31 stvari, ki bi jih morali vaši otroci početi namesto domačih nalog

Obstaja veliko stvari moje več kot desetletje dolge učiteljske kariere, na katere sem ponosna. To, da sem učencem dajala ogromno domačih nalog, pa ni ena od njih.

31 stvari, ki bi jih morali vaši otroci početi namesto domačih nalog

Večino svoje učiteljske kariere sem učila pete in šeste razrede. Včasih sem učencem dala za več kot dve uri domačih nalog. Otroci so se zelo pritoževali, čeprav starši le redko, vsaj ne meni v obraz. Mislim, da so starši večinoma čutili enako kot jaz: da je domača naloga najboljši način za ponavljanje novih spretnosti, da je učiteljeva odgovornost pomagati razvijati močne delovne navade in da je to priložnost za razmislek o novi snovi.

Predvsem pa smo se s starši mojih učencev bali, da bodo naši otroci zaostajali – za svojimi sovrstniki iz drugih razredov, za učenci v sosednji šoli, za otroki v drugih državah. Domače naloge smo smatrali za eno od mnogih načinov, kako preprečiti, da bi se to zgodilo.

Nisem se popolnoma motila glede domačih nalog in še vedno verjamem v kar veliko stvari glede tega. Vendar samo za srednješolce. Nikakor pa ne za osnovnošolce in absolutno ne za predšolske otroke.

Ko sem vpisala doktorat, sem naletela na raziskavo, ki kaže, da domače naloge niso dobre za mlajše otroke. Ne samo da ne izboljšajo učnega uspeha učencev razrednega pouka, ampak lahko dejansko škodujejo otrokovemu odnosu do šole in njegovemu zdravju.

Pri pregledu razpoložljivih raziskav je Harris Cooper, vodilni raziskovalec, ki je porabil desetletja za preučevanje vpliva domačih nalog na uspeh učenca, zaključil, da “ni nobenih dokazov, da kakršnakoli količina domačih nalog izboljša učni uspeh pri učencih razrednega pouka.

Ko sem med podiplomskim študijem dobila otroka, sem sama izkusila, kako utrujeni in preobremenjeni so lahko otroci po končanem vrtcu ali šoli, po katerih so pogosto sledile še izvenšolske aktivnosti. Po urah sedenja in sodelovanja pri aktivnostih, ki jih v glavnem izvajajo odrasli, otroški možgani in telo potrebujejo drugačne vrste izkušenj, ko pride otrok domov, ne še več učenja.

Ne samo, da domače naloge za majhne otroke nimajo učnih koristi, ampak so lahko celo škodljive. Poleg tega pa domače naloge nadomestijo drugo zabavo, primerno razvojni stopnji, in dragocene aktivnosti – aktivnosti, ki jim pomagajo zrasti v zdrave, srečne odrasle.

Kaj torej lahko otroci počnejo v tistih urah med koncem pouka in večernim odhodom v posteljo?

Skakanje s kolebnico

Pomemben del otroških možganov se razvoja skozi prosto, samostojno igro. Prosta igra je v tem času pomembnejša kot kdajkoli prej, saj so pavze med raznimi aktivnostmi vse krajše in otroški dnevni urnik vse bolj natrpan.

Skozi igro otroci pridobivajo nove izkušnje in te izkušnje, ki si jih ustvarijo sami, jim omogočajo pridobivanje socialnih, čustvenih in intelektualnih spretnosti, ki jih drugače ne bi mogli pridobiti.

Pogovor s starši

Nešteto prijateljev mi je pripovedovalo, kako so vsakodnevno imeli s svojimi osnovnošolci bitke zaradi domačih nalog in kako to negativno vpliva na njihove odnose.

Namesto da starši težijo svojim preutrujenim otrokom, da naj naredijo nalogo, ker so premajhni, da bi jo naredili sami, bi družina morala veliko več časa porabiti za skupne pogovore o tem, kako so preživeli dan. Dejstvo je, da je pogovor najboljši način za spoznavanje sveta in razvijanje empatije.

Spanje

Po ocenah ameriške Fundacije za spanje ima med 25 % in 30 % otrok premalo spanja. Pomanjkanje spanja lahko pri otrocih vodi do različnih težav, kot so pomanjkanje pozornosti, vedenjske težave, učne težave, razdražljivost in telesna masa. Že majhne količine dodatnega spanja imajo lahko velik vpliv. Ena študija je pokazala, da lahko že 20 minut dodatnega spanja lahko izboljša ocene.

Samostojno branje

Večina nas ve, da je razvijanje dobrih navad (in upajmo, ljubezni do branja) ključnega pomena, da gre v šoli dobro. Vendar pa lahko domače naloge posegajo v čas, ki bi ga lahko otroci porabili za branje.

Branje na glas

Raziskave kažejo, da gre otrokom, ki berejo na glas, v šoli bolje in imajo boljši besedni zaklad.

Sestavljanke

Če se je otrok sposoben igrati sam, brez odraslih, to pri njem razvija samozaupanje in jih sprošča.

Tvegana igra

Tvegana igra, kot je, recimo plezanje na drevo, je za otroke koristna. Otroci morajo raziskovati svoje lastne meje, da bi bili sposobni oceniti tveganje in se naučiti, kako premagovati ovire.

Raziskovalci pravijo, da ima tvegana igra, ki jo najdemo pri vseh kulturah in ostalih sesalcih, evolucijsko vlogo pri pripravi potomcev na življenje brez svojih skrbnikov.

Umazati se

Drugačna vrsta igre, senzorična igra, je prav tako pomembna za otrokov razvoj.  S tem, ko otroci gnetejo glino ali uporabljajo prstne barve, spodbujajo svoja čutila. Senzorične izkušnje nudijo neskončne priložnosti, pri čemer je proces pomembnejši od končnega izdelka; veliko bolj pomembno je, kako otroci uporabljajo različne materiale, kot kaj iz njih naredijo.

Igranje s prijateljem v peskovniku

Vzporedna igra oz. vrsta igranja, ko se otroci igrajo en poleg drugega, se prične že pri malčkih. Vendar pa lahko vzporedna igra tudi pri starejših otrocih pomaga razvijati pomembne socialne veščine.

Pomoč pri pripravi večerje

Otroci, ki se učijo o novih živilih in kako jih pripraviti, bodo pozneje bolj verjetno izbirali prehransko bogatejša živila.

Sprehajanje psa

Otroci, ki pomagajo skrbeti za družinskega ljubljenčka, so lahko manj tesnobni in imajo manj možnosti za razvoj alergij in astme in so bolj aktivni.

Prostovoljstvo v živalskem zavetišču

Tudi otroci brez družinskih ljubljenčkov imajo lahko koristi, če so skupaj z živalmi. Čustvene in psihične koristi je mogoče najti tudi pri otrocih, ki skrbijo za poškodovane živali in skrbijo za ljubljenčke drugih ljudi.

Vrtnarjenje

Otroci, ki pomagajo na vrtu, lahko dosegajo boljše rezultate na področju znanosti od tistih, ki tega ne počnejo. To je zato, ker so aktivno vključeni v  koncepte znanosti in prakticirajo natančnost in se učijo o rastlinah.

Igranje inštrumenta

Otroci, ki sodelujejo v glasbenih dejavnostih – tisti, ki se učijo kakšnega inštrumenta in aktivno sodelujejo v glasbeni skupini – imajo lahko bolje razvite možganske povezave za opismenjevanje, pravi ena od raziskav.

Druženje s starimi starši

Spodbujanje medgeneracijskih odnosov lahko otrokom prinese veliko novih spoznanj. Otroci se lahko učijo, kako druge odrasle osebe, ki jih imajo radi, obvladujejo konflikte, določajo in se pogajajo za pravila in rutine in vzdržujejo družinsko tradicijo.

Prostovoljstvo

S prostovoljnim delom lahko otroci postanejo hvaležnejši, sočutnejši in se počutijo bolj povezani s širšo skupnostjo.

Risanje

Za otroke, ki imajo težave z besednim izražanjem, je lahko risanje način za sprostitev in drugačen način komunikacije.

Znanstveni projekt

Otroci so po naravi radovedni in želijo vedeti, kako stvari delujejo. Znanstveno raziskovanje izven učilnice je lahko še posebej učinkovito pri učenju otrok o znanosti.

Igranje vlog

Domiselne igre pretvarjanja ali domišljije imajo za otrokovo ustvarjalnost in veščine za reševanje problemov v bodočnosti izjemen pomen. Ko se otroci pretvarjajo, da so super heroji ali se pogovarjajo s plišastimi igračkami, se učijo družbenih vlog in postavljajo temelje za kasnejše učenje in obravnavanje idej iz njihove okolice. Nekatere raziskave kažejo, da se morajo otroci, ki niso sodelovali v fantazijskih igrah, lahko pozneje v šoli precej bolj truditi.

Ravsanje s sorojenci

Ruvanje in valjanje ni enako kot nasilje. To je živahna in energična prosta igra, ki zahteva celo telo. Otroci se učijo veščin odločanja, lajšajo stres, izboljšujejo sposobnost branja socialnih namigov in krepijo svoj krvno-žilni sistem.

Pospravljanje sobe

Ko otroci preživijo popoldan pri delanju domače naloge, jim pogosto zmanjka časa, da bi pomagali pri gospodinjskih in drugih opravilih.

Raziskovalec Marty Rossman z Univerze v Minnesoti je ugotovil, da je en od najboljših pokazateljev bodočega uspeha otrok ravno to, če so kot otroci prispevali dvoj delež pri hišnih opravilih. S sodelovanjem pri hišnih opravilih starši otroke učijo odgovornosti, kako prispevati k družinskemu življenju , empatijo in kako skrbeti zase.

Pisanje zgodbe

S pisanjem zgodbe lahko otroci izražajo svoja čustva, razvijajo domišljijo in vadijo finomotorične spretnosti.

Odmor

Odmor je prav tako pomemben kot igra. Počitek je čas, ko je otrokom dovoljeno, da ne počnejo dobesedno ničesar, kot je recimo, sedenje in poslušanje glasbe ali strmenje v strop. Taki trenutki otroku omogočajo premislek, počitek in ponovni zagon uma in telesa.

Meditacija

Tudi meditacija je za otroke koristna. Z raziskavami so ugotovili, da meditacija lahko izboljša vedenje, osredotočenost in zmanjšuje impulzivnost.

Izdelava kolaža

Konstruktivna igra  – gradnja gradu ali izdelava sneženega moža – je ciljno usmerjena in od otrok zahteva uporabo različnih orodij in materialov. Konstruktivna igra ima pomembno vlogo pri razvoju otrokovih komunikacijskih, socialno-čustvenih veščin in natančnosti.

Poslušanje klasične glasbe

V neki raziskavi so ugotovili, da lahko predvajanje klasične glasbe izboljša otrokove veščine poslušanja in osredotočanja, tako kot tudi samodiscipline.

Učenje pletenja

Pletenje, šivanje in kvačkanje so hobiji, ki lahko izboljšajo fino motoriko in koordinacijo in podaljšujejo zmožnost pozornosti.

Fotografiranje

Fotografija lahko pomaga pri razvoju otrokovega govora, vizije in identitete, saj se nanaša na njegovo družino, prijatelje in skupnost, pravi fotograf, ki otroke poučuje fotografijo.

Vožnja kolesa

Otorci, ki so fizično aktivni, imajo (tako kot odrasli!) močnejše srce, pljuča in kosti. Prav tako imajo manj možnosti za razvoj rakavih obolenj in prekomerne telesne teže in se bodo imeli raje.

Poslušanje dolgih zgodbic za lahko noč

Dojenčki, otroci in odrasli spijo bolje, če imajo redno večerno rutino, brez hitenja. Otroci, ki nimajo večerne rutine, imajo pogosteje vedenjske težave, so hiperaktivni in trpijo zaradi čustvenih težav.

Sodelovanje

Pri igrah sodelovanja otroci sodelujejo pri doseganje skupnega cilja. V igri imamo lahko vodjo, kar otroka uči družbenih dogovorov in družbenih pravil.

***

Pri majhnih otrocih domača naloga ne izboljšuje šolskega znanja. Učenje v šoli je le ena od oblik učenja. Domače naloge jemljejo čas, ki je na razpolago za nešteto drugačnih oblik učenja, kot so socialno, fizično in čustveno učenje in ostale.

Dajmo našim otrokom priložnost, da v času, ko niso v šoli, opravljajo njihovo najpomembnejšo nalogo – biti otrok.

Jessica Smock

Ocena:
[Skupaj: 30 povprečno: 4.1]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor