Vpis otroka v vrtec 2020 – kdaj, kako in kje

Kaj sploh je vrtec?

Vrtec je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki služi predvsem otroku in njegovim potrebam. Za to skrbijo strokovno izobraženi delavci v sodelovanju s starši. Vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec, nudi možnosti za spodbujanje domišljije, radovednosti, dogovarjanja, raziskovanja, razvijanja sposobnosti razumevanja, upoštevanja različnosti in podobno.

Ena izmer glavnih nalog vzgojiteljev in staršev je razvijanje otrokove samostojnosti, pri čem igra vrtec zelo pomembno vlogo.

Predšolsko vzgojo, ki ni obvezna, izvajajo zasebni in javni vrtci. V vrtce se lahko vključijo otroci, ki so dopolnili 11 mesecev starosti in so lahko tam vse do vstopa v šolo. Predšolsko vzgojo zagotavljajo občine, kar je ena izmed njihovih temeljnih nalog, zato prav občine ustanavljajo in financirajo vrtce.

Vpis otroka v vrtec 2020 - kdaj, kako in kje

Čemu je namenjen vrtec?

Temeljne naloge vrtcev so:

  • pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke,
  • izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter
  • ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj.

Kdaj je vpis v vrtec?

Vpis v vrtec je v veliki večini primerov marca meseca, pri nekaterih vrtcih pa vpis traja in se zaključi tudi že februarja. O vpisnih rokih se je najbolje pozanimati v vrtcu, v katerega želite, da bi vaš otrok bil vključen.

Poglejte Seznam vrtcev z enotami.

A lahko otroka vpišem v vrtec, tudi če še ni star 11 mesecev?

Da, otroka lahko vpišete v vrtec tudi prej. Po kriterijih sprejema v vrtec bo njegova vloga zavrnjena oz. bo na čakalni listi, dokler ne izpolni pogojev za vpis v vrtec. Praktično je najbolje otroka vpisati v vrtec takoj, ko je to možno, ne glede na starost.

Primer

Če se je vaš otrok rodil decembra, lahko vlogo oddate marca, čeprav je otrok star šele štiri mesece. Glede na kriterije bo vaš otrok pristal na čakalnem seznamu. Ko bo dopolnil 11 mesecev (novembra torej), bo imel pogoje za sprejem in če bo takrat kakšno mesto prosto (in bo na vrhu čakalnega seznama), bo v vrtec tudi sprejet.

Otroci, rojeni marca, 1. septembra še ne bodo stari šest mesecev, a nič za to, februarja naslednje leto bodo imeli izpolnjene vse pogoje za vključitev v vrtec. Tudi če ne bo sprejet, bo naslednje leto pri točkovanju kakšna točka več.

Kakšne papirje oddati?

Vlogo za vpis otroka v vrtec pripravi vsak vrtec posebej, zato morate vlogo poiskati na spletni strani izbranega vrtca ali se zglasiti osebno v sprejemni pisarni, kjer vam bodo razložili vse postopke in roke. Na vlogi je zapisan tudi seznam potrdil, ki jih morate priložiti.

Poglejte Seznam vrtcev z enotami.

Vrtec - kakakšna je cena

Kakšna je cena vrtca?

Cena vrtca je odvisna od več faktorjev:

  • starostno obdobje
  • vrsta programa (poldnevni, dnevni, skrajšani program)
  • javni ali zasebni vrtec
  • občina, v kateri je vrtec.

Seznam vrtcev, vrste programov in cene lahko preverite tukaj.

A ne skrbite, polne cene vrtca ne boste nikoli plačali.

Subvencija za znižanje plačila vrtca

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna.

Več o znižanem plačilu vrtca in višini plačila pa preberite tukaj: Znižano plačilo vrtca.

Ocena:
[Skupaj: 67 povprečno: 4.4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor