Otrokov razvoj je možno načrtno pospešiti

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Otrokov razvoj je možno načrtno pospešiti

Pišeta Jerneja in Klemen Renko

Kadar staršem pojasnjujeva temelje najine filozofije, jim razlago pogosto podkrepiva s
predstavitvijo zgodbe o »lebdečem dojenčku«, ki ga takoj ob rojstvu postavimo v okolje, kjer lebdi v zraku, brez svetlobe in zvoka. Potem jih povprašava, kaj mislijo, da bi se zgodilo z novorojenčkom, če bi ga preprosto pustili v takem ekstremnem okolju. Takrat jim običajno postane vse jasno in začnejo podajati zelo smiselne odgovore:

»Seveda, če ne bi bilo svetlobe, ne bi imel dojenček nobene želje po gibanju, ki bi ga na koncu pripeljalo do pokončne hoje.«

»Če bi bil stalno v tišini, najbrž ne bi imel nobene želje po zvočni komunikaciji, ki bi ga skozi razvoj pripeljala do govora.«

»Če se ne bi ničesar dotikal, ne bi razvil kompleksnih ročnih spretnosti, ki bi ga na koncu pripeljale do tega, da bi znal pisati.«

Takih razmišljanj je še več in v večini so zelo smiselna, le mogoče malo poenostavljena.

K sreči je zgodba o »lebdečem dojenčku« izmišljena in novorojenčki začnejo običajno takoj po rojstvu skozi čutila intenzivno srkati informacije iz okolja. Najpomembnejši so seveda vid, sluh in taktilnost, ne smemo pa zanemariti tudi vonja in okusa. Vse te sprejete enostavne informacije se v možganih obdelujejo, sprva na nižjih, kasneje na višjih možganskih nivojih, iz enostavnih informacij s procesiranjem nastajajo kompleksnejše.

Vid otroke pripelje do najvišje funkcije branja, sluh do popolnega razumevanja govora, taktilnost do zelo precizne taktilne identifikacije. Razvijejo se tudi motorične funkcije. Iz enostavnega prijemalnega refleksa se razvije funkcija pisanja, iz otroškega joka ob rojstvu se razvije govor, premikanje okončin ob rojstvu izzveni v pokončno hojo s križnim vzorcem. Vse to se zgodi v povprečju do šestega leta otrokove starosti. To obdobje je tisto, ko se otrok najhitreje razvija in izven tega obdobja ne boste našli življenjskega obdobja posameznika, ko bi se otrok razvijal vsaj približno tako hitro. To je torej za razvoj otroka najpomembnejše obdobje in ker otrok v tem obdobju ni samostojna oseba, smo starši odgovorni za dejstvo, kako se bo za otroka omenjeno obdobje odvijalo.

Situacijo z »lebdečim dojenčkom« so znanstveniki že preizkušali na živalih. Živali, ki so bile izpostavljene stimulativnemu senzoričnem okolju, so hitreje zrasle, imele so večjo mišično maso, večje možgane in boljše razvite motorične funkcije kot tiste, ki so jih zadrževali v okolju, kjer je bila senzorična stimulacija skromna. Če torej verjamemo zgodbi o »lebdečem dojenčku«, ki bi se v prej omenjenih pogojih zelo počasi razvijal, in hkrati upoštevamo dejstvo, da se otroci, ki so izpostavljeni povprečnemu stimulativnemu okolju, v povprečju razvijajo povprečno hitro, lahko sklepamo, da bi se otrok z nadpovprečno stimulacijo razvijal nadpovprečno hitro. In to dejansko drži.

Dragi starši, za vas imam torej dobro novico. Otrokov razvoj je možno načrtno pospešiti. Le-to lahko dosežemo z načrtnim, celovitim pristopom, kjer v otrokov vsakdan vpeljemo različne senzorične in motorične stimulacije ter stimulacije za intelektualni razvoj in pridobivanje socialnih veščin. Vse to lahko podkrepimo še z zdravo prehrano in otroku prijaznim okoljem, ki zagotavlja optimalne pogoje za otrokov napredek. Glavno vlogo pri tem imate seveda vi, starši, ki svojega otroka najbolje poznate. Vaša naloga je da povežete sebe, svojega otroka, njegove vzgojitelje, učitelje, zdravnike, sorodnike v sinhrono skupino, ki bo delovala v smeri maksimalnega razvojnega napredka vašega otroka. Prepričan sem, da je ta novica še posebej vzpodbudna za starše otrok, ki zaostajajo v razvoju.

Pri tem se boste seveda srečali z mnogimi izzivi. Eden od njih in zelo pomemben je, kako boste otroku predvideno stimulacijo posredovali na prijazen in prijeten način. Ko boste enkrat osvojili te veščine, bo vse skupaj postala prijetna igra za otroka in za vas, napredovanje otrokovega razvoja pa se bo začelo odvijati pospešeno.

Jerneja in Klemen Renko
Ocena:
[Skupaj: 4 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Jerneja in Klemen Renko

Jerneja in Klemen Renko, svetovalca, motivatorja in trenerja za področje celostnega pristopa pri razvoju otrok. Svetujeva družinam z otroki z zaostankom v razvoju kot tudi tistim staršem, ki verjamete, da ste prav vi, predvsem v prvih letih otrokovega življenja, najboljši učitelji svojim otrokom. Jasno, da se morate starši učiti pri dobrih strokovnjakih. Dejstvo pa je, da brez vas ne gre, kajti prav med mamo in očetom ter otrokom je posebna vez, ki jo najboljši strokovnjak na tem svetu nikoli ne more ustvariti. Zavedava se, da lahko s pozitivno energijo, trdim delom in disciplino maksimalno izkoristimo potencial, ki ga ima vaš otrok.

Dodaj odgovor