Razvoj dvanajstletnika

Pri dvanajstih letih se vam bo vaš otrok velikokrat zdel že tako zelo odrasel, a se bo hkrati njegovo vedenje prav tako zelo pogosto lahko vrnilo nazaj v otročjega. To obdobje je za starše, ki se trudijo vzpostaviti ravnovesje med vzpodbujanjem neodvisnosti ter odgovornega vedenja in med nudenjem opore, varnosti in zaščite, lahko precej naporno. Pri tej starosti se otroci odgovarjajo nazaj, kljubujejo in kršijo pravila in so nasploh uporniški glede pravil in navodil s strani odraslih oseb. In če se zavedamo, da je takšno vedenje povsem normalno pri tej starosti, lahko pomagamo tako nam samim kot dvanajstletniku pri tem težavnem prehodu iz otroštva v adolescenco.

Razvoj dvanajstletnika

Telesni razvoj dvanajstletnika

Medtem ko je vaš otrok postal že tako eleganten in koordiniran v svojem gibanju, se vam bo sedaj marsikdaj zazdelo, da gibanje dvanajstletnika lahko primerjate z gibanjem v njegovih zgodnjih letih, saj so pogosto precej nerodni. V času nenadne telesne rasti, ko različni deli telesa dvanajstletnikov rastejo v različnih stopnjah, otroci kar naenkrat postanejo visoki, suhi in nerodni.

Starost 12-ih let je običajno obdobje, ko deklice, ki so že vstopile v puberteto, dobijo prvo menstruacijo. Pri  fantih pa se začenja pojavljati sprememba glasu, pojav prvih dlak na obrazu ter rast penisa in razvoj testisov, kar kaže na to, da je začetek pubertete blizu tudi za fante. Že letos (ali pa naslednje leto) bodo ujeli deklice enake starosti in jih tudi prerasli. V povprečju bodo fantje v obdobju enega leta zrasli za 10 centimetrov in pridobili na teži, ki pa bo v večini v obliki na novo pridobljene mišične mase. Po tej fazi bodo fantje v večini močnejši kot dekleta enake starosti.

Takšen telesni razvoj je velika težava za dvanajstletnike in marsikateri otrok bo zaskrbljen, ali se razvija normalno v primerjavi s sovrstniki. Razburjenost in neučakanost velja tako za dekleta kot za fante, če se zdi, da s svojim razvojem zaostajajo od sovrstnikov. Medtem pa ima zgodnja zrelost lahko precej različne učinke. Fantje, ki dozorijo prej, so običajno bolj popularni med vrstniki in veljajo za bolj kompetentne in so obravnavani kot vodje, kar pa lahko vodi do neusklajenosti med pričakovanji in dejanskimi sposobnostmi.

V nasprotju pa pri deklicah, katerih telesni razvoj, ki že nakazuje na odraslo žensko figuro, takšen razvoj v zgodnejši starosti lahko povzroči seksualni pritisk, še preden so čustveno sposobne, da se z njim tudi spopadejo. In zato so dekleta lahko ranljivejša in bolj dovzetna za težave, kot so nervoza, depresija in motnje hranjenja.

V tem starostnem obdobju se lahko zgodi, da bo vaš otrok začel čutiti utrujenost in se bodo pri njem razvili adolescenčni spalni vzorci – daljše spanje zjutraj in vztrajanje tako pozno, kot je le mogoče.  To je pravzaprav posledica povečane potrebe po regeneraciji telesa med spanjem, do katere pride zaradi pospešene telesne rasti in zaradi vse bolj zahtevnih šolskih ur, domačih nalog in izvenšolskih aktivnosti. Zato dvanajstletniki potrebujejo od 9,5 do 10 ur spanja vsako noč. Starši jih boste morda morali zjutraj buditi, da bodo pravočasno vstali in se pripravili za šolo. Otroci pa bodo spoznali, da bodo spanje morali nadoknaditi čez vikend, ko ne bodo imeli toliko obveznosti.

Kognitivni in jezikovni razvoj dvanajstletnika

Večina dvanajstletnikov naravnost uživa, če jim je dana možnost, da lahko (so)odločajo glede njih samih in so jim je dodeljena dodatna odgovornost, kar še dodatno vzpodbuja njihov občutek, da so že skoraj odrasli. Radi pokažejo svoje sposobnosti in talente. Prav tako pa ni neobičajno, da se še bolj intenzivno posvetijo določenemu hobiju in drugim kratkočasnim dejavnostim.

Dvanajstletniki imajo že veliko boljše sposobnosti reševanja problemov kot v preteklosti in sedaj razvijajo sposobnost vnaprejšnjega razmišljanja in sposobnost za primerjanje različnih opcij in možnosti. Njihovo razmišljanje postaja vse bolj logično in so sedaj že veliko bolj sposobni in zmožni spopasti se s hipotetičnim konceptom, kot je, recimo, zamišljanje različnih možnih končnih rezultatov v določenih okoliščinah. Abstraktno razmišljanje že lahko vključuje povečano zanimanje za koncepte različnih prepričanj.

Socialni in čustveni razvoj dvanajstletnika

Vaš dvanajstletnik vas kaj lahko preseneti z na novo pridobljeno sposobnostjo in znaki, da se razvija potrpljenje in vse večja zmožnost toleriranja frustracij in zamud v samem procesu do končnega cilja. Istočasno pa bodo bolj nagnjeni k impulzivnim dejanjem ali delanju slabih odločitev in prepiranja, ko mu je ponujeno mnenje glede določene teme. Takšna neskladja v vedenju so sestavni del v izzivu razvoja neodvisne identitete vašega dvanajstletnika.

Naloga otrok v tem starostnem obdobju je, da postanejo manj čustveno odvisni od svojih staršev in bolj sposobni avtonomnega razmišljanja in dejanj. To pomeni, da mora vaš dvanajstletnik narediti lastne odločitve, ki jim mora tudi slediti. Razviti mora tudi svoje lastne moralne principe. Le tako bo lahko postal sposobna, zmožna in samozadostna odrasla oseba. Najverjetneje se bo vaš dvanajstletnik želel več družiti s prijatelji kot pa družinskimi člani in sorodstvom, čeprav bo še vedno pod vplivom vrednot in vodenja s strani staršev.

Nasveti staršem dvanajstletnikov

To obdobje je lahko zelo težavno za vas, starše, saj boste morali krmariti med tem, da boste vašemu otroku še naprej zagotavljali varnost, stabilnost in strukturo, ki jo vaš otrok v tem pred-najstniškim obdobjem potrebuje, in med tem, da boste otroku dovolili osebni prostor in neodvisnost, ki je ključnega pomena za njihov razvoj.

Preveč pravil in omejitev lahko izzove uporništvo, medtem ko premalo pravil in omejitev lahko otroka pripelje do nevarnih situacij ali pa so zaradi tega ranljivejši za napačne odločitve. Starši morate ”bitke” izbirati preudarno in skrbno – bodite odločni in in vztrajni glede pomembnih stvari, še posebej glede varnosti, a hkrati pripravljeni, da malce popustite kontrolo glede manj pomembnih reči, kot je, recimo, vztrajanje na v vsakem trenutku pospravljeni sobi.

Skušajte ujeti ravnovesje med komunikacijo in zasebnostjo. Pomembno je, da vašega dvanajstletnika vzpodbujate, da razglablja in debatira o svojih skrbeh glede spreminjajočega se telesa, o novih interesih, zvezah in seksualnih vprašanjih, vrednotah ter družbenih skrbeh, medtem ko na drugi strani spoštujete dejstvo, da bo vaš dvanajstletnik potreboval vse več  tako fizičnega kot duševnega osebnega prostora.

Zelo verjetno je, da bo dvanajstletnik precej nesamozavesten in morda celo vse bolj zaskrbljen glede njegovega telesnega videza. On ali ona bo morda še posebej kritična glede ”napak’,’ ki se vam sicer zdijo manjše, nepomembne ali pa celo, da jih ni. Otroku lahko pomagate tako, da ste tolerantni, če veliko časa preživi pred ogledalom in se ureja (kar je pravzaprav odraz in odgovor na njegove/njene skrbi glede videza). Prav tako se skušajte izogniti poudarkom in dajanju pozornosti na katerikoli aspekt njihovega videza.

Dvanajstletniki kaj hitro lahko verjamejo, da so imuni na posledice nevarnega početja in se tako prepustijo nevarnim situacijam, mnogokrat tudi pod vplivom sovrstnikov. Zato jim dovolite kontrolirana tveganja, recimo plezanje po steni – seveda pod nadzorom usposobljene osebe, ki lahko pomaga in prepreči morebitne nezgode, do katerih bi lahko prišlo tudi zaradi impulzivnega ravnanja.

Ocena:
[Skupaj: 4 povprečno: 4.8]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor