Odločba o usmeritvi – kako poteka postopek in koliko časa traja

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Odločba o usmeritvi - kako poteka postopek in koliko časa traja

Piše Alenka Gabrovec

Vsak starš načeloma pozna svojega otroka in ve, kaj zmore. Težava je, če ne zmore objektivno oceniti svojega otroka v primerjavi z drugimi otroki. Dokler je govora o primanjkljajih, kot so sluh, zvok, duševne motnje in invalidnost, so zadeve jasne, a ko ima otrok specifične težave, npr. na govornem področju, pisnem, finomotoričnem, ali ima celo aspergerjev sindrom … takrat drugačnost ni tako močno izrazita.

Starš se počasi navadi na otroka, po svojem vedenju bistveno v mlajših letih ne izstopa in včasih je že prepozno. Vedno, ko vam nekdo reče, da z vašim otrokom nekaj ni v redu, še posebno, če je to vzgojiteljica v vrtcu, vprašajte, kaj s tem misli. Če bo menila, da je čas, da otrok obišče psihologa in čeprav bi vi v tistem trenutku najraje naredili kar nekaj kaznivih dejanj, vzemite njene besede kot dobronamerne. Vendar otroka ne pošljite k psihologu, ali h kakšnemu psihoterapevtu/družinskemu terapevtu (Sama prihajam iz teh vod in verjemite, da nas tekom študija niso naučili tovrstnega dela, na nas je bilo, da se izobražujemo v tej smeri).

In ne glede na tovrstna izobraževanja, dokler sam na lastni koži ne doživiš tega, se ti še sanja ne, kaj bi z otrokom počel. Vse je teorija, ki s prakso nima kaj veliko. Večina vzgojiteljev ni strokovno podkovana o tem, kakšen strokovnjak obravnava kakšno motnjo, za njih so vsi samo psihologi. Torej poiščite pedopsihologa ali defektologa ali logopeda ali specialnega pedagoga. Le ti in samo ti vam bodo znali pravilno svetovati, ostalo bo zgolj v smeri z vašim otrokom je vse v redu, v šoli/vrtcu ponovno težijo. Če pa je bil le-ta predhodno zaposlen še v vrtcu ali v šoli, ste zadeli loterijo. V Celju imamo eno takšno osebo, zaposleno v ZD na oddelku za mentalno zdravje otrok in najstnikov, ki zelo realno pove in pomaga pri vsem besednem zakladu, ki ga potrebujete, da se dogovorite z vrtcem/šolo in potem spišete vlogo pravilno ter na način, da vaš otrok dobi največ.

Torej, vaš prvi korak pri postopku usmeritve je vsekakor mnenje ustreznega strokovnjaka. Seveda, če težave otroka niso že eskalirale do te mere, da sta se vrtec ali šola odločila za sprožitev postopka.

In še nekaj čisto tehničnih podatkov. Otroci, ki dobijo etiketo »otrok z odločbo«, so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami. V kolikor vaš otrok spada v ta opis ali zgolj sumite, da bi lahko bil, je čas, da zadevo raziščete.

Kot že omenjeno, prvi trenutek, ko vam vzgojitelj/učitelj reče tisti grozen stavek »vaš otrok potrebuje psihologa«, poiščite ustreznega strokovnjaka. Če se izkaže, kar bo ustrezni strokovnjak ugotovil, da ima vaš otrok težavo, se pogovorite z vodstvom in socialno delavko institucije, ki jo vaš otrok obiskuje. Pomembno je, da je vodstvo poleg, ker drugače se kaj hitro kakšna informacija izgubi, kakšen papir založi. Na tem sestanku se dogovorite tudi, kdo bo oseba, ki bo vlogo oddala in najboljše je, da jo oni. Hkrati se pa dogovorite, da vrtec/šola že v času pridobitve odločbe izvaja določene ure. Zakaj je to pomembno? Ker če ne, vam bo komisija napisala, da je vaša odločba neutemeljena, ker vrtec/šola še ni izkoristila vseh lastnih možnosti. Pomembno je tudi, da je potem v vlogi zapisano, da institucija dodatne ure že izvaja, a še vedno ni dovolj.

Vloga se odda na Komisijo za usmerjanje (Zavod za šolstvo RS). Vi pa ste tisti, ki morate in smete prebrati, kaj točno bo v vlogi pisalo, če je predlagatelj institucija. Podano mora biti, no vsaj zaželeno je, mnenje psihologa ali drugega ustrezno usposobljenega strokovnjaka (tu vam lahko tudi psihoterapevt napiše mnenje). V kolikor imate mnenje psihologa, a veste, da bo vaš otrok potreboval logopeda, nujno dopišite, da čakate še na obravnavo pri logopedu in se seveda naročite pri njemu. Prav tako mora biti podano mnenje institucije. Tu največkrat nastane težava, ker ne znajo jasno opredeliti težav. Vztrajajte, da opišejo vse npr. za vrtec – kako je z govorom, kako s fino in grobo motoriko, kako je z nastopi, kako je z delom v skupini, kako je s samostojnim delom, kako je z malo in veliko potrebo, kako se znajde na igrišču … vsak fragment posebej in ne zgolj v skupini, je miren, introvertiran…to je bistveno premalo, za šolo pa opis pri vsakem predmetu, vključno z odmori in vsem, kar je neposredno, ali posredno povezano s šolo. Tudi vi morate podati mnenje. Zapišite še tako mogoče nepomembno zadevo in začnite z nosečnostjo. Kako je potekala, ali so bile kakšne težave, kakšen je bil porod, kako je bilo vsako trimesečje posebej, kdaj je otrok sedel, kdaj shodil, ali je plazil, kdaj je začel s čebljanjem, kako je bilo z zdravili, cepljenjem … vse. Zakaj to? Meni se ni zdelo nič nenavadno to, da je »šefica« sedela že pri treh mesecih, da me je zdravnica kregala, da se ni plazila, ampak je pri devetih preprosto shodila, da je bila »naravno štorasta« po mojih besedah, berite, da je po ravnem uspela pasti, da je v svojem divjanju včasih tako padla, da smo mislili, da si bo vse kosti polomila, a to so bili za strokovnjaka znaki dispraksije.

Zavedati se morate, da pri zbiranju ustrezne dokumentacije in predvsem tem, da institucija to vse napiše in odda, lahko preteče kar nekaj zelo pomembnega časa za vašega otroka. Vi ste tisti, ki boste morali biti »tečni« in svetovalno delavko oz. tistega, ki bo pripravil dokumentacijo, gnjaviti. Lahko se celo dogovorite, da ste vi vlagatelj in da vi vlogo oddate, ker boste s tem pridobili nekaj časa, še posebno, če boste vlogo odnesli kar na komisijo.

Temu sledi čakanje. Koliko časa preteče, preden bo vloga obravnavana, je odvisno od regije do regije. Kaj pa lahko vi v tem času naredite? Približno 14 dni traja od vložitve vloge, da določijo strokovno delavko za vaš primer. Pokličite na komisijo in se pozanimajte, kdo bo vlogo obravnaval. Potem pokličite to delavko in se pozanimajte, ali bodo vlogo obravnavali brez dodatnega mnenja ali z njim in seveda, kdaj imajo določene te dodatne obravnave. Namreč, če je mnenj strokovnjakov dovolj, potem je vloga obravnavana brez dodatnega pregleda, zato je dobro, da še preden oddate vlogo, priskrbite vso ustrezno dokumentacijo, četudi to pomeni, da boste na kakšen naslov šli samoplačniško. Ko pokličete strokovno delavko za vaš primer, jo vprašajte kdaj so predvidena zasedanja komisij in koliko vlog je še pred vami. Na ta način boste kaj kmalu dobili občutek, kako dolgo bo trajalo, da odločbo dobite. Redkokje je časovnica krajša od dveh mesecev.

Ker pa vi veste, kdaj zaseda komisija, lahko strokovnega delavca pokličete dan po zasedanju in bo že vedel, kaj je komisija odločila in lahko po poročilo komisije pridete že takrat. Pregledate in podpišete, da se odrekate pravicam pritožbe, seveda, če se z vsem strinjate. Hkrati pa se lahko dogovorita s strokovnim delavcem, kdaj bo odločba, običajno je v roku 8 dneh, a on jo spiše že prej. Ponovno greste k njemu, pogledate odločbo in podpišete, da se odrekate pravicam pritožbe. Na ta način vsaj za 1 mesec skrajšate čas. Dodatno pa lahko ta čas še skrajšate, če poznate postopek. Namreč, ko komisija obravnava vaš primer, pošlje tudi povpraševanje na vaš vrtec/šolo, če imajo kaj dodati in če imajo ustrezen kader.

Če veste, kdaj komisija to naredi, greste lahko ponovno v vrtec/šolo in določen del sestavite v sodelovanju s svetovalno delavko in vi sami odnesete poročilo na komisijo, saj na ta način ponovno pridobite vsaj 14 dni. Običajna pot je namreč takšna: vi oddate vlogo, ca. 14 dni, da vam določijo strokovno delavko, zasedanja komisij so običajno 1 x na mesec, torej ca. 1 mesec za prvo obravnavo, potem ca. 8 dni, da pošljejo na šolo povpraševanje, na pošti to stoji ca. 4 dni, šola ima ca. mesec časa, da odgovori, ponovno 4 dni pošte, če se čas ujame, da pride poročilo ravno pred zasedanjem komisije, super, drugače dodaten mesec do naslednjega zasedanja, ponovno 8 dni da se mnenje komisije odda, včasih ga celo pošljejo na šolo (tudi tu lahko vi posežete in dosežete, da prej kot v 15 dneh odgovorijo in vi odnesete na komisijo), 15 dni, da se vrne nazaj in 2 x 4 dni pošte in potem še nekje 8 dni do meseca za izdajo končne odločbe ter tiste 4 dni na pošti. V grobem izračunu potem postopek traja približno 3 do 4 mesece, z vašim delom in angažiranjem ter poznavanjem postopka lahko skrajšate vsaj za mesec in pol. Potrebno je še tu opozoriti, da komisije po regijah delajo različno. Nekatere pred izdajo mnenja komisije samo pokličejo v vrtec/šolo in pošljejo potem mnenje in dajo vrtcu/šoli čas za pripombe, nekateri pa pošljejo prvo mnenje, kjer mora vrtec/šola podati mnenje, če lahko sploh zagotovi kader in potem ima možnost pritožbe še na končno mnenje.

V vsem tem pa je glavno vprašanje, zakaj bi starš otroka sploh izpostavil vsemu temu, ker je preveč dejavnikov tveganja. Kaj bo rekla okolica, kako bo obravnavan v vrtcu/šoli, bo zaradi tega izobčen, ga bodo vzgojitelji/učitelji obravnavali slabše, ga bodo otroci zbadali … Veliko je dvomov. Mogoče bo lažje razumeti iz enega primera, ki je zame pokazatelj, kako močno lahko šolstvo zataji. Deklica, mirna, tiha, simpatična, učenka 1. razreda, težave ima zgolj pri slovenskem jeziku, ker ne razume vsega. A se prebije v drugi razred, tretji … učiteljica jo ponižuje, za vsako negativno pri slovenščini ji govori, da naj gre na posebno šolo. Pride v tretji razred, mobing s strani učiteljice še hujši, pojavijo se težave pri matematiki. Pride do 5. razreda, težave se pojavijo še pri angleščini in prvič zaostane. Jo prestavijo na drugo šolo in 5. razred nekako naredi, a je čustveno popolnoma nestabilna, reže se, želi umreti in nima prijateljev. Dobi odločbo zaradi čustvenih težav. Starša ji v 7. razredu najdeta inštruktorja za matematiko, fiziko in kemijo, saj je jasno, da brez pomoči ne bo zmogla. Inštruktor opazi specifične težave ter starša napoti k defektologinji in specialni pedagoginji. In kaj ugotovita? Deklica ima disleksijo. Vse njene težave so izhajale od tam. Popravijo odločbo, začnejo s pravilnim pristopom in rezultat: 9. razred je zaključila s samimi 5, ni imela več zdravstvenih težav in kar kopico prijateljev je imela. Poprej pa se borila za pozitivno oceno. Zaradi takšnih zgodb je nujno, da se starš bori za ustrezno usmeritev in da pozna postopke ter ve, kaj je pomembno.

Latest posts by Odgovorno starševstvo (see all)
Ocena:
[Skupaj: 4 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor