Individualni razvojni program – prvo srečanje

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Pišeta Jerneja in Klemen Renko

Preden nadaljujete, si preberite še uvodni članek, v katerem vas želiva spomniti na nekatera preverjena dejstva o razvoju otrok.

Starša sta s Timotejem prišla na prvo srečanje. Za pripravo učinkovitega individualnega razvojnega programa je bilo potrebno opraviti postopek evalvacije. Starša sta nam že predhodno pripravila kronološko urejeno zgodovino Timotejevega razvoja in nama na ta način podala ogromno uporabnih informacij. Naredili smo oceno nevrološke starosti.

Povzetek evalvacije je bil sledeč

Kronološka starost7 mesecev
Nevrološka starost za področje senzorike (vizualno, slušno, taktilno)7 mesecev
Nevrološka starost za področje motorike (groba motorika)5 mesecev
Nevrološka starost za področje motorike (fina motorika, govor)7 mesecev
Nevrološka starost za področje motorike (skupaj)6,33 mesecev
Nevrološka starost (skupaj)6,66 mesecev

Skupni razvojni zaostanek pri Timoteju ni bil kritičen. Razvojna stopnja je bila nekje na 95 % povprečja. Vendar pa je k temu rezultatu izrazito prispeval zaostanek na področju grobe motorike, kjer je Timotej dosegal le 71 % povprečja. Preostala področja so bila v skladu s Timotejevo kronološko starostjo.

Individualni program za Timoteja

Glede na ugotovitve smo Timotejev program usmerili predvsem v izboljšanje oz. pospešitev razvoja na področju grobe motorike. To pa ne pomeni, da z njim izvajajo le aktivnosti  s področja grobe motorike. Ne smemo namreč zanemariti tudi preostalih motoričnih in senzoričnih stimulacij, intelektualnega razvoja ter prehrane. Vsa področja so močno prepletena in najbolj učinkovito je, kadar vzporedno ustrezno stimuliramo vsa področja. Ker se program izvaja redno, vsakodnevno, je bila potrebna uskladitev s starši, koliko bodo časovno zmogli na dnevni bazi. Uskladili smo se, da bomo časovno program naravnali na 120 minut dnevno.

Struktura dnevnega programa za Timoteja

Groba motorika: spodbujanje plazenja, vaje za spodbujanje kobacanja, vaje za krepitev ravnotežja.30 minut
Govor: nagovarjanje, poslušanje in pogovarjanje, enostavne rime, tabla izbire.20 minut
Fina motorika: prijemanje prečke in spodbujanje visenja, prijemanje majhnih predmetov.20 minut
Senzorika: sledenje točkovni svetlobi, zvočna stimulacija, poslušanje prebranih vsebin, taktilni kontrasti.30 minut
Intelektualni razvoj: enciklopedično znanje, branje knjig.20 minut
Priporočila za prehrano in preskrbo s tekočino.
SKUPAJ120 minut

Staršem smo predali vse potrebne informacije glede izvajanja programa in jih opozorili na vse pomembne dejavnike izvajanja.

Starša sta polna adrenalina s Timotejem odšla domov. Kljub temu, da so se nekaj dni zatem odpravili na dopust na obalo, jih to ni ustavilo. Že takoj naslednji dan so začeli s pripravo materiala in počasi tudi že z nekaterimi vajami. Dogovorili smo se, da se spet oglasijo čez 45 dni, medtem pa smo bili v stikih preko e-pošte.

V naslednjem prispevku bomo preverili Timotejev napredek po 45 dneh.

Jerneja in Klemen Renko
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Jerneja in Klemen Renko

Jerneja in Klemen Renko, svetovalca, motivatorja in trenerja za področje celostnega pristopa pri razvoju otrok. Svetujeva družinam z otroki z zaostankom v razvoju kot tudi tistim staršem, ki verjamete, da ste prav vi, predvsem v prvih letih otrokovega življenja, najboljši učitelji svojim otrokom. Jasno, da se morate starši učiti pri dobrih strokovnjakih. Dejstvo pa je, da brez vas ne gre, kajti prav med mamo in očetom ter otrokom je posebna vez, ki jo najboljši strokovnjak na tem svetu nikoli ne more ustvariti. Zavedava se, da lahko s pozitivno energijo, trdim delom in disciplino maksimalno izkoristimo potencial, ki ga ima vaš otrok.

Dodaj odgovor