Vpis otroka v vrtec 2018 – kdaj, kako in kje

Kaj sploh je vrtec?

Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki služi predvsem otroku in njegovim potrebam. Za to skrbijo strokovno izobraženi delavci v sodelovanju s starši. Vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, nudi možnosti za spodbujanje domišljije, radovednosti, dogovarjanja, raziskovanja, razvijanja sposobnosti razumevanja, upoštevanja različnosti in podobno.

Ena izmer glavnih nalog vzgojiteljev in staršev je razvijanje otrokove samostojnosti, pri čem igra vrtec zelo pomembno vlogo.

Predšolsko vzgojo, ki ni obvezna, izvajajo zasebni in javni vrtci. V vrtce se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 11 mesecev starosti in so lahko tam vse do vstopa v šolo. Predšolsko vzgojo zagotavljajo občine, kar je ena izmed njihovih temeljnih nalog, zato prav občine ustanavljajo in financirajo vrtce.

Vpis otroka v vrtec 2017 - kdaj, kako in kje

Čemu je namenjen vrtec?

Temeljne naloge vrtcev so:

  • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
  • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter
  • ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

Kdaj je vpis v vrtec?

Vpis v vrtec je v veliki večini primerov marca meseca, pri nekaterih vrtcih pa vpis traja in se zaključi tudi že februarja. O vpisnih rokih se je najbolje pozanimati v vrtcu, v katerega želite, da bi vaš otrok bil vključen.

Poglejte Seznam vrtcev z enotami.

A lahko otroka vpišem v vrtec, tudi če še ni star 11 mesecev?

Da, otroka lahko vpišete v vrtec tudi prej. Po kriterijih sprejema v vrtec bo njegova vloga zavrnjena oz. bo na čakalni listi, dokler ne izpolni pogojev za vpis v vrtec. Praktično je najbolje otroka vpisati v vrtec takoj, ko je to možno, ne glede na starost.

Primer

Če se je vaš otrok rodil decembra, lahko vlogo oddate marca, čeprav je otrok star šele štiri mesece. Glede na kriterije bo vaš otrok pristal na čakalnem seznamu. Ko bo dopolnil 11 mesecev (novembra torej), bo imel pogoje za sprejem in če bo takrat kakšno mesto prosto (in bo na vrhu čakalnega seznama), bo v vrtec tudi sprejet.

Otroci, rojeni marca, 1. septembra še ne bodo stari šest mesecev, a nič za to, februarja naslednje leto bodo imeli izpolnjene vse pogoje za vključitev v vrtec. Tudi če ne bo sprejet, bo naslednje leto pri točkovanju kakšna točka več.

Kakšne papirje oddati?

Vlogo za vpis otroka v vrtec pripravi vsak vrtec posebej, zato morate vlogo poiskati na spletni strani izbranega vrtca ali se zglasiti osebno v sprejemni pisarni, kjer vam bodo razložili vse postopke in roke. Na vlogi je zapisan tudi seznam potrdil, ki jih morate priložiti.

Poglejte Seznam vrtcev z enotami.

Vrtec - kakakšna je cena

Kakšna je cena vrtca?

Cena vrtca je odvisna od več faktorjev:

  • starostno obdobje
  • vrsta programa (poldnevni, dnevni, skrajšani program)
  • javni ali zasebni vrtec
  • občina, v kateri je vrtec.

Seznam vrtcev, vrste programov in cene lahko preverite tukaj.

A ne skrbite, polne cene vrtca ne boste nikoli plačali.

Subvencija za znižanje plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Višina plačila vrtca je odvisna od povprečne mesečnega dohodka družine, deljenega s številom oseb. O višini plačila oz. dohodkovnem razredu, v katerega spadate, odloča pristojni CSD na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca.

dohodkovni
razred
plačilo staršev
(v % od cene programa)
1do 185,43 EUR0%
2nad 185,45 €do 309,05 EUR10%
3nad 309,05 € do 370,86 EUR20%
4nad 370,86 € do 432,67 EUR30%
5nad 432,67 €do 545,98 EUR35%
6nad 545,98 € do 659,30 EUR43%
7nad 659,30 €do 844,73 EUR53%
8nad 844,73 €1.003,10 EUR66%
9nad 1.019,86 €77%

*povprečna plača za preteklo leto in s tem zneski dohodkovnih zneskov bodo znani marca.

Če imate v vrtec hkrati vključenih več otrok, za drugega plačate 30% izračunanega plačila staršev, razliko pa krije država. Za vsakega nadaljnjega otoka je vrtec brezplačen.

Če spadate v 9. dohodkovni razred, vam vloge ni treba oddajati, saj boste ravno tako plačali “le” 77 % polne cene programa. Polno ceno  programa vrtca namreč plačajo le tisti starši, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Sloveniji.

Vpis otroka v vrtec

Vloga za znižano plačilo vrtca

Da bi plačali nižjo ceno vrtca, morate na pristojni Center za socialno delo oddati ustrezno vlogo.

Izpolnjujete Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki ste jo že izpolnjevali, ko ste zaprosili za otroški dodatek.

Vlogo lahko oddate na naslednje načine:

Če ponovno uveljavljate že dodeljene pravice, za otroški dodatek in/ali  subvencijo vrtca, imate na voljo naslednja obrazca:


Pomembno
Odločba velja eno leto od prvega dne naslednjega meseca, ko ste vlogo oddali. Če gre otrok prvič v vrtec 1. septembra, morate vlogo oddati avgusta.

Veljavnost odločbe je eno leto. Če zaradi kakšnih sprememb v tem času ne boste oddajali nove vloge, boste naslednje leto dobili od države informativni izračun, saj naj bo vloge morali oddajati le še do novembra 2018, potem pa nas bodo o pravicah iz javnih sredstev obveščala država sama.


Kdaj vam preteče veljavna odločba, lahko preverite tukaj. Potrebujete le EMŠO in davčno številko.

Znižanje, če je otrok vključen v javni vrtec

Če ste vlogo na CSD oddali pravočasno, vam bo vrtec obračunal znižano plačilo vrtca po odločbi o dohodkovnem razredu, v katerega spadate. Odločbe vrtcu ni treba posredovati, saj jo dobijo sami. Če ste vlogo oddali z zamudo, boste morali prvi mesec plačati 77% cene vrtca.

Primer

Če po odločbi spadate v 5. dohodkovni razred, boste za program, katerega polna cena znaša 500€, plačali 35% vrednosti, kar znese 175€.

Če imate v vrtcu še drugega otroka, boste zanj plačali 30% od 150€, kar znese 45 €.

Znižanje, če je otrok vključen v zasebni vrtec

Če ste otroka vključili v zasebni vrtec, boste zanj plačali polno ceno, znižano za subvencijo, ki vam pripada, če bi otroka imeli v javnem vrtcu.

Primer

Če po odločbi spadate v 5. dohodkovni razred, boste za program, katerega polna cena znaša 600 €, plačali 325 € manj (če je polna cena javnega vrtca 500 €,  bi zanj plačali  35% polne cene, kar znese 175 €. To je 325 € manj od polne cene).

Pomoč občine, če otrok ni sprejet v vrtec

Nekatere občine subvencionirajo varstvo otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec. Ta višina znaša 100 €, za pridobitev pa morate izpolnjevati določene pogoje. Največkrat je to:

  • stalno prebivališče v občini, v kateri prosite za subvencijo
  • otrok ni bil sprejet v vrtec oz. je na čakalni listi
  • otrok je star eno leto (nekatere občine subvencionirajo, ko otrok dopolni 11 mesecev)

Vsekakor se pozanimajte, kako velja to konkretno za vašo občino.

Tudi če vaš otrok nima nobenega pogoja za sprejem v vrtec, je že občinska subvencija razlog, da se splača oddati vlogo za sprejem.

Izračunajte višino plačila vrtca sami

Vpiši ceno programa (celi znesek):
RazredOdstotekZnižanjePlačiloDrugi otrok
10%
210%
320%
430%
535%
643%
753%
866%
977%
Ocena:
[Skupaj: 58 povprečno: 4.4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor