Veliko šolarjev ne osvoji učnih navad. Kako jim lahko pomagamo?

25 let mineva, odkar organiziram in vodim predavanja za starše in učitelje ter sem na šoli zaposlena kot svetovalna delavka. Ves ta čas sem poudarjala, da je predvsem naloga staršev, da učencem privzgojijo delovne navade. V zadnjem času pa mnenje glede tega nekoliko spreminjam. Za učne navade naših šolarjev so delno odgovorni tudi učitelji. Morda celo bolj kot njihovi starši.

Se sprašujete, zakaj? Na podlag česa spreminjam svoje trditve, ki sem jih zagovarjala toliko let?

Pa začnimo od začetka, ker nisem zagovornica posploševanj in kritik šolskega sistema.

Veliko šolarjev ne osvoji učnih navadad. Kako jim lahko pomagamo?

Zakaj so učne navade naših šolarjev pomanjkljive?

Dejstva so naslednja:

1. Učenci zaključujejo deveti razred in veliko od njih jih žal ni osvojilo učnih navad. Nimajo tistega znanja, ki so ga učitelji zahtevali od njih po učnih načrtih. Pravzaprav so pozabili, kar so se učili. Mnogi od njih prav tako nimajo urejenih zvezkov in zapiskov, ki vsebujejo veliko slovničnih napak. Seveda so tudi takšni, ki imajo učne navade, obiskujejo dodatni pouk in na tekmovanjih dosegajo najvišja priznanja. Med njimi je tudi veliko takih, ki so osvojili učne navade in se znajo učiti. Kljub vsemu pa obstajajo učenci, ki se zelo veliko učijo, pa kljub temu ne dosegajo primernih rezultatov. Razlog je pogosto v tem, da se ne znajo učiti, ker jih tega ni nihče naučil.
Kdo naj nauči otroka, kako naj se uči zgodovino, matematiko ali angleščino?

2. Kljub pretežno slabim učnim navadam imamo v vsakem oddelku vsaj tretjino odličnjakov in vsaj toliko ali več prepoznanih nadarjenih učencev. Tretjino pa imamo v vsakem oddelku otrok s posebnimi potrebami, z upravičenimi in neupravičenimi prilagoditvami. Vsa ocenjevanja so napovedana, pogosto tudi ustna. Učenci se posledično učijo kampanjsko, ker jim šolski sistem to dovoljuje.

3. Vrnimo se k odličnjakom. Večino odličnjakov nima niti minimalnih učnih navad. Razlog je v tem, da šolski sistem od njih zahteva predvsem faktografsko znanje. Mnogi odličnjaki se učijo na pamet. Deluje le kratkoročni spomin, znanje ni utrjeno, zato ga hitro pozabijo.

4. Kaj učencem v osnovni šoli posredno sporočamo? Sporočamo jim, da so uspešni ter da je pomemben predvsem rezultat in ne trud. Za učence je pomembno predvsem, česa so se naučili in ne, kako in s čim bodo to povezali.

5. Dr. Zoran Pavlović s Svetovalnega centra Ljubljana sporoča, da je 20% njihovih uporabnikov gimnazijcev v prvih letnikih, ki nimajo nobenih učnih navad. To so osnovnošolski nadarjeni odličnjaki. Veliko število dijakov se prvič sreča z neuspehom, ne znajo se učiti, pade jim samopodoba, pojavijo se psihosomatske težave.

Zakaj učitelji nosijo del odgovornosti za učne navade učencev?

Tokrat izhajam iz ene od svojih izkušenj. Pri meni se je oglasila mama dečka iz 6. razreda. Prosila je, naj njenemu sinu pomagam pri oblikovanju učnih navad. Povedala mi je sledeče: » Ko sinu rečem, naj gre delati domačo nalogo ali se učiti, se sicer odpravi v sobo, vendar se po desetih minutah vrne nazaj z besedami, da je nalogo že naredil.” Mati učenca je na govorilnih urah s strani učitelja sicer dobila informacijo, da so njegove ocene lepe in naj se ne vznemirja. Deček ima namreč prav dober uspeh. Kljub vsemu je med drugim zaskrbljujoče tudi to, da deček ni motiviran za dodatno delo in niti za višje ocene. Mamo skrbi predvsem to, kako se bo deček v naslednjih letih spopadal z učenjem, ko bo le–tega več in bo želel obdržati učni uspeh.

Česa bi se morali zavedati učitelji?

Učitelji bi se morali zavedati, da ni potrebno, da znajo učenci v petem razredu našteti, kako je sestavljena vodovodna pipa. Prav tako jim ni potrebno poznati podrobnosti fotosinteze. Učne načrte je potrebno znati brati. Učence je potrebno naučiti, kako se učiti. Zanje bi moralo učenje postati navada. Učitelji bo morali učence osvestiti, da se navade ne oblikujejo čez noč. Osvojijo jih lahko s ponavljanjem in osmišljanjem njihovih dejanj.
Naloga učitelja je me d drugim tudi, da učence naučijo, kako in kje naj iščejo podatke. Prav tako je pomembno, da podatke izpišejo ter se naučijo pomembnih stvari. Učitelji naj bi učencem postavljali vprašanja na višji taksonomski stopnji. Učitelji naj ne bi zahtevali le faktografskega znanja. Učence je potrebno naučiti, kako se sovpadati s tremo ter, kako naj si pridobijo fizično in psihično kondicijo.

Kako se lahko učitelji lotevajo navajanja šolarjev na učne navade?

  •  Pregledali naj bi jim domače naloge, ki morajo biti dovolj zahtevne, da sprožijo pri učencih višje miselne procese. In predvsem naj bodo naloge za otroke in ne za starše.
  • Pregledali naj bi jim zapiske in učence usmerjali pri zapisovanju.
  • Zapiske naj bi jim vedno slovnično popravili.

Česa bi se morali zavedati starši? Kako se lahko straši lotijo navajanja učenca na učne navade?

1. Čas za domače naloge in učenje naj bo v naprej planiran, dnevno.
2. Pregledati je potrebno zvezek in otrokove zapiske. Če so urejeni , potem nadzor opustite. Če otrok nima preglednih zapiskov, naj si gre sposoditi zvezke in prepiše. Nekajkrat bo to moral storiti, potem se mu ne bo več splačalo. Posledično bo tudi pri pouku bolj pozoren in marsikatera težava s koncentracijo bo manjša.

Kako vam lahko pomagamo pri vzpostavljanju učnih navad otrok?

Z nadzorom je potrebno vztrajati, dokler otrok ne ponotranji, da so urejeni zapiski njemu v korist.
Včasih pa se učne težave poglabljajo, otrok zgublja motivacijo, pojavljajo se psihosomatske težave. S pravilnimi tehnikami in metodami se da te težave hitro odpraviti.

Rezervirajte si termin za 20 minutno brezplačno svetovanje po telefonu. Ponujamo pa tudi druge oblike svetovanj glede vzgoje oziroma učnih težav. Prijavite se na naslov carobnapalcica@gmail.com

Neva Strel Pletikos

Neva Strel Pletikos

Sem univ.dipl.pedagog, prof.sociolog, transakcijska analiza – counsulter, NLP – praktik coach, s končnami dvoletnim usposabljanjem iz teorije izbire.

Vabljeni na mojo stran cor.si

Rezervirajte si termin za 20 minutno brezplačno svetovanje po telefonu. Ponujamo pa tudi druge oblike svetovanj glede vzgoje oziroma učnih težav. Prijavite se na naslov info@cor.si.
Neva Strel Pletikos
Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 4]

Morda vas zanima tudi ...

Dodaj odgovor