavami na področju vedenja in čustvovanja. Temelj učenja ravnanja s čustvi je otrokov odnos z materjo in očetom. Čustva neposredno vplivajo na vedenje otrok. In če se po ločitvi stvari ne urejajo v največjo korist otrok, je otrok žalosten, jezen, posledično pa …

Ponudba za bralce portala zastarse.si

Še in še bi lahko pisal o tem. Veliko mojih razmišljanj je v priročniku Vzgajati ločeno predstavila že kolegica Christina McGhee, s katero imava pogosta strokovna dopisovanja. Ker so njene besede identične mojim videnjem problema in ker smo začutili, da bo priročnik lahko v izjemno pomoč tudi slovenskim staršev v razhajanju, smo v Centru MIT ta priročnik prevedli v slovenščino in je bralcem spletnega portala zastarse.si še vedno na voljo po znižani ceni – namesto 29,90 € jo lahko kupite za SAMO 21,90 € (cena ne vključuje stroške dostave). Naročite jo lahko na spletni strani Centra MIT, za naročilo po znižani ceni pa dopišite pod opombe: ZA STARŠE.

Matej Zaplotnik
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 3]

Morda vas zanima tudi ...

Matej Zaplotnik

Sem Matej Zaplotnik, diplomirani socialni pedagog, zaposlen kot vzgojitelj za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami v vzgojnem zavodu ter ustanovitelj Svetovalno izobraževalnega centra MIT, katerega vizija je: »Vse o ločitvi na enem mestu.« V Centru MIT želimo ponuditi čim bolj celostno pomoč in podporo družinam, ki se soočajo z ločitvijo staršev. V ta namen nudimo svetovanje, mediacijo, pripravljamo predavanja, izdajamo strokovno gradivo na to temo itd.

Dodaj odgovor