Ego stanja – kako mislim, čutim in se vedem

Odgovorno starševstvoTa prispevek je del projekta Odgovorno starševstvo.

Povezava do FB skupine >>> FB skupina Odgovorno starševstvo

Ego stanja - kako mislim, čutim in se vedem

Piše Maja Koren Kocjančič

Pri krepitvi samozavesti pa je zelo pomembno, da razumemo, kako poteka komunikacija. Eden izmed modelov, ki nam je lahko pri tem v pomoč, je model EGO STANJ, ki izhaja iz transakcijske analize in nam pojasnjuje, kako mislimo, vedemo in čustvujemo.

Poznavanje tega modela je še posebej pomembno, če smo nezadovoljni s svojim vedenjem v neki specifični situaciji in bi radi spremenili svoj odziv.

Model nam pomaga, da se naučimo najprej prepoznati izvor neustreznega vedenja ter da se zavedamo, da imamo možnost, da se odzovemo drugače. Misli in čustev ne moremo »kontrolirati«, lahko pa kontroliramo naše vedenje, torej način, kako izrazimo neko čustvo. To pa je nasprotno prepričanjem »Čustva me preplavijo! Ne morem si pomagat, tak-a pač sem..«, ki so v našem prostoru še zelo pogosta.

Po modelu ego stanj razdelimo našo osebnost na tri ego stanja:: Starša, Odraslega in Otroka. V angleščini se to imenuje model PAC = Parent, Adult, Child.

Kadar se obnašamo, razmišljamo in čutimo kot takrat, ko smo bili majhni, pravimo, da smo v ego stanju Otroka. Kadar se obnašamo, razmišljamo in čutimo na način, ki smo ga prevzeli od svojih staršev ali starševskih figur, pravimo, da smo v ego stanju Starša. In kadar se obnašamo, razmišljajmo in čutimo na način, ki je neposreden odgovor na situacijo tukaj in zdaj ter pri tem uporabljamo vse odrasle spretnosti, pravimo, da smo v ego stanju Odraslega.

V transakcijski analizi enostavno rečemo, da smo v Staršu, Odraslem ali Otroku. Ego stanja ponazorimo s tremi enakimi krogi.

Za uspešno komunikacijo in zdrave odnose potrebujemo vsa tri ego stanja. Starš nam s svojimi pravili omogoča, da se lahko ustrezno znajdemo v družbi. Odrasel nam omogoča, da se učinkovito spoprimemo z vsakdanjimi težavami. Otrok pa nam omogoči, da smo lahko spontani, razigrani in kreativni. Glede na situacije v katerih smo, tekom dneva večkrat zamenjamo ego stanja. Seveda pa je najbolje, da prevladuje ego stanje Odraslega. Količino časa, ki ga preživimo v posameznem ego stanju lahko ponazorimo z egogramom.

Po funkcionalnem modelu ego stanja še naprej razdelimo. Pri Staršu ločimo: negujočega (tisti, ki potolaži, je razumevajoč) in kritičnega (ki okrega, usmerja, postavlja pravila), pri Otroku ločimo svobodnega (spontanega), prilagojenega (uboga) in uporniškega (se upira). Ego stanje Odraslega se ne deli.
Več o tem, kako model zgleda v praksi pa v naslednjem prispevku.

Maja Koren Kocjančič
Center za krepitev samozavesti, www.samozavestni.si

Maja Koren Kocjančič

Maja Koren Kocjančič

Ima več kot desetletne izkušnje s svetovalnim delom in z vodenjem treningov asertivnosti. Več let je delala kot svetovalka v svetovalnici za motnje hranjenja in vodila podporne skupine. Svoje strokovno znanje je združila s praktičnim in oblikovala kvalitetne programe krepitve komunikacijskih veščin in samozavesti, ki jih izvaja v Centru za krepitev samozavesti. Po izborazbi je univ. dipl. socialna delavka in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. Verjame, da imamo vsi ljudje v sebi potencial za osebno rast ter da lahko spremenimo svoje vedenje in zaživimo kvalitetno življenje!
Maja Koren Kocjančič

Latest posts by Maja Koren Kocjančič (see all)

Ocena:
[Skupaj: 1 povprečno: 5]

Morda vas zanima tudi ...

Maja Koren Kocjančič

Maja Koren Kocjančič

Ima več kot desetletne izkušnje s svetovalnim delom in z vodenjem treningov asertivnosti. Več let je delala kot svetovalka v svetovalnici za motnje hranjenja in vodila podporne skupine. Svoje strokovno znanje je združila s praktičnim in oblikovala kvalitetne programe krepitve komunikacijskih veščin in samozavesti, ki jih izvaja v Centru za krepitev samozavesti. Po izborazbi je univ. dipl. socialna delavka in specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. Verjame, da imamo vsi ljudje v sebi potencial za osebno rast ter da lahko spremenimo svoje vedenje in zaživimo kvalitetno življenje!

Dodaj odgovor