Gibalne sposobnosti pri otrocih je treba začeti razvijati že zgodaj

Gibalne sposobnosti so naravne dednosti, ki so odgovorne za izvedbo našega gibanja in jih ne smemo enačiti s spretnostmi, ki so pridobljena, naučena znanja.

Ena najbolj pomembnih odločitev v življenju otroka, ki jo boste sprejeli, je njegovo sodelovanje v športih, ki bodo okrepili njegove gibalne sposobnosti. Kajti skozi šport bo otrok začel razvijati občutek za ritem in hitrost, za dojemanje prostora in časa, se skozi igro z vrstniki začel zavedati drugih otrok in odraslih ter s socialnega vidika začel spoštovati raznolikost in upoštevati drugačne želje. Z gibanjem, ki krepi telo in duha, otrok zaznava in se počasi začne zavedati svojega telesa, ga preizkuša, ugotavlja kaj zmore in česa ne ter tako kot mi, tudi on ob uspehih doživlja ponos in veselje. Šport ne vpliva torej blagodejno le na njegovo telo in gibalne sposobnosti, temveč tudi na kognitivne procese, čustveni ter socialni razvoj in najpomembnejše, na samopodobo.

Gibalne sposobnosti pri otrocih je treba začeti razvijati že zgodaj

Šest gibalnih sposobnosti

Poznamo šest gibalnih sposobnosti, čeprav bodo nekateri še vedno trdili, da jih je sedem. Sedma naj bi bila vzdržljivost, vendar pa jo glede na novejša spoznanja znanosti uvrščamo med funkcionalne sposobnosti, saj je odvisna predvsem od dobrega dihalnega in krvožilnega sistema.

Gibljivost

Začnimo z gibljivostjo, ki jo delimo na statično in dinamično. Pri prvi gre za zadrževanje maksimalne amplitude giba, pri drugi pa za doseganje maksimalne amplitude giba. Ko nanese na otroke, je pomembno, da pri njih z začetka razvijamo le dinamično gibljivost in sicer z raztezanjem ali pa z dinamičnimi vajami z zamahi, nato pa začnemo še s statično.

Preciznost oz. natančnost

Naslednja gibalna sposobnost je preciznost oz. natančnost. Pomembna je pri aktivnostih, pri katerih je potrebno (ali zaželeno) zadeti ciljno mesto (npr. podaja žogice pri treningu tenisa). Bosina (2009) je ugotovila, da so mlajših otrocih zelo neprecizni, saj morajo v zelo kratkem času opraviti analizo mnogih funkcij (določitev cilja, smeri in intenzivnosti premikanja, oddaljenost, velikost …) V testih preciznosti ne dosegajo dobrih rezultatov, zato običajno ne marajo vaj za razvoj natančnosti (hiter padec motivacije). Prav zaradi tega jim je treba ponuditi realno dosegljive cilje, da se počutijo uspešne.

Koordinacija

Razvoj koordinacije se začne že v fetalnem obdobju, ko plod v materinem telesu dobiva prve gibalne izkušnje (Videmšek in Pišot, 2007). Otroci izkušnje s koordinacijo v največji meri pridobivajo do šestega leta. Do začetka pubertete je razvoj koordinacije ter ostalih gibalnih sposobnosti še relativno strm, vendar ne več tako zelo, kot v predšolskem obdobju. Po enajstem, dvanajstem letu pa ta strmina postane bolj položna, saj se otroku v adolescenci skelet začne hitro spreminjati in s tem upada tudi sposobnosti koordinacije. Ko se njegova rast umiri, ponovno začne pridobivati na tej sposobnosti.

Ravnotežje

Ravnotežje je pri predšolskih otrocih relativno slabo razvito in tega razloga je otrokov potrebno dajati naloge, kot so hoja po ravni črti, stoja ali skakanje po eni nogi, hoja po debeli vrvi po ozki gredi ipd. (Bosina, 2009).

Moč

Moč je sposobnost človeka, da z mišičnim naprezanjem premaguje zunanjo silo ali premika svoje telo. Pri otrocih je pomembno krepiti eksplozivno in repetitivno moč, s statično pa se naj srečajo kasneje.

Hitrost

Naša zadnja gibalna sposobnost za hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog je hitrost. Gibalna hitrost se razvije med 12. in 13. letom, zato ni izgovora, da svojega otroka že pri šestih letih ne bi vpisali v različne športne dejavnosti. Najprej bo razvijal gibljivost, preciznost, ravnotežje, nato koordinacijo, moč in hitrost.

Predstavljajte si človeka kot jajce. Dokler je svež, se pravi mlad in zagnan, lahko s svojim telesom dela čudeže, ga razvija, krepi. Ko pa enkrat, tako kot jajce zakrkne, mu ni več veliko pomoči. Zato je izredno pomembno, da se otroci začnejo gibati že pri rosnih letih. Kajti ravno to je obdobje, ko lahko še zelo veliko spremenijo in omogočijo, da bodo njihove gibalne sposobnosti razvite tako, kot morajo biti.

Tenis OXI
Ocena:
[Skupaj: 2 povprečno: 4.5]

Morda vas zanima tudi ...

Tenis OXI

Naša teniška šola OXI je s svojim delovanjem prisotna na Pragerskem, Črešnjevcu, Vrholah, v Zgornji Kungoti in v Mariboru. Za teniško pripravo posameznika skrbijo trenerji, ki so odlični poznavalci tenisa in športnega razvoja posameznika, pri našem delu pa nam pomagajo tudi zunanji strokovni sodelavci, katerih znanje obsega vse od priprave, preventive in prehrane športnika. Več o nas preberite na naši spletni strani.

Dodaj odgovor