Pravica otrok do spremljevalca

Otroci s posebnimi potrebami imajo v vrtcu, osnovni ali srednji šoli pravico do spremljevalca za izvajanje fizične pomoči, vendar ne vsi otroci s posebnimi potrebami, ne v vseh programih vzgoje in izobraževanja in ne vsi pravico do stalnega spremljevalca.

Pravica otrok do spremljevalca
Foto: Clarkston SCAMP

Pravica do stalnega spremljevalca

Pravico do stalnega ali začasnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči imajo le:

 • slepi otroci in
 • težje ali težko gibalno ovirani otroci

za izvajanje fizične pomoči v času poteka vzgojnega dela v vrtcu, izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovne šole ali izvajanja organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli.

Pravica do začasnega spremljevalca

Izjemoma se začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči lahko dodeli

 • slabovidnemu otroku,
 • otroku z okvaro vidne funkcije,
 • dolgotrajno bolnemu otroku,
 • otroku z avtistično motnjo ter
 • otroku s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

in sicer za pomoč pri vključevanju v posamezne dejavnosti vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega programa v času poteka vzgojnega dela v vrtcu, izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovne šole oziroma izvajanja organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli.

Pravica do spremljevalca v prilagojenih programih

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami  dovoljujeta/omogočata pravico do spremljevalca le tistim zgoraj navedenim otrokom (težje/težko gibalno ovirani, slepi, slabovidni, dolgotrajno bolni, otroci z avtističnimi motnjami ali otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), ki so usmerjeni v »redne« vzgojno izobraževalne programe:

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
 • izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na nivoju osnovne šole,
 • izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na nivoju srednje šole.

Vsekakor je z vidika načela enakosti, zagotavljanja enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok, ohranjanja ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja ter zagotavljanja ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka, veljavna ureditev sporna, saj otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene oz. posebne programe vzgoje in izobraževanja:

 • prilagojen program za predšolske otroke,
 • prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
 • prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
 • posebni program vzgoje in izobraževanja,

NISO UPRAVIČENI do spremljevalca za izvajanje fizične pomoči, pa četudi so težje/težko gibalno ovirani, slepi, slabovidni, dolgotrajno bolni, otroci z avtističnimi motnjami ali otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami!

Druge »zanimivosti«

Začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči izvaja pomoč pri vključevanju otroka v POSAMEZNE DEJAVNOSTI vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega programa v času poteka vzgojnega dela v vrtcu, izvajanja obveznega in razširjenega programa osnovne šole oziroma izvajanja organiziranega izobraževalnega dela v srednji šoli.

Z individualiziranim programom se določi natančnejša opredelitev dejavnosti, pri katerih se bo začasna fizična pomoč izvajala, pri čemer velja opozoriti, da vzgojno – izobraževalni zavodi (vrtci, šole) organizirajo izvajanje nalog začasnega spremljevalca v okviru delovne obveznosti zaposlenih javnih uslužbencev in za ta namen praviloma ne zaposlujejo dodatnega kadra.

Otroci z zmerno gibalno oviranostjo po veljavni ureditvi nimajo pravice niti do začasnega spremljevalca, četudi pri hoji uporabljajo bergle, imajo težave pri hoji po stopnicah in/ali pri zahtevnejših opravilih potrebuje pomoč ali nadzor.

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.)ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).
kurikulum
Ocena:
[Skupaj: 3 povprečno: 4.3]

Morda vas zanima tudi ...

kurikulum

kurikulum

Podjetje KURIKULUM, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., se je specializiralo za reševanje pravnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem otrok, in sicer za vse udeležence tega procesa (starše, otroke, učitelje, ravnatelje, itd.) ter za vse ravni vzgoje in izobraževanja (od predšolske ravni dalje).

Dodaj odgovor